Přeskočit
Albert logoAlbert logo

Vítejte!

Můj profil
0
Menu
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT
NewsroomTiskové zprávyZnáme vítěze soutěže Finále Zdravé 5

Newsroom

Informační servis společnosti Albert ČR

Pro média
Zdravě a udržitelně
Náš příběh
Zajímá vás

29. května 2024

Známe vítěze soutěže Finále Zdravé 5. Do dětské kuchařské soutěže se zapojilo rekordních 550 týmů

V pražských Holešovicích vyvrcholilo v pátek 24. května soutěžní klání malých kuchařů zaměřené na zdravé a udržitelné vaření. Finalisté ze základních a mateřských škol i dětských domovů a organizací soupeřili v pěti kategoriích a čekali je dva úkoly. Vítězové si rozdělili věcné a zážitkové ceny v hodnotě 110 000 Kč.

Do letošního 12. ročníku finále Zdravé 5 se zapojilo 550 týmů a šlo tak o nejsilnější ročník v historii soutěže. V rámci prvního kola vařily tříčlenné týmy své originální a zdravé pokrmy pod vedením pedagoga. Odborná porota a veřejnost pak na základě fotografií a příběhu každého týmu vybrala patnáct finalistů, to znamená nejlepší tři z každé kategorie.

Na velké finále do Prahy dorazili účastníci z celých Čech i Moravy připraveni na soutěžní úkoly. Školkové a prvostupňové děti chystaly veselé jednohubky a připravovaly originální výživový talíř. Ve druhé polovině dne soutěžili starší školáci a dětská zařízení, kteří pekli domácí pizzu a utkali se v soutěžním kvízu o zdravém stravování.

Kuchařské výkony dětí ohromily porotu

Chceme touto soutěží děti vést ke zdravému stravování zábavnou a originální formou. Navíc letos měly za úkol spotřebovat všechny suroviny z nákupu, takže je učíme také při vaření neplýtvat,“ vysvětluje Alena Paldusová, manažerka projektu Zdravá 5. „Máme velkou radost, že se každý rok hlásí více týmů a na finále dorazí často i z velké dálky. A jsme opět ohromeni kulinářskými dovednostmi malých kuchtíků i nadšením všech pedagogů.“

Po soutěžních úkolech následovalo hodnocení porotců. Všichni finalisté se mohli těšit z výhry v celkové hodnotě 110 000 Kč, kterou si rozdělili podle svého umístění. Je pouze na nich, zda se rozhodnou využít finanční prostředky na vybavení školní kuchyně, nebo se rozhodnou pro společný zážitek.

V kategorii školek zvítězil tým Berušek z Bečova. Mezi nejmladšími školáky si odneslo zlato družstvo Tři m. ze ZŠ Peruc a v kategorii 3.–5. tříd patří první místo KU-lišákům ze ZŠ Comenius. Z druhostupňových dětí pak porota nejlépe hodnotila Slovácké kuchtinky ze ZŠ a MŠ Větrná v Uherském hradišti. A v poslední kategorii dětských zařízení si první příčku vysoutěžili Šampioni ze Zastávky z NZDM Zastávka Charity Most.

„Soutěž Zdravá 5 nás neskutečně ohromila. Děti si soutěž opravdu užily. Vařit před porotou pro ně byl zážitek, který se jim běžně nenaskytne. Nesmírně si vážíme toho, že jsme se do finále dostaly, a ještě krásnější překvapení bylo vyhrát naši kategorii. Moc děkujeme celému týmu Zdravé pětky za uskutečnění této úžasné soutěže,“ uvádí Jana Konečná ze ZŠ Větrná v Uherském Hradišti.

V odborné porotě usedli vedoucí oddělení informačního centra bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství Ondřej Horák, Lucie Doušková Gratiasová z Ministerstva průmyslu a obchodu, učitelka a influencerka Štěpánka Cimlová, kuchař zero waste kantýny Stanislav Vaněček a dále odborníci z obchodů Albert a Nadačního fondu Albert, který soutěž organizuje.

Za 12 let se soutěže zúčastnilo více než 11 tisíc mladých kuchařů ze všech koutů České republiky. Každý školní rok projde vzdělávacím programem Zdravá 5, který Nadační fond Albert poskytuje školám zdarma, více než 30 tisíc dětí. Více informací naleznete na webových stránkách www.zdrava5.cz

„Finance využijeme na část mzdových nákladů pro zaměstnance, kteří svou odbornou kvalifikací a zkušenostmi poskytují podporu klientům nízkoprahového klubu. Mezi hlavní aktivity patří sociální poradenství, krizová intervence, preventivní témata a skupinová práce,“ popsala vedoucí nízkoprahového klubu Pacifik Barbora Janurová. Podpora vzdělávání a osobnostního rozvoje je důležitou součástí také dalších projektů. „Našim cílem je pomáhat všem dětem, které žijí se svými rodinami v azylovém domě. Do aktivit zapojujeme v co nejvyšší míře i jejich rodiče, abychom posílili zájem o každodenní život jejich potomků,“ upřesnila Gabriela Selinger ze Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice.

Bertík pomáhá 2024: Oceněné projekty v Praze

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice – Bertík pomáhá v azylovém domě

Azylový dům poskytuje přechodné ubytování rodinám i jednotlivcům pečujícím o děti. Projekt se zaměřuje na práci s dětmi od 5 do 15 let. Soustavná činnost podporuje vytváření zdravých životních návyků, vede k pravidelné školní docházce, vzdělávání a smysluplnému využívání volného času.

Dům tří přání – Letní pobyt pro děti

Organizace pořádá dětský pobyt pro ohrožené děti, se kterými v rámci socio-terapeutických aktivit spolupracuje. Cílem projektu je zvyšování kompetencí u dětí, snižování rizik plynoucí z prostředí, ve kterém žijí, formou těchto preventivních aktivit.

Středisko výchovné péče Klíčov – Specializační studium pro školní metodiky prevence

Vzdělávací kurz prohloubí a rozšíří vědomosti při práci s dětmi s rizikem vzniku či rozvojem rizikového chování. Cílem je připravit školní metodiky prevence, aby dokázali vyhledávat tyto žáky, doporučovat odborné intervence, spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s rizikovou mládeží.

Dětský domov Klánovice – Doučování dětí

Doučování je nenahraditelný aspekt vzdělávání. Pro děti se špatnými známkami je škola stresující prostředí, kterému se raději vyhýbají. Doučování pomáhá řešit i obyčejnou nechuť dětí se vzdělávat. Studenti se pak lépe připravují také na závěrečné a přijímací zkoušky.

Diagnostický ústav pro mládež Praha 2 – Společně jinak

Finance získané z projektu jsou použity na zajištění preventivních aktivit chlapců s poruchami chování. Projekt zprostředkovává nové zážitky, pomáhá rozšiřovat obzory a získávat nové zkušenosti, které chlapci následně využijí ve svém budoucím životě.

Proxima Sociale – Podpůrné skupiny pro děti

Záměrem projektu je realizace podpůrných skupin v ambulantní a výjezdové formě pro děti, které žijí ve složitých sociálních a ekonomických podmínkách. Dětem z těchto rodin jsou nabízeny aktivity zaměřené na smysluplné trávení volného času a posílení osobnostního a sociálního rozvoje. V rámci výjezdové formy jsou v průběhu roku realizovány pobytové víkendy, jednodenní výlety a tábory.

Společnou cestou – Restart rodiny

Program podporuje rodiny, které nejsou samy schopny se vypořádat s těžkostmi, které dnešní doba přináší. Přináší sociální poradenství, speciálně pedagogickou podporu, mentoring v oblasti rodičovských kompetencí, psychoterapeutickou podporu či mentální coaching.

Komunitní centrum Motýlek – Podpora dětí a dospělých z klubu Pacific

Díky několikaleté spolupráci s Nadačním fondem Albert můžeme nabízet našim klientům – dětem ve věku od 6 do 18 let – kvalitní nabídku volnočasových a preventivních aktivit. Nízkoprahový klub je často jediným místem, které svým klientům poskytuje bezpečné a podpůrné zázemí.

Equita Therapy – Terapeutická podpora rodin samoživitelek a rodin se znevýhodněnými členy

Díky projektu se organizace může věnovat ohroženým rodinám tak, aby mohly zvládat nároky života a být pro svoje děti dobrým odrazovým můstkem do života. Cílem je poskytovat terapeutickou podporu a pomoc rodinám v obtížných situacích, aby mohly dosáhnout zlepšení a posílení svých vztahů a životních dovedností.