Přeskočit
Albert logoAlbert logo

Vítejte!

Můj profil
0
Menu
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT
Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY, UŽIVATELE MOBILNÍCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI ALBERT A NÁVŠTĚVNÍKY WEBOVÝCH STRÁNEK SPOLEČNOSTI ALBERT

Vážení zákazníci, uživatelé našich mobilních aplikací a návštěvníci našich webových stránek, tyto zásady mají za cíl informovat Vás, jakým způsobem naše společnost, Albert Česká republika, s.r.o., IČO: 44012373, se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, shromažďuje, zpracovává, používá, uchovává a předává Vaše osobní údaje.

Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.

Níže je pro přehlednost uveden obsah těchto zásad, abyste si jednoduše mohli prostudovat oblast, která Vás zajímá.

KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A ZA JAKÝM ÚČELEM ZPRACOVÁVÁME?

Z JAKÝCH ZDROJŮ ZÍSKÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE S DALŠÍMI OSOBAMI?

BUDEME PROVÁDĚT PROFILOVÁNÍ?

BUDEME PŘEDÁVAT OSOBNÍ ÚDAJE DO ZEMÍ MIMO EHP?

JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENÉ?

JAK DLOUHO BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVAT?

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

DOTAZY A KONTAKTY

ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD