Přeskočit
Albert logoAlbert logo

Vítejte!

Můj profil
0
Menu
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT
Všeobecné obchodní podmínky aplikace Můj Albert

Všeobecné podmínky věrnostního programu a mobilní aplikace Můj Albert

(„podmínky“)

1. Úvod

1.1. Program Můj Albert („Můj Albert“ nebo „program“) je věrnostní program společnosti Albert Česká republika, s.r.o., IČO: 44012373, se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 306379 („provozovatel“).

1.2. V rámci programu je možné získat slevu na nákup zboží u provozovatele a využívat dalších služeb, které program nabízí, včetně tvorby nákupních seznamů, nahlížení do transakční historie, využívání služby Albert Scan, personalizovaného vyhledávání receptů nebo propojení účtu s jinými uživateli.

2. Členství uživatele v programu

2.1. Uživatelem programu může být fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm v České republice. Uživatelem nemůže být právnická osoba. Fyzická osoba nesmí využívat členství v programu v souvislosti s podnikáním.

2.2. Členství uživatele v programu vzniká registrací prostřednictvím mobilní aplikace Můj Albert („aplikace Můj Albert“ nebo „mobilní aplikace“). Registrace a využívání aplikace Můj Albert je zdarma. Aplikaci Můj Albert je možné stáhnout z App Store pro zařízení s operačním systémem iOS verze 15.0 a vyšší a z Google Play pro zařízení s operačním systémem Android verze 12.0 a vyšší. Pro ostatní operační systémy není aplikace Můj Albert podporována.

2.3. Během registrace uživatel vyplní své telefonní číslo, které potvrdí prostřednictvím unikátního kódu, který mu přijde v textové zprávě na jím uvedené telefonní číslo. V dalším kroku uživatel vyplní svojí e-mailovou adresu. Registrace je dokončena ověřením e-mailové adresy. Pro jedno telefonní číslo a jednu e-mailovou adresu lze zřídit vždy jen jednu registraci. Případnou další registraci pro totéž telefonní číslo lze zřídit teprve po zrušení předchozí registrace pro totéž telefonní číslo.

2.4. Při registraci a také před využitím služby Albert Scan pomocí ručního skeneru uživatel uděluje souhlas s těmito podmínkami a bere na vědomí informace uvedené v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů – Informace pro uživatele mobilní aplikace Můj Albert, více viz odst. 3 těchto podmínek.

2.5. Výhody, které souvisí s užíváním programu, zejména získávání věrnostních kreditů a cen označených jako „Pouze s aplikací“ jsou poskytovány pouze fyzickým osobám a to v množství, které odpovídá běžnému nákupnímu chování.

2.6. Provozovatel je oprávněn rozhodnout o zrušení členství uživatele v programu Můj Albert. Ke zrušení členství může dojít zejména z následujících důvodů:

a) po uplynutí dvou let od posledního odhlášení uživatele z aplikace Můj Albert;

b) vyjde-li najevo, že uživatel uvedl v registraci do programu nesprávné nebo nepravdivé údaje, registroval se vícenásobně, porušil tyto podmínky nebo zneužil účast v programu;

c) z provozních důvodů na straně provozovatele nebo jeho dodavatelů;

d) uživatel požádá provozovatele o ukončení svého členství v programu písemným sdělením doručeným provozovateli prostřednictvím emailové adresy info@albert.cz,

e) uživatel požádá provozovatele o ukončení svého členství v programu prostřednictvím mobilní aplikace v sekci Menu/Smazat účet,

f) dopustí-li se uživatel programu jakéhokoli jiného jednání v rozporu s podmínkami.

2.7. Uživatel bude o zrušení svého členství v programu provozovatelem informován bez zbytečného odkladu prostřednictvím e-mailu, který zadal při registraci. Ukončením členství v programu Můj Albert uživatel přichází o všechny výhody plynoucí z členství.

2.8. Aplikace Můj Albert je přístupná i uživatelům neregistrovaným v programu, kterým je tak v omezeném rozsahu umožněno nahlédnout do benefitů, které program nabízí registrovaným uživatelům. Tyto podmínky se na neregistrované uživatele použijí přiměřeně, a to zejména co se týče čl. 3, 10, 11 a 13 těchto podmínek. Neregistrovaní uživatelé mobilní aplikace se během jejího používání mohou do programu kdykoliv zaregistrovat.

3. Zpracování osobních údajů uživatele

3.1. Provozovatel bude zpracovávat osobní údaje uživatele programu dle Zásad zpracování osobních údajů – Informace pro uživatele mobilní aplikace Můj Albert, se kterými se uživatel seznámí před dokončením své registrace a budou mu dostupné po celou dobu jeho členství v programu v aplikaci Můj Albert.

4. Stravovací preference a transakční historie

4.1. V rámci registrace a také kdykoliv během užívání aplikace Můj Albert má uživatel možnost uvést a měnit své stravovací preference a preference způsobu přípravy jídla a vaření („stravovací preference“). Vyplnění stravovacích preferencí je dobrovolné a není podmínkou účasti v programu.

4.2. Provozovatel může zpracovávat údaje týkající se stravovacích preferencí a údajů o transakční historii pouze s výslovným souhlasem uživatele. Takový souhlas je dobrovolný a uživatel má možnost seznámit se s jeho obsahem před jeho udělením v aplikaci Můj Albert. Aktuální verze Vámi uděleného souhlasu je uživateli k dispozici po celou dobu jeho členství v programu v aplikaci Můj Albert v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů – Informace pro uživatele mobilní aplikace Můj Albert, kterou najdete v sekci Menu - Právní informace.

4.3. Uživatel sám nese plnou odpovědnost za použití receptu a využití jednotlivých ingrediencí, zejména, nikoli však výhradně, s ohledem na stravovací návyky a zdravotní stav strávníků. V tomto ohledu nepředstavují recepty doporučení v oblasti vhodného stravování či diety pro osoby se zvláštními výživovými požadavky či zdravotními obtížemi a provozovatel nenese za následky nedodržení potřebných výživových požadavků u jednotlivců žádnou odpovědnost.

4.4. Na základě stravovacích preferencí a transakční historie uživatele nabídne provozovatel uživateli také informace vybrané provozovatelem z aktuálního slevového letáku či letáků.

4.5. Provozovatel umožní uživateli prohlížet v aplikaci Můj Albert v záložce „Moje Peněženka – Účtenky “ nákupy učiněné za použití této mobilní aplikace, a to zejména s podrobnostmi o názvu, počtu a ceně zakoupeného zboží („transakční historie“).

5. Kredity a virtuální poukázky

5.1. Pro získání věrnostních kreditů musí uživatel předložit čárový kód karty zobrazený na obrazovce svého mobilního telefonu, a to vždy před započetím příslušné pokladní operace. Pro získání věrnostních kreditů ze sekce „Kupóny pro Vás“ je vždy nutné kupón aktivovat, a následně předložit čárový kód karty zobrazený na obrazovce svého mobilního telefonu, a to vždy před započetím příslušné pokladní operace. Čárový kód karty nalezne uživatel v aplikaci Můj Albert v záložce Karta.

5.2. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí kreditů za nákup, případně už přidělené kredity odebrat, a to zejména v případě, že uživatel při nákupu nepředložil čárový kód karty z aplikace Můj Albert, nebo pokud zboží vrátil, nebo pokud využívá k získání věrnostních kreditů nákupů třetích osob, nebo se dopustí jakéhokoli jiného jednání v rozporu s podmínkami.

5.3. Každých dvacet (20) řádně získaných věrnostních kreditů představuje tzv. virtuální poukázku.

5.4. Uživatel může čerpat získané věrnostní kredity pouze ve formě virtuálních poukázek, tj. pouze v násobcích dvacet (20) věrnostních kreditů. Virtuální poukázky je možné čerpat výlučně prostřednictvím aplikace Můj Albert.

5.5. Virtuální poukázka představuje slevu z celkové ceny nakupovaného zboží, a to ve výši 20 Kč za jednu virtuální poukázku z dalšího nákupu.

5.6. Před započetím příslušné pokladní operace určí uživatel počet virtuálních poukázek, které chce využít pro získání slevy.

5.7. Na jeden nákup lze použít všechny virtuální poukázky, které má uživatel k dispozici, nebo jen jejich část. Souhrnná hodnota virtuálních poukázek určená uživatelem k uplatnění na nákup však nesmí být vyšší než celková hodnota nákupu. Věrnostní kredity, resp. virtuální poukázky nelze použít k úhradě kupní ceny za tabákové výrobky, elektronické cigarety a náplně do nich, počáteční kojeneckou výživu ani k úhradě zálohy na vratných obalech, toto zboží je z možnosti použití věrnostních kreditů vyloučeno. Na ostatní položky je sleva uplatňována v poměrné výši k jejich kupní ceně před slevou. Při vracení některé zlevněné položky je určující skutečně uhrazená kupní cena, tj. kupní cena po započítání slevy.

5.8. Uživatel nemá v žádném případě nárok na vyplacení hotovosti či jinou kompenzaci namísto využití virtuálních poukázek, a to ani v případě ukončení svého členství v programu nebo ukončení programu jako celku.

5.9. Věrnostní kredity ve formě virtuálních poukázek mohou uživatelé uplatnit v provozovně. Provozovatel si vyhrazuje právo nabídnout za nákup určitých druhů zboží bonusové věrnostní kredity, a to všem uživatelům, kteří splní stanovené podmínky. Podmínky pro získání bonusových věrnostních kreditů budou všem uživatelům vždy předem oznámeny prostřednictvím aplikace Můj Albert.

5.10. Provozovatel si dále vyhrazuje právo nabídnout bonusové věrnostní kredity za jiné úkony nebo události, než je nákup zboží, a to všem uživatelům, kteří splní stanovené podmínky. Podmínky pro získání bonusových věrnostních kreditů budou všem uživatelům vždy předem oznámeny zprávou v aplikaci Můj Albert.

5.11. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit pravidla pro uplatňování věrnostních kreditů. Dojde-li k tomu, dozví se o tom uživatel programu zprávou v aplikaci Můj Albert.

5.12. Získané věrnostní kredity mají omezenou platnost. O okamžiku expirace kreditů je uživatel informován v aplikaci Můj Albert.

5.13. Věrnostní kredity nevyčerpané k okamžiku zrušení členství propadají bez náhrady.

6. Nákupní seznam a transakční historie

6.1. Provozovatel umožní uživateli v aplikaci Můj Albert tvořit, měnit, zobrazovat, ukládat a mazat nákupní seznamy.

6.2. Provozovatel umožní uživateli prohlížet v aplikaci Můj Albert v záložce Moje Peněženka – Účtenky -  nákupy učiněné za použití této mobilní aplikace, a to zejména s podrobnostmi o názvu, počtu a ceně zakoupeného zboží („transakční historie“).

7. Funkce oblíbený obchod a informace o obchodních akcích

7.1. Uživatel v aplikaci Můj Albert vybere svůj oblíbený obchod, tj. oblíbenou provozovnu provozovatele. Provozovatel zpřístupní uživateli prostřednictvím mobilní aplikace informace o provozní době této provozovny.

7.2. Pro uplatnění ceny označené textem „Pouze s aplikací“ musí uživatel předložit čárový kód karty zobrazený na obrazovce svého mobilního telefonu, a to vždy před započetím příslušné pokladní operace. Čárový kód karty nalezne uživatel v aplikaci Můj Albert v záložce Karta. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí ceny „Pouze s aplikací“ v případě, že uživatel při nákupu nepředložil čárový kód karty z mobilní aplikace, nebo využívá k získání ceny „Pouze s aplikací“ registraci třetí osoby, nebo se dopustí jakéhokoli jiného jednání v rozporu s podmínkami. Ceny zobrazené jako „Pouze s aplikací“ a uvedené u produktů ve slevových letácích jsou platné pouze na prodejně, v rámci jejíhož letáku jsou v aplikaci zobrazeny.

7.3. Provozovatel zpřístupní uživateli v aplikaci Můj Albert v elektronické podobě aktuální číslo časopisu „Albert magazín“ a provozovatelem vybraná předchozí čísla časopisu.

7.4. V aplikaci Můj Albert jsou použita ilustrační fota ze slevových letáků provozovatele.

7.5. Ceny zobrazené u produktů ve slevových letácích jsou uvedené v Kč včetně DPH, a jsou platné pouze v termínu uvedeném v detailu položky. Uvedené ceny představují ceny zboží bez případné dekorace, která může být na fotografii ze slevového letáku zobrazena.

7.6. Informace o obchodních akcích uvedené v aplikaci Můj Albert nejsou nabídkou ani výzvou k podání nabídky.

7.7. Liší-li se informace o slevové akci (včetně ceny) uvedené v aplikaci Můj Albert od informací o slevové akci uvedených v provozovně, je vždy považována za platnou informace uvedená v provozovně. Uživatel nemá nárok na úhradu případného rozdílu cen zobrazených v aplikaci Můj Albert a v provozovně.

8. Propojení účtu

8.1. Uživatel má možnost propojit svůj účet s účtem jiného uživatele za podmínky, že oba uživatelé toto propojení v aplikaci Můj Albert odsouhlasí.

8.2. Propojené účty sdílejí věrnostní kredity (včetně věrnostních bonusových kreditů).

8.3. Uživatel kteréhokoliv z propojených účtů může propojení kdykoliv ukončit. V takovém případě je zrušeno určení kreditů pro čerpání slevy. Aktuální zůstatek sdílených věrnostních kreditů (včetně kreditů podle předchozí věty) se uživatelům rozdělí v okamžiku ukončení propojení podle toho, který uživatel kredity původně získal. Kredity už využité pro získání virtuálních poukázek se nezohledňují.

9. Služba Albert Scan

9.1. Služba Albert Scan je bezplatná služba, která uživateli programu umožňuje nakupovat zboží ve vybraných prodejnách maloobchodní sítě Albert pomocí ručních skenerů ve vlastnictví provozovatele, nebo pomocí funkcionality „Albert Scan“ v rámci mobilní aplikace Můj Albert. Ruční skener a funkcionalita „Albert Scan“ v rámci mobilní aplikace Můj Albert jsou využívané k naskenování čárových kódů zboží, po kterém následuje umístění naskenovaného zboží do virtuální nákupní tašky uživatele. Nákup je ukončen naskenováním QR kódu před pokladní zónou a platbou na pokladně.

9.2. K používání služby Albert Scan potřebujete kartu „Albert Scan“, která se automaticky vygeneruje v mobilní aplikaci Můj Albert využívané uživatelem a je k dispozici pouze v této online podobě. Každá karta "Albert Scan" má svůj unikátní čárový kód nebo QR kód.

9.3. K nakupování prostřednictvím služby Albert Scan je možné využít buď ručního skeneru, nebo mobilního zařízení uživatele s mobilní aplikací Můj Albert. Na počátku nákupu pomocí ručního skeneru je nutné naskenovat čárový kód nebo QR kód online karty "Albert Scan" z aplikace Můj Albert do uvítací obrazovky (Welcome Screen), která je spolu s ručními skenery umístěná při vstupu do prodejny Albert. Po načtení online karty "Albert Scan" do čtecího zařízení se rozsvítí zeleně ruční skener, který Vám bude při nákupu k dispozici. K nakupování pomocí aplikace Můj Albert je také nutné vždy využít online karty "Albert Scan“.

9.4. Před vložením zboží do nákupního košíku je nutné naskenovat čárové (nebo QR) kódy veškerého nakupovaného zboží, a to prostřednictvím ručního skeneru nebo mobilního zařízení uživatele se zapnutou aplikací Můj Albert, a to tak, že namíříte ruční skener nebo mobilní zařízení na čárový (QR) kód zboží ve vzdálenosti minimálně 15 cm.

Čárové kódy u volného pečiva je nutné naskenovat přímo z cenovky u zboží a nebalené zboží z úseku ovoce a zelenina je nutné nejprve zvážit na váze v daném úseku a poté naskenovat vyobrazený QR kód přímo z obrazovky váhy.

V určitých případech může nastat problém se správným naskenováním čárového kódu zboží. V takovém případě informuje uživatel o těchto komplikacích příslušnou obsluhu pokladny (včetně obsluhy samoobslužných pokladen) a neoskenované zboží jí nahlásí, aby bylo možné zboží správně naskenovat a naúčtovat. V rámci zlepšování služby Albert Scan provozovatel uvítá, pokud uživatel nahlásí obsluze pokladny také problémy s naskenováním zboží, které se nakonec rozhodl nezakoupit.

9.5. Již naskenované zboží je možné v případě potřeby po fyzickém vyndání zboží z nákupního košíku odskenovat, a to stisknutím ikony odpadkový koš (ve spodní části displeje) a poté naskenovat čárový kód zboží, které uživatel vyndal z nákupního košíku.

9.6. Před ukončením nákupu má uživatel možnost uplatnit své kredity a slevy zobrazované v aplikaci Můj Albert.

Pro ukončení nákupu je nutné naskenovat do ručního skeneru nebo mobilního zařízení s aplikací Můj Albert ukončovací QR kód umístěný před pokladní zónou a nad každou samoobslužnou pokladnou, a v případě nakupování pomocí ručního skeneru odložit ruční skener do držáku u pokladen. Při nákupu pomocí aplikace Můj Albert umožní tato aplikace uživateli uplatnit kredity a slevy zobrazované v aplikaci Můj Albert také po naskenování ukončovacího QR kódu umístěného před pokladní zónou a nad každou samoobslužnou pokladnou.

Poté načte uživatel kartu „Albert Scan“ na příslušné pokladně a zaplatí nákup.

9.7. Je zakázáno v rámci jednoho nákupu kombinovat nakupování pomocí ručního skeneru a nakupování pomocí mobilního zařízení s aplikací Můj Albert. Dále je zakázáno v rámci jednoho nákupu kombinovat nakupování prostřednictvím služby Albert Scan a nakupování bez využití služby Albert Scan. Pokud uživatel realizuje svůj nákup prostřednictvím služby Albert Scan a bude chtít uskutečnit ještě dodatečný nákup bez využití služby Albert Scan, je nutné nejdříve uhradit veškeré zboží nakoupené prostřednictvím služby Albert Scan, vrátit ruční skener anebo ukončit používání aplikace Můj Albert, a teprve poté se vrátit do prodejny Albert za účelem dalšího nákupu bez využití služby Albert Scan.

9.8. Při kterémkoli nákupu prostřednictvím služby Albert Scan může dojít k namátkové kontrole správného používání a fungování této služby, včetně správného naskenování nakupovaného zboží. Nákup uživatele (nebo jeho část) může být v takovém případě zaměstnancem provozovatele znovu naskenován. Kontrolu je oprávněna provést obsluha pokladen, přičemž kontrola neznamená a priori žádné provinění ze strany uživatele. Pokud se ale bude provozovatel důvodně domnívat, že došlo ke zneužití služby Albert Scan, vyhrazuje si právo postoupit příslušným orgánům každý takový případ.

9.9. K placení nákupu lze využít samoobslužné pokladny, nebo pokladny s obsluhou. U pokladen můžete za zboží zaplatit jakýmkoliv způsobem platby, který je pokladnami v prodejnách provozovatele v době nákupu akceptován.

9.10. Slevy poskytované provozovatelem na základě aktuálních akcí a slevových kupónů budou z celkové ceny nákupu odečteny v platebním místě před uhrazením konečného účtu za nákup uživatele. Celková cena zobrazená na ručním skeneru nebo v mobilní aplikaci Můj Albert je tedy v tomto smyslu pouze orientační a konečná cena může být nižší o příslušné slevy.

10. Dostupnost, reklamace a námitky

10.1. Provozovatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast uživatelů v programu.

10.2. Zájmem provozovatele je poskytovat uživatelům co nejlepší služby. Tudíž může být přístup uživatele k některým službám v rámci aplikace Můj Albert příležitostně omezen, aby bylo možné provádět opravy, údržbu nebo zavádět nové funkce či služby. Provozovatel bude vždy postupovat tak, aby byla příslušná služba obnovena co nejdříve.

10.3. Veškeré případné reklamace týkající́ se připsání věrnostních kreditů uživateli musí být uplatněny do jednoho měsíce od uskutečnění nákupu, ke kterému se kredity vztahují, a to na zákaznické lince 800 402 402, nebo posláním e-mailu na adresu info@albert.cz. O všech připadných reklamacích, námitkách či sporech v souvislosti s programem rozhoduje s konečnou platností provozovatel. Na plnění dle těchto Podmínek není právní nárok.

10.4. Veškeré případné reklamace týkající se ceny označené textem „Pouze s aplikací“ musí být uplatněny přímo na prodejně, kde k zakoupení zboží došlo. Zákazník musí při reklamaci předložit účtenku.

10.5. Jakékoliv jiné případné reklamace či dotazy týkající se fungování aplikace Můj Albert anebo programu je možné uplatnit či vznést na bezplatné zákaznické lince 800 402 402, nebo posláním e-mailu na adresu info@albert.cz.

10.6. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s členstvím uživatele v tomto programu je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) uživatel nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu uživatele, a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s provozovatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

11. Licenční smlouva k aplikaci Můj Albert

11.1. Za podmínky a s výhradou dodržování všech ustanovení a podmínek stanovených v těchto podmínkách uděluje provozovatel uživateli nevýhradní, nepřenosnou licenci omezenou na dobu účasti v programu k používání aplikace Můj Albert. Tato licence dává uživateli právo stáhnout si a nainstalovat aplikaci Můj Albert do mobilního zařízení s operačním systémem iOS verze 11.0 a vyšší nebo Android verze 6.0 a vyšší, které vlastní nebo má pronajaté a má jej pod kontrolou, a používat aplikaci Můj Albert k účelu popsanému v těchto podmínkách.

11.2. Uživatel není oprávněn:

11.2.1. používat (včetně vytváření kopií) mobilní aplikaci mimo rozsah licence poskytnuté podle předchozího odstavce;

11.2.2. upravovat, překládat, přizpůsobovat ani jinak vytvářet odvozená díla nebo vylepšení, ať již patentovatelná či nikoli, mobilní aplikace nebo jakýchkoli jejích částí;

11.2.3. kombinovat mobilní aplikaci nebo jakékoliv její části s jinými programy, nebo začleňovat mobilní aplikaci nebo jakékoliv její části, do jiných programů;

11.2.4. zpětně analyzovat, rozebírat, dekompilovat, dekódovat nebo jinak se pokoušet odvodit nebo získat přístup ke zdrojovému kódu mobilní aplikace nebo jakékoliv její části;

11.2.5. odstraňovat, mazat, měnit nebo skrývat jakákoliv upozornění na autorská práva, práva k ochranným známkám nebo patentům nebo jiná práva duševního vlastnictví nebo vlastnická práva poskytnutá v nebo s mobilní aplikací, včetně jakékoliv jejich kopie;

11.2.6. z jakéhokoliv důvodu třetím stranám zapůjčovat, pronajímat, prodávat, poskytovat podlicenci, převádět, distribuovat, zveřejňovat, přenášet nebo jinak zpřístupňovat mobilní aplikaci nebo jakékoliv její součásti nebo funkce, ať již prostřednictvím sítě nebo na hostovaném základě, ani ve spojení s hostováním internetu nebo webu, s rozsáhlou sítí (WAN), virtuální privátní sítí (VPN), virtualizací, sdílením času, poskytováním služeb kanceláře, poskytováním software jako služby, cloudu, ani jiné technologie nebo služby;

11.2.7. jakýmkoliv způsobem přerušovat, narušovat, měnit, ničit, zeslabovat, omezovat, manipulovat nebo jinak ovlivňovat řádný provoz mobilní aplikace a programu, zejména, nikoli však výhradně, prostřednictvím použití škodlivého nebo neautorizovaného kódu, viru, červa, trojského koně, malware nebo programu;

11.2.8. používat mobilní aplikaci jakýmkoliv vyhrožujícím, pomlouvačným, urážlivým, hanlivým, obscénním, pobuřujícím, pornografickým, diskriminačním nebo jinak útočným způsobem;

11.2.9. používat mobilní aplikaci k jakémukoli účelu, který je nezákonný, nepovolený, neetický nebo zakázaný příslušným právním řádem.

12. Zabezpečení aplikace Můj Albert a technické předpoklady

12.1. Uživatel je povinen učinit veškerá přiměřená opatření k zabezpečení aplikace Můj Albert, zejména nastavit zamykání svého mobilního telefonu heslem nebo jiným obdobným způsobem.

12.2. Uživatel nemá nárok na náhradu věrnostních kreditů či na využití virtuálních poukázek v případě jejich zneužití v důsledku neoprávněného přístupu do jeho účtu v aplikaci Můj Albert při ztrátě, krádeži či jiném zneužití přístupu do jeho zařízení.

12.3. Pro využívání mobilní aplikace je nutné připojení mobilního přístroje k internetu, za což provozovatel nenese žádnou odpovědnost.

13. Změny podmínek a ukončení programu

13.1. Provozovatel si vyhrazuje právo program bez náhrady ukončit, o čemž uvědomí uživatele alespoň 30 dní předem.

13.2. Provozovatel je kdykoli oprávněn jednostranně písemně změnit podmínky, zejména ohledně pravidel programu včetně rozšíření výhod pro uživatele. Pokud není v podmínkách uvedeno jinak, jsou změny účinné okamžikem jejich zveřejnění. Pokud uživatel po seznámení se změnami podmínek v aplikaci Můj Albert tuto mobilní aplikaci dále používá, platí, že se změnou souhlasí. Pokud uživatel se změnou podmínek nesouhlasí, je oprávněn svou účast v programu ukončit.

14. Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 8.7.2024 a nahrazují v plném rozsahu předchozí znění všeobecných podmínek.