Přeskočit
Albert logoAlbert logo

Vítejte!

Můj profil
0
Menu
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT
Všeobecné Obchodní Podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ONLINE NÁKUP ALBERT ČESKÁ REPUBLIKA, S.R.O.

Vítejte v prostředí našeho online internetového obchodu anebo v naší mobilní aplikaci umožňující nakupovat online. Užíváním online internetového obchodu, naší mobilní aplikace anebo stažením aplikace anebo vytvořením online účtu zákazníka (vyplněním a odesláním registračního formuláře) souhlasíte, že vstupujete do smluvního vztahu s poskytovatelem online služeb „Online nákup“, společností Albert Česká republika, s.r.o., IČO: 44012373, společnost registrovaná pod spisovou značkou C 306379 Městským soudem v Praze, sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5.
 
Přečtěte si tyto všeobecné obchodní podmínky pozorně, neboť obsahují důležité informace ohledně využívání služeb prostřednictvím online internetového obchodu a naší aplikace a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé při využívání online služeb prostřednictvím online internetového obchodu anebo naší aplikace.
 
Kliknutím na tlačítko „souhlasím“ v rámci registračního anebo objednávkového formuláře (odesláním objednávky prostřednictvím online internetového obchodu anebo naší mobilní aplikace) a užíváním online internetového obchodu anebo naší mobilní aplikace stvrzujete přečtení těchto všeobecných obchodních podmínek a potvrzujete, že jejich obsahu rozumíte a s podmínkami souhlasíte. V případě, že máte jakékoliv dotazy k těmto všeobecným obchodním podmínkám, můžete nám zavolat na zákaznickou linku: +420 800 282 282 (na telefonát se mohou vztahovat poplatky telefonního operátora).
 
Využívání jakýchkoliv služeb prostřednictvím online internetového obchodu anebo naší aplikace je určeno pouze pro fyzické osoby (jednotlivce či domácnosti) starší 18 let.


KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO „SOUHLASÍM“ A PŘIJETÍM TĚCHTO VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK POTVRZUJETE, ŽE JSTE OPRÁVNĚNI K VYUŽÍVÁNÍ JAKÝCHKOLIV SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM ONLINE INTERNETOVÉHO OBCHODU ANEBO APLIKACE. V PŘÍPADĚ, ŽE NEROZUMÍTE ANEBO NESOUHLASÍTE S TĚMITO OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI, NEPOKRAČUJTE DÁLE V REGISTRAČNÍM PROCESU ANEBO UŽÍVÁNÍ ONLINE INTERNETOVÉHO OBCHODU ANEBO APLIKACE.

 

OBSAH PODMÍNEK

DEFINICE:

 

Níže uvedené pojmy a slovní výrazy se dále v těchto všeobecných obchodních podmínkách, pakliže není dále stanoveno jinak, vykládají následovně:

 

„Albert“, „my“, „nás“ znamená společnost Albert Česká republika, s.r.o., IČO: 44012373, DIČ: CZ44012373, registrovaná pod spisovou značkou C 306379 Městským soudem v Praze, sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5;

 

„Albert App“, „Aplikace“, „App“ Albert Online je náš software poskytovaný jako služba, uživatelská rozhraní, aplikace a média (dále jen „Software“), zpřístupněný Uživateli s možností stažení prostřednictvím webových stránek na adrese www.albert.cz/online nebo prostřednictvím mobilního obchodu s aplikacemi, pro použití v mobilním zařízení přes internet a související služby poskytované společností Albert Uživateli přes internet v souladu s podmínkami licenční smlouvy k užívání Aplikace stanovenými v článku 7 těchto Podmínek, prostřednictvím čehož Albert poskytuje online Služby, m.j. aktuální informace o produktech dostupných pro Uživatele online, včetně reklamy a informací týkajících se společnosti Albert;

 

„Albert klientské centrum“, „Albert kontakt“ znamená Albert klientské kontaktní centrum (infolinka) dostupné na telefonním čísle: +420 800 282 282 a dále na následující emailové adrese: info@albertonline.cz, kontaktní adresa: Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5;

 

„Albert Online nákup“, „Online nákup“ je technologická platforma Albert včetně Online obchodu Albert, Aplikace a Albert produktů a služeb včetně jakéhokoliv Obsahu šířeného v rámci Online obchodu Albert a Aplikace, který umožňuje Uživateli objednávat zboží a využívat Služby (Albert Online e-shop);

 

„Albert účet“, „Účet“ abyste mohli plně využívat naše Služby v rámci Online obchodu Albert a Aplikace, musíte mít u Albert zřízený platný účet, který je možné zřídit v rámci registračního procesu prostřednictvím Online obchodu Albert anebo mobilní Aplikace, a který musí být využívaný především pro osobní, rodinné nebo domácí potřeby Uživatele;

 

„Den“ znamená kalendářní den; jestliže je jednání Albert vyžadováno v určitý den, na který připadá státní svátek anebo den, v němž nemohou být ze strany Albert ze zákona poskytovány služby, musí být vykonáno nejbližší pracovní den;

 

"Detaily Objednávky" jsou kompletní Údaje Uživatele v rozsahu stanoveném zákonem včetně doručovacích údajů anebo Registrační údaje a další požadované údaje Uživatele v rozsahu vyžadovaném na stránce Objednávky;

 

„ID Uživatele“ je Vaše aktivní emailová adresa poskytnutá k přihlášení k Vašemu Účtu;

 

„Informace Účtu“ jsou kompletní Registrační údaje včetně e-mailové adresy Uživatele a hesla k Účtu , které se Uživatel zavazuje průběžně revidovat a udržovat aktuální;

 

„Licenční podmínky užívání Aplikace“ je omezená licence pro užití mobilní Aplikace udělená v článku 7 těchto Podmínek;

 

„Možnosti doručení“, „Doručení“ znamená doručení objednaného zboží v rámci Území způsobem uvedeným v článku 5 těchto Podmínek;

 

„Obsah“ znamená jakýkoliv text, dokumenty, informace, data, články, obrázky, fotografie, grafika, software, aplikace, videonahrávky, zvukové nahrávky, zvuky, návrhy, funkce a další materiály, které jsou k dispozici v rámci Online obchodu Albert a Aplikace, včetně veškerých obchodních značek a log;

 

"Objednávka", "Objednání" je Služba Albert Online nákup umožňující registrovaným Uživatelům objednat zboží Albert v Online obchodu anebo Aplikaci online, a to způsobem stanoveným v Článku 4 těchto Podmínek po vyplnění Osobních údajů, respektive údajů uložených v rámci Účtu; Objednání je iniciováno v okamžiku vložení Vámi vybraného zboží do online elektronického nákupního koše a kliknutí na příslušnou ikonu s grafickým označením „Zaplatit“ a dokončeno v okamžiku vyplnění veškerých požadovaných údajů objednávkového formuláře a uhrazení kupní ceny způsobem dle Článku 4 těchto Podmínek;

„Online obchod Albert“ je prostředí (webové rozhraní) internetového obchodu Albert provozovaného na webové stránce umístěné na internetové adrese www.albert.cz/online;

 

„Platební metody“ jsou:

 • platby online zvolenou Platební kartou Uživatele, pakliže je podporovaná
 • platby uskutečněné prostřednictvím voucheru uplatněného v rámci Online obchodu Albert anebo Aplikace pro úhradu kupní ceny, nebo jiný způsob uskutečňování platby, který je k dispozici na stránce Objednávky v době Objednání; Platební metody mohou být čas od času měněny bez předchozího upozornění podle vlastního uvážení společnosti Albert;

„Platební karta“ znamená platební kartu, kterou Albert umožňuje použít k platbě prostřednictvím objednávkového formuláře;

 

„Podmínky“ jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky, které sestávají z podmínek užívání Služeb a licenčních ujednání, které se vztahují na každou Vaši návštěvu Online obchodu Albert anebo Aplikace a jsou závazné při nákupu zboží a využívání Služeb v rámci Online obchodu Albert anebo Aplikace, jakož i veškeré ostatní informace anebo služby, které Vám byly poskytnuty v rámci Online obchodu Albert anebo Aplikace nebo jejím prostřednictvím; vyplněním objednávkového formuláře anebo vytvořením Účtu (odesláním registračního formuláře) souhlasíte s uvedenými podmínkami a berete na vědomí podmínky našich Zásad zpracování osobních údajů platné v době vyplnění objednávkového formuláře anebo vytvoření Účtu;

 

„Požadavky systému“ se rozumí systémové požadavky a požadavky na kompatibilitu technických zařízení sloužících k užívání Online obchodu Albert anebo Aplikace anebo k prohlížení Obsahu anebo k využívání Služeb, včetně požadavku na funkční síťové internetové připojení, aktivní připojení k mobilní síti a kompatibilní aktualizovaný software, takové požadavky so mohou čas od času měnit;

 

„Přidružená osoba“ znamená subjekt, který může přímo nebo nepřímo v Albert uplatňovat rozhodující vliv, je společností ovládanou společností Albert nebo tvořící s Albert koncern;

 

„Reklama“ je jakákoliv reklamní zpráva nebo propagace kampaně Albert, která bude zobrazena online prostřednictvím Online obchodu Albert anebo Aplikace;

 

„Registrace" znamená postup definovaný v Článku 2 těchto Podmínek;

 

„Registrační údaje“ jsou kompletní Údaje Uživatele v rozsahu stanoveném zákonem včetně e-mailové adresy a hesla Uživatele a údajů vyžadovaných k Doručení a doručovací adresy;

 

„Reklamační řád“ jsou reklamační podmínky definované v Článku 6 těchto Podmínek;

 

„Služby Albert“, „Služby“ jsou služby umožňující nákupy online nabízené společností Albert výlučně v rámci platformy Albert Online nákup v rámci Území, včetně marketingových sdělení, služeb a výhod poskytovaných nebo dostupných v rámci Online obchodu Albert anebo Aplikace, a dále zprostředkovaných prostřednictvím pracovníků Albert klientských center, včetně jakéhokoli Obsahu, a dále definovaných v Článku 3 a 4 těchto Podmínek;

 

„Škoda“ znamená jakákoliv újma, ztráta anebo jiná škoda jakékoli povahy vyplývající ze Služby Albert nebo v souvislosti s ní;

 

„Údaje Uživatele“ kompletní identifikační údaje Uživatele v rozsahu stanoveném zákonem, a to v minimálním rozsahu obsahující jméno, příjmení, Doručovací adresu, e-mailovou adresu a telefonický kontakt v rámci sítě českého operátora;

 

„Území“ znamená územní rozsah Doručování nabízený Albertem v Online obchodu Albert anebo Aplikaci v rámci České republiky;

 

„Uživatel“, „Vy“ je vždy fyzická osoba starší 18 let(spotřebitel), která v rámci Online obchodu Albert anebo Aplikace vyplnila a odeslala registrační formulář, který je dostupný v rámci Online obchodu Albert anebo Aplikace, za účelem zřízení a přístupu k Účtu umožňujícímu Uživateli využívání Albert Služeb a výhod nabízených prostřednictvím Online obchodu Albert anebo Aplikace v rámci platformy Albert Online nákup;

 

„Vyšší moc“ znamená jakákoliv mimořádná, nepředvídatelná, neodvratitelná událost nezaviněná žádnou stranou, včetně mj. přírodního činitele, zemětřesení, požáru, záplavy, války, terorismu, civilního, průmyslového nebo vojenského narušení, sabotáže, stávky nebo výluky, pandemie, epidemie, vzpoury, výpadek nebo selhání dodávek služeb nebo komunikačních služeb, předběžná opatření, vládní opatření a legislativní akty, rozhodnutí soudů, civilních, trestních, správních či vojenských orgánů;

 

„Zásady zpracování osobních údajů“ znamenají základní zásady a principy Albert, které upravují podmínky užívání Služeb a jsou definovány v článku 9. těchto Podmínek;

 

„Značka“ je ochranná známka, obchodní název, design, logo, obchodní označení, grafické nebo obrazové znázornění označení;

 

je-li určitému slovu nebo výrazu přiřazen konkrétní význam, mají i jiné slovní druhy a gramatické formy téhož slova nebo výrazu odpovídající význam.

PŘIJETÍ PODMÍNEK A DOHODA MEZI VÁMI A ALBERT

Tyto Podmínky stanoví práva a povinnosti stran při poskytování a užívání online Služeb společnosti Albert výhradně v rámci platformy Albert Online nákup umožňující Uživateli prostřednictvím Online obchodu Albert anebo Aplikace objednávat zboží a užívat Služby. Nevztahují se na nákup v kamenných obchodech Albert.

 

Služby nabízené prostřednictvím Online obchodu Albert anebo Aplikace jsou nabízeny a mohou být Vámi využívání pod podmínkou, že přijmete beze změny veškeré níže uvedené Podmínky, které tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy uzavřené na základě Objednávky.

 

Těmito Podmínkami jste při využívání Služeb vázáni a jejich aktuální znění se zavazujete pravidelně kontrolovat.

1. SLUŽBA ALBERT ONLINE NÁKUP

Jakékoliv Vaše užití Online obchodu Albert anebo Aplikace a dalších souvisejících Služeb a informací Albert, jakožto i jakákoliv Objednávka a kupní smlouva dle Objednávky podléhá těmto Podmínkám, včetně Zásad zpracování osobních údajů, které stanoví práva a povinnosti smluvních stran při poskytování a využívání Služeb a tvoří závazné ujednání mezi Uživatelem a Albert.

 

V případě rozporu mezi těmito Podmínkami a jinými ujednáními nebo zvláštními podmínkami, které se na Vás vztahují nebo Vám byly sděleny v průběhu užívání Služeb v rámci Online obchodu Albert anebo Aplikace, mají přednost tyto Podmínky. Jiné podmínky pro služby Albert dostupné mj. v rámci webových stránek Albert se na užívání Online obchodu Albert anebo Aplikace a Služeb nevztahují.

 

Online obchod Albert anebo Aplikace obsahuje různé údaje a informace, které jsou nebo mohou být chráněny ve prospěch Albert nebo v jednotlivých případech také ve prospěch třetích stran ochrannou známkou anebo autorským právem. Je proto výslovně zakázáno stahovat, kopírovat nebo distribuovat obsah Online obchodu Albert anebo Aplikace v plném rozsahu nebo jejich částí, pokud není dohodnuto jinak. Omezený počet kopií Obsahu pro účely jeho prohlížení v rámci internetu je povoleno pouze pro vlastní osobní potřebu.

 

Podmínky užívání Služeb Albert:

 • jste fyzickou osobou a jste starší 18 let;
 • jste způsobilí nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat);
 • budete užívat Online obchod Albert anebo Aplikaci včetně Služeb, zadávání Objednávek a vykonávat veškerá práva a povinnosti vyplývající z právních vztahů z takového užití vyplývajících v souladu s těmito Podmínkami;
 • budete užívat Online obchod Albert anebo Aplikaci pouze pro svou vlastní potřebu nebo pro jinou osobu, za kterou jste ze zákona oprávněni jednat;
 • budete informovat osoby, za které máte zákonné oprávnění jednat, o podmínkách, které se vztahují na užívání Online obchodu Albert anebo Aplikace, včetně veškerých omezení, která se na ně vztahují;
 • veškeré informace, které poskytujete prostřednictvím tohoto Online obchodu Albert anebo této Aplikace, jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné;
 • v případě vytvoření Účtu budete chránit a opatrovat informace o svém Účtu a budete sami zavázáni z jakéhokoliv užití Vašeho Účtu Vámi, Vámi autorizovanou osobou anebo kýmkoli jiným než Vámi, který užil Vašeho Účtu s přístupovými údaji, které jste vytvořili anebo Vám byly v rámci registračního procesu ze strany Albert poskytnuty, či Vámi poté změněny.

 

Vyhrazujeme si právo na základě vlastního uvážení odepřít přístup komukoli k Online obchodu Albert anebo Aplikaci anebo odepřít poskytnutí jakékoliv Služby, kterou nabízíme, a to kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu, včetně, nikoliv však výlučně, z důvodu porušení těchto Podmínek. Albert může kdykoliv okamžitě přerušit přístup k Účtu nebo Účet zrušit, pokud existuje důvodný předpoklad, že Uživatel porušuje tyto Podmínky.

 

Obsah a informace poskytnuté v rámci Online obchodu Albert anebo Aplikace, jakož i infrastruktura použitá k poskytování takového obsahu a informací, je ve vlastnictví Albert nebo Přidružených osob. I v případě, že můžete být oprávněni vytvořit si omezený počet kopií údajů Účtu (a souvisejících dokumentů) pro vlastní potřebu, souhlasíte s tím, že jinak nebudete upravovat, kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, sdílet, vytvářet odvozená díla, převádět nebo zcizovat jakékoli informace, software, produkty nebo Služby získané z Online obchodu Albert anebo Aplikace nebo jejich prostřednictvím.

 

Dále souhlasíte s tím, že nebudete:

 • bezdůvodně provádět mnohočetné, nepravdivé nebo podvodné Registrace Účtů;
 • bez našeho výslovného předchozího písemného souhlasu získávat, sledovat nebo kopírovat jakýkoli obsah nebo informace poskytované prostřednictvím Online obchodu Albert anebo Aplikace pomocí robota nebo jiných automatizovaných prostředků nebo jakéhokoli manuálního procesu pro jakýkoli účel;
 • porušovat nebo obcházet jiná opatření užitá k zabránění nebo omezení nepovoleného přístupu k Online obchodu Albert anebo Aplikaci;
 • podnikat jakékoli kroky, které by podle našeho uvážení způsobovaly nebo mohly způsobovat nepřiměřené nebo nepřiměřeně velké zatížení naší infrastruktury;
 • odkazovat na Online obchod Albert anebo Aplikaci či jakoukoliv jejich část pro jakýkoli účel bez našeho výslovného písemného souhlasu;
 • kopírovat nebo jinak začlenit jakoukoli část Online obchodu Albert anebo Aplikace do jiných webových stránek či aplikace bez našeho předchozího písemného souhlasu.

 

Jakýkoliv odkaz na Online obchod Albert anebo Aplikaci lze provést za předpokladu, že bude sloužit pouze jako křížový odkaz a bude předem písemně schválen společností Albert. Albert si vyhrazuje právo takový souhlas odvolat. Vědomý odkaz na neoprávněně kopírovaný nebo šířený Obsah Online obchodu Albert anebo Aplikace bez písemného souhlasu Albert se považuje za porušení výlučných autorských práv Albert.

 

Albert má odpovědnost pouze za Obsah poskytovaný Albertem, pokud zde není uvedeno jinak. Albert nenese odpovědnost za jakýkoliv obsah jakéhokoliv odkazu třetích stran na Online obchod Albert anebo Aplikaci, byť se souhlasem Albert. Albert nemůže informace obsažené za takovýmto odkazem kontrolovat, a proto neodpovídá za neoprávněný, chybný nebo neúplný obsah a za Škody, které v důsledku použití takového obsahu, na který je odkazováno, vzniknou.

 

Chcete-li Obsah zobrazit anebo užívat Služby, musíte používat zařízení, která splňují Požadavky systému. Je Vaší vlastní povinností takové Požadavky systému a aktivní přístup k internetu anebo mobilní síti za účelem zobrazení Obsahu anebo přístupu ke Službám anebo jejich užívání zajistit.

 

Používání internetového připojení je na vlastní riziko Uživatele. Albert neodpovídá za jakékoliv selhání internetového připojení nebo omezení přístupu k internetu, které může vést k přerušení nebo ukončení Služby.

 

Za zobrazení obsahu nebo užívání Online obchodu Albert anebo Aplikace anebo využívání Služeb mohou být účtovány poplatky za přenos dat v rámci internetu či mobilních sítí, které jdou k tíži Uživatele a za jejichž úhradu nesete plnou a výlučnou odpovědnost.

 

K zajištění kontinuálního přístupu a užívání Služeb prostřednictvím Aplikace musíte čas od času aktualizovat software Vašeho zařízení na nejnovější verzi, kterou Vám poskytneme ke stažení. Obsah vytvořený v rámci Aplikace může čas od času komunikovat se servery Albert za účelem zajištění dostupné aktualizace softwaru a funkčnosti Aplikace, jako např. záplaty, opravy chyb, vylepšení funkcí, chybějící pluginy a nové verze. K užívání Aplikace, kterou jste nainstalovali, souhlasíte s přijetím takovýchto automaticky vyžádaných aktualizací. Pokud nesouhlasíte s takovými automaticky vyžádanými a přijatými aktualizacemi, ukončete užívání Aplikace.

 

Albert si vyhrazuje právo a Vy odesláním objednávkového či registračního formuláře berete na vědomí právo společnosti Albert tyto Podmínky čas od času bez předchozího upozornění změnit a přizpůsobit je technickému nebo právnímu vývoji podle vlastního uvážení. Pokud se jakékoliv ustanovení těchto Podmínek ukáže z jakéhokoli důvodu jako nezákonné, neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, ať již zcela nebo zčásti, zákonnost, platnost, účinnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení těchto Podmínek nejsou v takovém případě dotčena a zůstávají nadále platná a účinná. Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti okamžikem jejich uveřejnění spolu s úplným zněním Podmínek dostupným na dosavadním umístění Podmínek v rámci Online obchodu Albert anebo Aplikace. Albert Vás bude informovat o aktuálně platných Podmínkách před uskutečněním jakéhokoli nákupu prostřednictvím oznámení v Online obchodu Albert anebo Aplikaci, které se Vám zobrazí při procesu objednávání, přičemž kliknutím na příslušné tlačítko ("Souhlasím" nebo "OK" anebo "Pokračovat", apod.) souhlasíte s Podmínkami v aktuálním znění. V případě, že nesouhlasíte s Podmínkami v platném znění, ukončete užívání Online obchodu Albert anebo Aplikace a veškerých Služeb a informujte Albert klientské centrum o ukončení užívání Online obchodu Albert anebo Aplikace.

 

Osobní údaje, které společnost Albert shromažďuje v rámci Registrace Uživatele, pokud je prováděno jejich elektronické ukládání, budou uloženy v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů. S Vašimi údaji bude vždy nakládáno jako s důvěrnými a budou použity pouze pro účely, pro které byly předloženy.

 

Albert nenese odpovědnost za žádné informace, materiály anebo kampaně třetích osob nabízených prostřednictvím Online obchodu Albert anebo Aplikace a nenese odpovědnost za žádné přímé nebo nepřímé Škody vyplývající z užití takových informací zprostředkovaných prostřednictvím Online obchodu Albert anebo Aplikace anebo odkazů umožněných v rámci Online obchodu Albert anebo Aplikace na třetí osoby, jejichž služby mohou být nabízeny spolu s produkty zobrazenými v rámci Online obchodu Albert anebo Aplikace.

 

Obsah zveřejněný na v Online obchodě Albert anebo Aplikaci představuje prezentaci zboží či služeb, které je možné prostřednictvím Služby Albert zakoupit, v žádném ohledu nepředstavuje, pokud není ze strany Albert výslovně uvedeno jinak, návrh na uzavření smlouvy.

2. OBSAH ONLINE OBCHODU ALBERT A APLIKACE A ZALOŽENÍ ÚČTU

Návštěvníci Online obchodu Albert anebo Aplikace, kteří nejsou Uživateli, mají přístup pouze k volně dostupnému obsahu Online obchodu Albert anebo Aplikace.

 

Návštěvníci Aplikace, kteří si přejí využít většinu benefitů Služeb, se musí zaregistrovat jakožto Uživatelé Online obchodu Albert anebo Aplikace a udržovat aktivní Účet.

 

Chcete-li se zaregistrovat jakožto Uživatel a získat tak plný přístup ke Službám, musíte o sobě v rámci registračního formuláře dostupného v rámci Online obchodu Albert anebo Aplikace poskytnout Údaje Uživatele a Registrační údaje. Po poskytnutí Registračních údajů, přijetí těchto Podmínek Vám bude automaticky zaslán na Vaši registrovanou e-mailovou adresu potvrzovací e-mail. Chcete-li dokončit proces Registrace a přihlásit se, musíte zadat své přihlašovací údaje v dialogovém okně s výzvou k vytvoření a zadání ID Uživatele a hesla k Účtu. Po úspěšném dokončení Registrace k užívání Služeb Vám bude zřízen Účet, který bude spojen s Vaším ID Uživatele. Uživatel se zavazuje udržovat své heslo v tajnosti.

 

Dokončením Registrace ke Službám souhlasíte s tím, že jste povinni udržovat aktivní e-mailový účet a souhlasíte s tím, že budete od Albert dostávat e-maily mimo jiné jako součást Registračního procesu; současně berete na vědomí, že odhlášení z přijímání některých e-mailů (zejména souvisejících s Registračním procesem) od Albert Vám může znemožnit užívat Váš Účet anebo Služby.

 

Zavazujete se udržovat Informace Účtu přesné, úplné a aktuální. Poskytnutí nepřesných, neúplných anebo neaktuálních Informací Účtu může mít za následek odmítnutí přístupu k Účtu či užívání Služeb. Nesete veškerou odpovědnost za jednání pod Vaším Účtem a zavazujete se, že budete vždy udržovat bezpečnost a utajení Informací Účtu. V případě zneužití Informací Účtu jste povinni neprodleně informovat Albert klientské centrum.

 

Svůj Účet se zavazujete užívat pro vlastní potřebu. Nejste oprávněni bez předchozího písemného souhlasu Albert postoupit či převést práva a povinnosti vyplývající ze Služeb poskytnutých v rámci Účtu na jinou osobu. Můžete být společností Albert požádáni a jste povinni osobně společnosti Albert prokázat totožnost anebo věk za účelem zajištění přístupu ke Službám a souhlasíte s tím, že Vám může být přístup ke Službám odepřen, pokud svou totožnost anebo věk odmítnete společnosti Albert prokázat.

 

Není-li stanoveno jinak, poskytnutý Obsah nepředstavuje nabídku ani zprostředkování nabídky prodeje jakéhokoli zboží anebo služeb třetích osob, nepředstavuje žádnou nabídku ani zprostředkování nabídky prodeje obchodních podílů, akcií nebo cenných papírů v žádné obchodní korporaci a nesmí být využit pro účely jakéhokoli investičního rozhodnutí týkajícího se nákupu obchodních podílů, akcií nebo cenných papírů v žádné obchodní korporaci.

 

Služby či zboží objednané v rámci platformy Albert Online nákup jsou zpoplatněny.

3. SLUŽBY ALBERT

Uživatel je oprávněn čerpat Služby a přistupovat k Obsahu prostřednictvím Online obchodu Albert anebo Aplikace, prostřednictvím nichž získává v rámci platformy Albert Online nákup aktuální informace o nabídkách zboží a služeb Albert, marketingové informace, speciální nabídky a výhody.

 

Uživatel je oprávněn využívat nabídek Albert a získávat různé druhy odměn, včetně odměny za využití referenčního kódu a odměny za nákup prostřednictvím Albert Online nákup v rámci Online obchodu Albert anebo Aplikace.

 

Berete na vědomí, že se v případě odměny, která je poskytovaná v podobě slevy z nákupu, nezapočítávají do celkové hodnoty nákupu následující položky: balné, záloha na vratných obalech, kupní cena za tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření, nikotinové sáčky bez obsahu tabáku, elektronické cigarety a náplně do nich a kupní cena za počáteční kojeneckou výživu. Tyto položky jsou z uplatnění slevy a z celkové hodnoty nákupu pro účely výpočtu slevy vyloučeny. Na ostatní položky je sleva uplatňována v poměrné výši k jejich kupní ceně před slevou. Při vracení některé zlevněné položky je určující skutečně uhrazená kupní cena, tj. kupní cena po započítání slevy.

 

Uživatel je odpovědný za veškeré náklady spojené s užíváním Služeb na straně Uživatele, tj. mimo jiné náklady za internetové připojení a užívání mobilní sítě.

Některé Služby Albert jsou dostupné Uživateli pouze na základě řádné Registrace po založení Účtu. Užívání Služeb zahájíte, jakmile se vám v aktuálním rozhraní Online obchodu Albert anebo Aplikace zobrazí dialogové okno s potvrzením Registrace v rámci Online obchodu Albert anebo Aplikace.

 

Berete na vědomí, že Účet a tím i Služby nemusí být vždy k dispozici, zejména s ohledem na nutnou údržbu Online obchodu Albert anebo Aplikace, nebo jejich dočasný charakter.

 

Služby Albert jsou poskytovány pouze v rámci Území.

4. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ A UKONČENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Online obchod Albert a Aplikace obsahují seznam zboží Albert, které může být dostupné k prodeji Uživateli. Každý produkt je označen názvem, je u něj uvedeno množství, jednotková cena a konečná cena zboží včetně všech daní a poplatků. K dokončení Online nákupu a uzavření kupní smlouvy je vyžadována minimální částka nákupu ve výši 500, - Kč. Cena zahrnuje rovněž poplatky za doručení zboží, pokud není stanoveno jinak.

 

Zhlédnutí Obsahu a prezentace zboží v Online obchodě Albert či v rámci Aplikace nezavazuje Uživatele k nákupu zboží. Chcete-li uskutečnit Objednávku, musíte provést platbu. Před započetím čerpání Služeb v rámci platformy Albert Online nákup a započetím samotného nákupu zboží online jste povinni zkontrolovat veškeré informace, Podmínky, Zásady zpracování osobních údajů a cenové podmínky užití Služeb.

 

Albert si vyhrazuje právo posoudit každou Objednávku, pokud jde o množství položek vzhledem k m.j. druhu, dostupnosti zásob a možnosti doručení a omezit nebo odmítnout jakoukoli nadlimitní Objednávku podle vlastního uvážení. O omezení nebo odmítnutí jakékoli nadlimitní Objednávky budete vždy informováni.

 

Objednávka

V případě, že si přejete objednat a zakoupit zboží Albert, je zapotřebí, abyste se stali Uživatelem a abyste vstoupili pod svým Účtem do Online obchodu Albert anebo Aplikace, označili zboží kliknutím na příslušené políčko „přidat do košíku“ nebo grafickou ikonu košíku, čímž jej přidali do elektronického nákupního košíku a pro ukončení nákupu a dokončení Objednávky přešli kliknutím na příslušnou kolonku s grafikou nákupního košíku do elektronického nákupního koše, vyplnili v rámci Online obchodu Albert anebo Aplikace elektronický objednávkový formulář, do něhož k již předvyplněným informacím o objednávaném zboží včetně konečné ceny zboží vyplníte anebo zkontrolujete kliknutím na příslušnou kolonku/políčko Údaje Uživatele, v Možnostech doručení vyberete jeden z nabídnutých časů doručení, a dále na políčko „Hotovo“.

 

V následující stránce objednávkového formuláře zkontrolujete své Detaily Objednávky a kliknutím na příslušnou kolonku/políčko zvolíte jednu z požadovaných Platebních metod, které jsou v rámci Online obchodu Albert anebo Aplikace dostupné a zaplatíte za objednané zboží, jakmile se Vám v aktuálním rozhraní Online obchodu Albert anebo Aplikace zobrazí dialogové okno potvrzení Objednávky. Čas od času se může stát, že nelze preferovanou Platební metodu použít. Společnost Albert může dle vlastního uvážení měnit Platební metodu bez předchozího upozornění.

 

Minimální hodnota nákupu pro odeslání Objednávky činí 500,- Kč.

 

V případě, že jste nepředali Albert veškeré požadované informace Objednávky dle předchozího odstavce, není společnost Albert povinna Objednávku akceptovat a v případě její akceptace se zavazujete řádně doplnit veškeré tyto požadované informace bez zbytečného odkladu, ne však později než v den předcházející požadovanému dni Doručení a v případě potvrzení Objednávky v den Doručení, nejpozději před jejím doručením. V případě, že ani v takovéto dodatečné lhůtě požadované informace Albert nepředáte, není společnost Albert povinna zboží dodat a je oprávněna od kupní smlouvy odstoupit a zrušit Objednávku v rámci Online obchodu Albert anebo Aplikace. V takovém případě je Albert oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s přípravou a dodáním zboží.

 

Namísto zboží přesně specifikovaného v Objednávce je Albert oprávněna dodat jiné zboží, pokud takové zboží svým charakterem a zpracováním ve všech ohledech odpovídá zboží uvedenému v Objednávce (náhradní plnění). V případě dodání náhradního plnění je Uživatel oprávněn odmítnout převzetí takového plnění. V případě Doručení a převzetí jiného zboží než specifikovaného v Objednávce, je Uživatel oprávněn odstoupit od smlouvy dle podmínek stanovených v Poučení, které tvoří jako Příloha č. 1 nedílnou součást těchto Podmínek prostřednictvím vyplněného vzorového formuláře pro odstoupení, který tvoří jako Příloha č. 2 nedílnou součást těchto Podmínek.

 

Kupní cena a platební podmínky

Albert zdůrazňuje, že kupní cena zboží dostupného v rámci Online obchodu Albert anebo Aplikace se může lišit od ceny dostupné v kamenných prodejnách Albert. Totéž platí i pro speciální nabídky v kamenných prodejnách Albert, které se nevztahují na Online nákup v rámci Online obchodu Albert anebo Aplikace.

 

Kupní cena zboží nabízeného v Online obchodě Albert anebo Aplikaci platí v den provedení Objednávky a je platná vždy každý Den do 23:59 hod téhož dne a vždy do dokončení Objednávky a uhrazení ceny objednaného zboží, přičemž Objednávku je nutné dokončit s provedením platby za zboží vždy nejpozději do 4 hodin od iniciace Objednávky za účelem zachování času Doručení, v opačném případě zvolený čas Doručení expiruje. Albert neručí za dostupnost zboží. Pokud objednané zboží není k dispozici, Albert upozorní Uživatele na změnu dostupnosti informací v aktuálním rozhraní Online obchodu Albert anebo Aplikace v textovém poli pod zbožím, které již není k dispozici. K dokončení a odeslání Objednávky budete požádáni o odstranění veškerého nedostupného zboží z elektronického koše. Objednávka bude provedena (odeslána Albert) až po provedení platby kupní ceny objednaného zboží.

 

Veškeré ceny sdělené v rámci Online obchodu Albert anebo Aplikace a shrnuté v rámci Objednávky zahrnují veškeré příslušné daně a zákonné poplatky.

 

V případě objednávky váženého zboží si Albert vyhrazuje právo dodat zboží s přiměřenou odchylkou hmotnosti, a to zpravidla do výše 30 %. Cena zboží bude účtována podle skutečné hmotnosti objednaného zboží. Albert si vyhrazuje právo blokovat částku až do výše 30 % z celkové ceny vážených položek na Platební kartě Uživatele použité pro platbu Objednávky pro účely kalkulace přesné ceny váženého zboží dle skutečné hmotnosti zboží. Celková cena upravená dle ceny vážených položek dle skutečné hmotnosti zboží bude Uživateli oznámena e-mailem nebo prostřednictvím Aplikace. Plná autorizace kupní ceny na Platební kartě Uživatele bude provedena v den Doručení zboží. Uživatel je oprávněn objednat vážené zboží po baleních/kusech, které mají nastavenou buď skutečnou nebo přibližnou váhu za balení/kus, a to s ohledem na druh zboží. Přibližná váha je pouze orientační a skutečná váha objednaného zboží bude odvislá od aktuálních skladových zásob. Cena je v takovém případě nastavená za měrnou jednotku množství zboží (např. 1 kg) a cena objednaného zboží bude určena podle skutečné hmotnosti objednaného zboží, přičemž Albert dodá vždy požadovaný počet balení/kusů.

 

Ceny zboží ve vratných obalech zahrnují také zálohu za tyto vratné obaly. Informace o výši zálohy se zobrazuje společně s informacemi o konkrétním produktu na stránce shrnutí Objednávky v aktivním dialogovém oknu Online obchodu Albert anebo Aplikace. Uživatel může vrátit vratné obaly a obdržet zálohu zpět v kterékoliv kamenné prodejně Albert. Váš výběr zboží Albert, výběr Platební metody a Možnosti doručení (kliknutím na příslušný text/označením příslušeného políčka v Online obchodě Albert anebo Aplikaci) a poté kliknutí na tlačítko "Zaplatit" na aktivní stránce Objednávky je považováno za dokončenou a závaznou Objednávku, která se řídí těmito Podmínkami (včetně případných dalších podmínek, pakliže jsou uvedeny na stránce Objednávky). Před odesláním Objednávky musíte pečlivě zkontrolovat shrnutí Objednávky obsahující informace o vybraném zboží, včetně Platební metody a celkové ceny včetně zálohy za vratné obaly – tyto informace je možné editovat a opravovat chyby v údajích Objednávky vzniklé při zadávání dat Objednávky pouze do okamžiku jejího podání - odeslání kliknutím na kolonku/políčko „Hotovo“.

 

Společnost Albert není povinna Objednávku přijmout a může o jejím přijetí (nebo její části) rozhodnout podle svého vlastního uvážení a dle dostupnosti zboží. K ověření Uživatele a vlastníka Platební karty používá Albert bezpečnostní proces 3-D Secure, pokud je podporován organizací, která vystavila Platební kartu. Platba za Objednávku je zpracovávána oprávněnou spolupracující finanční institucí ve smluvním vztahu se společností Albert v souladu s požadavky na ochranu a zpracování osobních údajů. Má se za to, že společnost Albert přijala Objednávku, pakliže vystavila potvrzení o obdržení Objednávky, které je aktivním rozhraním Online obchodu Albert anebo Aplikace na stránce Objednávky zobrazeno v aktivním dialogovém okně a toto potvrzení Vám bude sděleno potvrzujícím e-mailem. Každá Objednávka po jejím přijetí společností Albert zakládá dílčí smluvní vztah mezi Vámi a Albert, na který se vztahují tyto smluvní Podmínky.

 

Tímto souhlasíte s tím, že jakákoliv potvrzení Objednávky Vám budou odeslána v elektronické formě v aktivním webovém rozhraní Online obchodu Albert anebo v Aplikaci prostřednictvím dialogového okna na aktivní stránce Objednávky anebo emailem zaslaným na Vaši registrovanou e-mailovou adresu a budou ukládána v rámci Účtu. Uživatelé, kteří nemají zřízený Účet a nevzali na vědomí podmínky Zásady zpracování osobních údajů, nemohou využívat Služby. Přijetím těchto Podmínek výslovně souhlasíte a berete na vědomí, že veškeré informace, oznámení nebo sdělení týkající se Objednávky obdržíte v elektronické formě pouze prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím Online obchodu Albert anebo Aplikace.

 

Berete na vědomí a souhlasíte, že veškeré stvrzenky, dodací listy, účetní doklady anebo potvrzení obdržíte v elektronické formě. V případě uskutečnění Objednávky v rámci svého Účtu se ukládá dokončená Objednávka do seznamu Objednávek, který je k dispozici v rámci historie "Mé objednávky". Všechny doklady vydané v elektronické podobě a zobrazené on-line budou přístupné on-line ve Vašem Účtu nebo zaslané e-mailem (účtenka) a budou také vždy dostupné prostřednictvím Albert klientského centra. Doporučujeme Vám stáhnout si, uložit a dále uchovávat veškeré doklady poskytnuté zde v elektronické podobě a vytisknout si je pro Vaše další použití, stejně jako aktuální verzi těchto Podmínek.

 

Odesláním Objednávky berete na vědomí a souhlasíte s tím, že budete vázáni cenovými a fakturačními podmínkami stanovenými společností Albert v rámci Online obchodu Albert anebo Aplikace a platnými pro každou Objednávku.

 

Odesláním Objednávky vyslovujete souhlas se stržením příslušné částky ceny Objednávky z Platební karty nebo se zaúčtováním na Váš vrub dle zvolené Platební metody v částce dle cenových podmínek platných v momentě odeslání Objednávky prostřednictvím Online obchodu Albert anebo Aplikace a cenu Objednávky se zavazujete uhradit k okamžiku jejího odeslání. Cena Objednávky je splatná v českých korunách v okamžiku odeslání Objednávky a zahrnuje veškeré poplatky a příslušné daně účtované v souladu s právními předpisy. Cena Objednávky se může s ohledem na vážené zboží měnit a bude účtována podle skutečné hmotnosti objednaného zboží v souladu s podmínkami uvedenými výše. Některé finanční organizace poskytující Platební karty mohou účtovat poplatky za provádění platebních transakcí Vaší Platební kartou, je Vaší výlučnou povinností takové poplatky uhradit.

 

Chcete-li uhradit cenu Objednávky Platební kartou, musíte poskytnout přesné, úplné a aktuální informace o Platební kartě a poskytnutím těchto informací potvrzujete, že jste oprávněným uživatelem Platební karty.

 

Albert si vyhrazuje právo podle svého výhradního uvážení odmítnout jakékoli platební transakce identifikované jako podvod nebo podezřelé z podvodu nebo zabránit podvodům, a to na základě Databáze sankcí Evropské unie nebo Mapy sankcí EU.

 

Pokud společnost Albert platbu od poskytovatele platebních služeb Platební karty neobdrží, nebo vyprší platnost Platební karty nebo bude platba zamítnuta, nebude Objednávka dokončena, zboží zůstane v elektronickém nákupním košíku v rámci aktuálního rozhraní Online obchodu Albert anebo Aplikace. Pro dokončení Objednávky se zavazujete cenu Objednávky uhradit.

 

Albert nezpracovává informace o Platební kartě. Společnost Albert prohlašuje, že přijme veškerá potřebná opatření, aby údaje o Platební kartě byly bezpečně uchovávány. Společnost Albert nepřebírá žádnou odpovědnost za zneužití údajů o Platební kartě způsobem, který sama nemůže ovlivnit a je mimo její kontrolu. Albert není oprávněna získávat žádné údaje o použitých Platebních kartách.

 

Albert si vyhrazuje právo vystavit ke krytí jakéhokoliv nároku Uživatele oproti Vašemu výslovnému souhlasu voucher, který můžete využít při dalším Online nákupu, s dobou platnosti třicet (30) dní od data vystavení. Odesláním Objednávky opravňujete společnost Albert k použití jakéhokoliv voucheru připsaného na Vašem Účtu, jehož hodnota bude odečtena z kupní ceny. V případě, že takový voucher nevyužijete v době jeho platnosti, bude Vám jakákoliv dlužná částka v hodnotě voucheru bez zbytečného odkladu vrácena zpět na účet Platební karty použitou k úhradě Objednávky.

 

Akceptace objednávky

Každá dokončená Objednávka zboží je v okamžiku jejího odeslání považována pro Uživatele za závaznou.

Jakmile dojde k zobrazení dialogového okna s potvrzením o přijetí Objednávky v aktuálním rozhraní Online obchodu Albert anebo Aplikace, dojde k čerpání Služeb. Cena a veškeré poplatky za objednané zboží a Služby jsou po dokončení Objednávky nevratné. V případě zrušení Objednávky nebo změny Objednávky Uživatelem za předpokladu, že k tomu nedojde nejpozději do 22:00 hod v rámci dne předcházejícího dni Doručení, společnost Albert neposkytuje žádnou náhradu. Náhrada ceny Objednávky nebo vrácení peněz připadá v úvahu pouze pokud Uživatel uplatní své zákonné právo vyplývající z aplikovatelných právních předpisů na ochranu spotřebitele anebo se prokáže, že Objednávka nebyla z důvodu technického selhání Účtu společností Albert akceptována a takové selhání nebylo opraveno do čtrnácti (14) Dnů ode dne, v němž Uživatel doručí písemné oznámení o selhání Účtu zákaznické podpoře Albert Klientského centra s uvedením data a času Objednávky. Jakákoli náhrada bude poskytnuta pouze oproti ID Uživatele anebo ID transakce/ číslu Objednávky.

 

Uživatel se zavazuje uhradit náklady (včetně mj. nákladů na přípravu a Doručení zboží v minimálním rozsahu 99,- Kč), které vznikly společnosti Albert v důsledku nedostavení se v době a místě Doručení, a to do deseti (10) Dnů od obdržení výzvy Albert k úhradě.

 

Uživatel se dále zavazuje uhradit náklady vzniklé společnosti Albert z důvodu nepravdivého oznámení technické závady, a to do deseti (10) Dnů od obdržení výzvy Albert k úhradě.

 

Uživatel nabývá vlastnické právo k objednanému zboží úplným zaplacením kupní ceny a převzetím zboží, přičemž rozhoduje poslední z těchto dvou okamžiků.

 

Berete na vědomí, že dostupnost zboží prezentovaného v rámci Online obchodu Albert anebo Aplikace je vázána na skladové zásoby, Albert negarantuje dostupnost zboží. V případě Objednání zboží, které není dostupné, zašle Vám Albert e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce zprávu o nedostupnosti zboží. Odesláním e-mailové zprávy Albert dle předchozí věty dojde ke zrušení a zániku závaznosti Objednávky v rozsahu nedostupného zboží; v ostatních částech zůstává Objednávka nedotčena.

 

Berete na vědomí, že uzavřená kupní smlouva nebude uložena u společnosti Albert.

 

Kupní smlouvu je možné uzavřít výhradně v českém jazyce.

 

Ukončení kupní smlouvy

Společnost Albert si vyhrazuje právo ukončit kdykoliv smluvní vztah mezi Vámi a Albert založený Objednávkou okamžitou výpovědí, doručenou Vám e-mailem na e-mailovou adresu (kterou jste zadali jako Registrační údaje nebo vyplnili v rámci objednávkového formuláře), a to zejména, nikoli však výlučně, z důvodu porušení těchto Podmínek. Po takovém ukončení smlouvy Vám bude refundována uhrazená cena Objednávky nejpozději do sedmi (7) Dnů na účet, z něhož byla ve prospěch Albert uhrazena.

 

Uživatel je oprávněn zrušit Objednávku týkající se váženého zboží okamžitě po obdržení elektronického dokladu s uvedením kupní ceny účtované na základě skutečné hmotnosti zboží nad rámec přiměřené odchylky hmotnosti váženého zboží dle těchto Podmínek, a to prostřednictvím Albert klientského centra.

 

Uživatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, nejedná-li se o případ uvedený níže v těchto Podmínkách či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, bez udání důvodu do čtrnácti (14) kalendářních dnů od převzetí zboží, přičemž je povinen uvědomit Albert o odstoupení od kupní smlouvy v uvedené lhůtě, a to telefonicky prostřednictvím Albert klientského centra anebo na poštovní adresu či na adresu elektronické pošty Albert klientského centra, případně fyzicky na kterékoliv z kamenných prodejen Albert. Bližší informace ohledně způsobu výkonu práva na odstoupení jsou vedeny v rámci Poučení v rámci Přílohy č. 1 těchto Podmínek. Pro odstoupení od kupní smlouvy můžete využít vzorový formulář pro odstoupení, jenž jako Příloha č. 2 tvoří nedílnou součást těchto Podmínek.

 

Uživatel bere na vědomí, že není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ohledně:

 • zboží, které bylo upraveno podle přání Uživatele nebo pro jeho osobu,
 • zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • zboží v uzavřeném obalu, které Uživatel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • zboží - zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • zboží - novin, periodik nebo časopisů.

 

Uživatel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy musí nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy společnosti Albert vydat na svůj náklad vše, co na základě kupní smlouvy dle Objednávky získal, v místě stanoveném společností Albert v rámci Poučení přiloženém k těmto Podmínkám. Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud Uživatel v jejím průběhu odešle na Kontakt Albert oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.

 

Zboží je Uživatel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté a ve stavu, v jakém zboží převzal. Uživatel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Uživatel bere na vědomí, že v případě vrácení zboží, které nebude kompletní nebo bude poškozeno (z důvodů na straně Uživatele), opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká společnosti Albert vůči Uživateli nárok na náhradu Škody tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Albert oprávněna jednostranně započíst proti nároku Uživatele na vrácení kupní ceny. Albert je oprávněna provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, ve lhůtě deseti (10) Dnů ode dne, kdy Uživatel zboží Albert vrátil. Albert je v takovém případě povinen vzniklou Škodu prokázat. Albert Uživateli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

 

5. DORUČENÍ ZBOŽÍ

Způsob doručení zboží určuje Albert. Albert zajišťuje službu Doručení zboží dle podmínek stanovených společností Albert v rámci Online obchodu Albert anebo Aplikace.

 

Albert zabalí, označí a opatří zboží pro přepravu obvyklým způsobem.

 

Zboží je doručováno ke vchodu do hlavní budovy na adresu uvedenou Uživatelem v Objednávce.

 

Pokud zde nebo v rámci Online obchodu Albert anebo Aplikace není uvedeno nebo dohodnuto mezi Albertem a Uživatelem jinak, k doručení dochází v pracovních dnech a sobotách a nedělích od 7:00 do 21:00 podle dostupných časů pro Doručení v rámci Online obchodu Albert anebo Aplikace. Albert je oprávněn dle svého uvážení měnit dostupné časy Doručení.

 

Datum Doručení zboží závisí na čase Doručení zvoleném Uživatelem v rámci Objednávky dle podmínek Doručení stanovených Albertem a dostupných v rámci Online obchodu Albert anebo Aplikace. V běžném obchodním provozu je zboží připraveno k odeslání do 8:00 hodin po dni, v němž došlo k potvrzení Objednávky společností Albert (v pracovní den) nebo první pracovní den následující po dni, kdy byla Objednávka přijata. V případě, že objednané zboží nebude k dispozici do 8:00 hodin po dni, v němž došlo k potvrzení Objednávky společností Albert, Albert se o tom zavazuje neprodleně Uživatele informovat. V takovém případě jsou Uživatel a Albert oprávněni odstoupit od kupní smlouvy v rozsahu objednaného zboží, které není k dispozici.

 

Uživatel je informován o Doručení dle Objednávky e-mailem nebo telefonicky na kontakt uvedený v Objednávce.

 

Albert se vynasnaží dodat zboží v čase Doručení preferovaném Uživatelem, avšak nepřijímá odpovědnost za nedodání včas, pokud by takové selhání bylo způsobeno okolnostmi, které nemohly být s přihlédnutím ke všem okolnostem při vynaložení přiměřeného úsilí společností Albert ovlivněny.

 

Je-li společnost Albert povinna dodat zboží na místo určené Uživatelem v Objednávce, je Uživatel povinen převzít zboží v místě a čase Doručení dle Objednávky. Objednané zboží může v místě Doručení převzít pouze osoba starší 18 let. Společnost Albert je oprávněna ověřit věk Uživatele (před samotným dokončením nákupu prostřednictvím Online obchodu Albert anebo Aplikace) nebo osoby oprávněné Uživatelem k převzetí zboží, zejména v případě nákupu, resp. doručení tabákových či alkoholických výrobků a požadovat prokázání věku, neboť tabákové výrobky a alkoholické nápoje smí být prodávány pouze osobám starším 18 let (mladším osobám je jejich prodej zakázán); pokud nebude možné při doručení spolehlivě ověřit, že Uživatel je starší 18 let, k předání zboží nedojde, ledaže by zboží bylo předáno zákonným zástupcům Uživatele nebo osobě oprávněné Uživatelem k převzetí zboží, kteří výše uvedenou podmínku splňují.

 

Nepřevezme-li Uživatel zboží při Doručení, je Albert oprávněna požadovat náklady spojené s realizací Objednávky, poplatek za uskladnění zboží dle Objednávky ve výši 2 % z hodnoty ceny Objednávky denně, a to až do řádného převzetí Objednávky, náhradu Škody vzniklé nepřevzetím zboží a dále je Albert oprávněna od kupní smlouvy odstoupit.

 

V případě, že je z důvodů na straně Uživatele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v Objednávce, je Uživatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

Při převzetí zboží je Uživatel povinen okamžitě zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně písemně oznámit přepravci a společnosti Albert prostřednictvím Albert Kontaktního centra. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zboží nemusí Uživatel zboží od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Uživatel stvrzuje, že obal zásilky zboží byl neporušen a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Albert za vady, včetně záruční odpovědnosti Albert, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

 

Albert odevzdá Uživateli objednané zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Albert v jakosti a provedení vhodných pro účel obvyklý.

 

Práva Uživatele vyplývající z odpovědnosti Albert za vady, včetně záruční odpovědnosti Albert, uplatňuje Uživatel u společnosti Albert v souladu s podmínkami Reklamačního řádu, který jako Příloha č. 3, tvoří nedílnou součást těchto Podmínek. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

7. LICENČNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ APLIKACE

Jakýkoliv software, který zpřístupňujeme ke stažení prostřednictvím Vašeho obchodu s mobilními aplikacemi, včetně Aplikace, je dílem chráněným autorskými právy společnosti Albert anebo jejích Přidružených osob anebo příslušných dodavatelů a je jejich majetkem. Vaše užívání Aplikace se řídí Licenčními podmínkami pro Aplikaci v rozsahu podmínek stanovených v této části. Užíváním Aplikace souhlasíte s a zavazujete se dodržovat tyto Licenční podmínky pro užívání Aplikace.

 

Pro účely užití jakéhokoli Obsahu dostupného ke stažení v Aplikaci udělujeme Uživateli omezenou osobní, nevýhradní, nepřevoditelnou licenci bez možnosti dalšího sub-licencování k přístupu, stažení a uložení Obsahu za účelem jeho zobrazení v Aplikaci a pro zobrazení Aplikace a přístup k jejímu Obsahu ve Vašem osobním zařízení výhradně v souvislosti s užíváním Služeb a pouze v souladu s těmito Podmínkami a pro žádný jiný účel.

 

Některé funkce Aplikace mohou vyžadovat, abyste se stali Uživatelem nebo poskytli Vaše osobní údaje. Na veškeré užívání takovýchto funkcí v rámci Aplikace se vztahují Zásady zpracování osobních údajů a tyto Podmínky. Albert Vám uděluje právo užívat Aplikaci pouze pro Vaše osobní účely na kompatibilním mobilním zařízení, které vlastníte nebo po právu držíte, a to v souladu s podmínkami jeho užití a podmínkami úložiště aplikací a v souladu se zásadami pro stažení definovanými stranou poskytující obchod s aplikacemi, ze které Aplikaci stahujete.

 

Nesmíte upravovat, kopírovat, publikovat, poskytovat oprávnění k výkonu práva, prodávat nebo jinak obchodovat s Aplikací ani žádnými informacemi či softwarem souvisejícím s Aplikací. Musíte pravidelně kontrolovat, a pokud je k dispozici, aktualizovat aplikační software. Nesmíte poskytovat oprávnění tvořící součást licence k Aplikaci třetí osobě.

 

Aplikaci jste oprávněni užívat v souladu s příslušnými předpisy a při jejím užívání jste povinni dodržovat platná ujednání s třetími stranami.

 

Vaše právo užívat Aplikaci okamžitě zanikne v případě porušení jakékoli ustanovení těchto Licenčních podmínek k užití Aplikace. Albert si vyhrazuje právo zablokovat přístup k Aplikaci a zamezit tak jejímu užívání.

 

Strana poskytující váš mobilní operační systém nemá žádnou povinnost poskytovat jakékoli služby údržby a podpory k Aplikací.

 

Aplikace včetně veškerých případných aktualizací a oprav a veškerého Obsahu zůstává ve výlučném vlastnictví Albert nebo Přidružené osoby a je předmětem ochrany podle předpisů o právu autorském, obchodním tajemství, ochranných známkách nebo právu na ochranu proti nekalé soutěži.

 

Veškeré názvy společností, produktů nebo služeb uvedené v Aplikaci mohou být předmětem ochrany.

 

Nesmíte rozmnožovat, měnit, šířit, dekompilovat, provádět rozbor nebo zpětně zpracovávat, kompilovat anebo se pokoušet z jakéhokoliv důvodu zjistit anebo provádět rozbor anebo extrahovat zdrojový kód z Aplikace anebo jakkoli využít znalosti o myšlenkách, postupech, struktuře, algoritmu a použitých metodách, na nichž je software Aplikace založen nebo které obsahuje, šířit, zcizovat nebo pronajímat jakoukoliv jeho část nebo celek nebo jinak tuto Aplikaci nebo jakékoliv v ní užité informace nebo její software obchodně využít, odstraňovat, měnit nebo poškozovat technické prvky ochrany anebo jakákoliv sdělení společnosti Albert o ochraně Obsahu a Aplikace připojené nebo obsažené v Aplikaci.

 

Aplikace a Služby prostřednictvím Aplikace jsou poskytovány "jak stojí a leží".

 

Albert výslovně odmítá v plném rozsahu povoleném zákonem odpovědnost za jakékoliv záruky týkající se bezpečnosti, spolehlivosti, včasnosti a výkonnosti Aplikace či její vhodnosti pro konkrétní účel.

 

Aplikaci si můžete stáhnout a užívat podle vlastního uvážení a na vlastní riziko. Zůstáváte výlučně a samostatně odpovědný za jakékoli škody způsobené technickým zařízením nebo za ztrátu dat po stažení nebo užití Aplikace.

 

Pokud není v těchto Licenčních podmínkách užívání Aplikace a Podmínkách uvedeno jinak, Albert nenese žádnou odpovědnost za Škody vzniklé v důsledku užití nebo zneužití Aplikace. Jste povinni odškodnit a zbavit společnost Albert a Přidružené osoby, jejich dodavatele, jednatele, zaměstnance anebo zmocněnce odpovědnosti za jakékoliv nároky třetích stran vyplývající z Vašeho porušení těchto Podmínek, za jejichž dodržování nesete odpovědnost.

 

Společnost Albert si vyhrazuje právo čas od času provádět změny Aplikace anebo Licenčních podmínek užívání Aplikace.

 

Změny těchto Licenčních podmínek užívání Aplikace nabývají účinnosti po uplynutí pěti (5) Dnů po jejich oznámení. Pokud budete po uplynutí této lhůty i nadále Aplikaci užívat má se za to, že jste změnu bez výhrad přijali. Pokud se změnou Podmínek nesouhlasíte, odinstalujte a přerušte užívání Aplikace.

 

Váš mobilní operační systém je poskytován třetí osobou, která je příjemcem těchto Licenčních podmínek užívání Aplikace a po jejich přijetí bude mít právo (a bude považována za nabyvatele takového práva) uplatňovat vůči Vám nároky z těchto Licenčních podmínek užívání Aplikace.

 

Veškerý software, včetně, nikoliv však výlučně, veškerých systémových ovládacích prvků obsažených v Aplikaci, je ve vlastnictví společnosti Albert anebo jejích dodavatelů anebo Přidružených osob a je chráněn zákony o autorských právech a platnými ustanoveními mezinárodních smluv. Jakákoli užití softwaru v rozporu s těmito ujednáními je výslovně zakázáno a může vést k vážným občanskoprávním a trestněprávním sankcím. Porušovatelé budou stíháni v maximální možné míře.

 

Chcete-li Aplikaci odinstalovat, použijte správce aplikací dodaného spolu s Vaším zařízením nebo si přečtěte příručku k zařízení.

Licenční podmínky užívání Aplikace se uplatní přiměřeně i na Online obchod Albert.

8. OZNÁMENÍ O OCHRANĚ PRÁV K OBSAHU A PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Veškerý Obsah Online obchodu Albert a Aplikace jako např. © 2021 Albert Česká republika, s.r.o., Albert, Albert Česká republika, s.r.o., albert.cz, loga společnosti Albert a veškerá loga zveřejněná prostřednictvím Online obchodu Albert a Aplikace jsou buďto registrované ochranné známky nebo Značky a majetkem Albert anebo majetkem Přidružené osoby.

 

Obsah a veškerá práva k němu jsou a zůstávají majetkem společnosti Albert nebo vlastnictvím poskytovatelů licencí společnosti Albert. Ani tyto Podmínky, ani užívání Služeb neposkytují ani nezakládají žádné oprávnění: i) užívat Obsah, s výjimkou omezené licence udělené podle těchto Podmínek, anebo (ii) užívat anebo odkazovat jakýmkoliv způsobem na jména, loga, názvy produktů nebo služeb společnosti Albert nebo poskytovatelů licence Albert, ochranné známky nebo jiné Značky společnosti Albert nebo poskytovatelů licence Albert, která jsou předmětem ochrany dle autorského práva, s výjimkou případů zde stanovených, a zavazujete se takového jednání zdržet.

 

Pokud jste si vědomi porušení práv k Obsahu, dejte nám prosím vědět e-mailem na Kontakt Albert klientského centra.

9. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prosím, seznamte se se Zásadami zpracování osobních údajů zde, kterými jste při uzavření smluvního vztahu s Albert v souladu s těmito Podmínkami vázáni, a které poskytují veškeré informace o shromažďování, zaznamenání, užívání, sdílení a jiného zpracování osobních údajů společností Albert.

 

Berete na vědomí, že jste se seznámili, budete se řídit a budete vázáni při užívání Obsahu anebo Služeb v rámci Online obchodu Albert anebo Aplikace Zásadami zpracování osobních údajů. V rozsahu povoleném zákonem se Albert, Přidružené osoby, jejich zaměstnanci, zástupci a konzultanti výslovně zříkají veškeré odpovědnosti a záruk týkajících se jakýchkoli informací zveřejněných v Online obchodě Albert anebo Aplikaci jako Obsah anebo vyplývajících z jakýchkoliv činností uskutečněných na základě Obsahu a neodpovídají za jakékoliv jednání nebo opomenutí v důsledku zpřístupnění Obsahu.

 

Společnost Albert může podmínit přístup k Online obchodu Albert anebo Aplikaci poskytnutím osobních údajů Uživatele v zákonném rozsahu. V takovém případě společnost Albert použije tyto informace v souladu se zákonem. Online obchod Albert a Aplikace jsou spravovány společností Albert a podmínky jejich užití se řídí (pokud není uvedeno jinak) právem České republiky.

 

Albert může spolupracovat se subjekty, které dodávají Albert řadu služeb. Tito dodavatelé Albert, pakliže jsou k tomu výslovně oprávněni (například finanční instituce zpracovávající platby Objednávky), mohou použít osobní údaje Uživatele za předpokladu, že tyto informace využijí pouze ke splnění svých smluvních povinností a nesmí je užít k jinému účelu. Společnost Albert nesmí zcizit, převést nebo sdělit osobní informace o Uživateli třetím osobám. Společnost Albert si nicméně vyhrazuje právo užít nebo postoupit práva k jakýmkoliv informacím nezbytným pro splnění svých zákonných povinností, k zajištění ochrany sítě, ke splnění nároků Uživatele anebo splnění povinnosti sdělit informace v případě soudního nebo úředního příkazu anebo jiného příkazu ve veřejném zájmu.

10. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A ODŠKODNĚNÍ

Užíváním Online obchodu Albert anebo Aplikace výslovně souhlasíte s tím, že přebíráte plnou odpovědnost a riziko za užívání Online obchodu Albert anebo Aplikace a spoléháte na Obsah na vlastní odpovědnost. Společnost Albert za takové riziko nepřebírá žádnou odpovědnost.

 

Veškerý Obsah, který je poskytnut jako informace nebo sdělení, je založen na očekáváních, odhadech anebo předpokladech společnosti Albert na základě jí dostupných informací v době, kdy tyto informace nebo sdělení byly poskytovány. Společnost Albert není povinna takové písemné sdělení nebo informace aktualizovat, pokud se později ukáže, že došlo v důsledku neočekávaných událostí k jakékoliv změně. V případě poskytnutí Obsahu prostřednictvím Online obchodu Albert anebo Aplikace třetí stranou společnost Albert nezaručuje správnost takového obsahu. Ačkoliv se Albert domnívá, že očekávání, která tyto informace nebo sdělení zakládají, jsou přiměřená, nelze zaručit, že se tato očekávání ukáží jako správná, společnost Albert neručí za správnost takových informací nebo sdělení. S výjimkou případů stanovených zákonem, se společnost Albert zříká jakékoli povinnosti revidovat anebo aktualizovat jakékoli informace anebo prohlášení či sdělení poskytnuté v rámci Obsahu třetí stranou.

 

Informace, software a Služby poskytnuté prostřednictvím Online obchodu Albert anebo Aplikace mohou zahrnovat nepřesnosti nebo chyby. Společnost Albert odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli chyby nebo jiné nepřesnosti týkající se informací anebo popisu služeb třetích stran zobrazených v Online obchodu Albert anebo Aplikaci. Zákazník bere na vědomí, že fotografie v Online obchodu Albert nebo Aplikaci jsou pouze ilustrativní. Albert nenese žádnou odpovědnost za neúplné, nepřesné nebo nesprávné informace dostupné v Aplikaci, včetně, nikoliv však výlučně, popisů výrobků, fotografií, informací o příslušenství atd. Společnost Albert si výslovně vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění opravit případné chyby v Aplikaci.

 

Společnost Albert nenese odpovědnost za žádnou Škodu vyplývající ze zobrazení, užívání anebo nemožnosti užívání Online obchodu Albert anebo Aplikace anebo z Vašeho přístupu k Online obchodu Albert anebo Aplikaci či v souvislosti s ním (včetně, nikoliv však výlučně, Vaše spoléhání se na názory anebo hodnocení uvedené v Online obchodu Albert anebo Aplikaci).

 

Společnost Albert nezaručuje, že Online obchod Albert anebo Aplikace anebo Služby budou fungovat na konkrétním hardwaru nebo zařízení.

 

Jakákoliv hodnocení zboží, pokud je k dispozici, zobrazená v rámci Online obchodu Albert anebo Aplikace jsou určena pouze pro obecnou představu Uživatele, Albert nezaručuje přesnost jakýchkoliv hodnocení. Společnost Albert nezaručuje kvalitu konkrétních produktů anebo služeb na základě jakéhokoli jeho hodnocení prostřednictvím Online obchodu Albert anebo Aplikace.

 

Společnost Albert nečiní žádná prohlášení o vhodnosti jakéhokoliv Obsahu týkajícího se třetích stran. Nabízení jakýchkoli produktů anebo služeb prostřednictvím Online obchodu Albert anebo Aplikace nepředstavuje žádnou podporu nebo doporučení těchto produktů společností Albert.

 

Společnost Albert neodpovídá ani za jednání, opomenutí, prohlášení, záruky, chyby anebo nevhodnost prohlášení jakékoliv třetí strany zveřejněná prostřednictvím Online obchodu Albert anebo Aplikace, ani za škody, které z toho vyplývají. V případě Vyšší moci je společnost Albert zproštěna svých závazků z Obsahu vyplývajících a jakékoli nedodržení (celkové nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků založeného užíváním Online obchodu Albert anebo Aplikace bude tolerováno, přičemž Albert nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takovéto nedodržení nebo prodlení bude přímým nebo nepřímým důsledkem Vyšší moci.

 

Výše uvedenými ustanoveními o omezení odpovědnosti Albert nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z aplikovatelných obecně závazných právních předpisů, a proto se tato omezení zejména nevztahují na škody na přirozených právech Uživatele (zejména na životě a zdraví), škody způsobené úmyslně či z hrubé nedbalosti, vady po převzetí záruky za jakost zboží, případy lstivě zamlčených vad zboží ani jinou zákonnou odpovědnost. Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku tím rovněž není dotčena.

11. ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že zbavíte společnost Albert anebo Přidružené osoby, jejich dodavatele, zástupce, zaměstnance anebo zmocněnce odpovědnosti za jakoukoliv Škodu, vznikne-li Vám z určitého jednání, k němuž Albert není ze zákona povinna, a která vyplývá z užívání Online obchodu Albert anebo Aplikace.

12. ZRUŠENÍ ÚČTU

Uživatel může řádně ukončit smluvní vztah mezi Uživatelem a Albert založený na základě zřízení a užívání Účtu písemně prostřednictvím Albert Klientského centra kdykoliv bez předchozího upozornění. Ukončení takového smluvního vztahu společností Albert je možné kdykoliv bez uvedení důvodů výpovědí s třicetidenní (30) výpovědní dobou, doručenou Vám e-mailem na e-mailovou adresu (kterou jste zadali do Registračních údajů). Po takovém ukončení smluvního vztahu veškeré nevyužité výhody anebo vouchery nebo jakákoliv jejich část okamžitě propadnou bez náhrady.

Za určitých okolností může Albert na základě vlastního rozhodnutí dle svého uvážení v případě Uživatelů, kteří opakované porušují tyto Podmínky, omezit těmto uživatelům přístup k Online obchodu Albert anebo Aplikaci anebo dočasně zablokovat či trvale ukončit Účet Uživatelům, kteří porušují jakákoli práva duševního vlastnictví Albert bez ohledu na to, zda došlo k takovému porušení opakovaně či nikoliv. V takovém případě jakékoliv nevyužité vouchery dostupné v rámci Online obchodu Albert anebo Aplikaci okamžitě propadnou bez náhrady.

 

Uživatel smí užívat Účet pouze pro své osobní účely. Společnost Albert anebo Přidružené osoby mají právo sledovat veškeré aktivity na Účtu Uživatele. Pokud Váš Učet vykazuje jakékoli známky podvodu, zneužití nebo podezřelé aktivity, může Albert bez předchozího upozornění okamžitě Váš Účet zablokovat nebo uzavřít. V takovém případě jakékoliv nevyužité vouchery dostupné v rámci Online obchodu Albert anebo Aplikaci okamžitě propadnou bez náhrady. Pokud jste se dopustili jakékoliv podvodné činnosti v souvislosti s Účtem anebo Obsahem, Albert si vyhrazuje právo podniknout jakékoliv nezbytné právní kroky k nápravě. Navíc můžete být uznáni odpovědnými k úhradě jakékoliv ztráty či škody společnosti Albert, včetně soudních nákladů a výloh, a další užívání Služeb Vám v budoucnu může být odepřeno.

13. POSTOUPENÍ

Nemáte právo postoupit nebo převést na třetí stranu ani zčásti práva či povinnosti vyplývající z těchto Podmínek (na základě právního vztahu mezi Vámi a společností Albert) bez předchozího písemného souhlasu Albert.

 

Vyslovením souhlasu s těmito Podmínkami berete na vědomí a souhlasíte s oprávněním společnosti Albert kdykoliv v budoucnu postoupit nebo převést pohledávky či závazky z těchto Podmínek (na základě právního vztahu mezi Vámi a společností Albert), zcela nebo zčásti, včetně majetkových práv Přidruženým osobám anebo třetím osobám bez nutnosti písemného oznámení nebo vyžádání Vašeho souhlasu.

 

Pokud se Albert rozhodne postoupit nebo převést veškerá nebo část svých práv či povinností vyplývajících z těchto Podmínek (na základě právního vztahu mezi Vámi a společností Albert), zavazujete se vyhotovit jakékoliv případné potřebné dokumenty anebo oznámení o postoupení včetně souhlasu s postoupením.

14. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

Tyto Podmínky a smluvní vztahy založené těmito Podmínkami se řídí a jsou vykládány výhradně v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že tento vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

Veškeré spory vyplývající z těchto Podmínek, včetně sporů ze vztahů s Podmínkami souvisejících, podléhají výlučné pravomoci a budou s konečnou platností rozhodovány soudy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

Budeme rádi za poskytnutí příležitosti vyřešit veškeré případné spory nebo Vaše nároky vyplývající z našich Služeb, Obsahu anebo našich Zásad zpracování osobních údajů smírně vzájemnou dohodou (před tím než se obrátíte na příslušný orgán mimosoudního řešení sporů či soud); za tímto účelem nás můžete kdykoliv kontaktovat v Albert Klientském centru.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud se jakékoliv ustanovení těchto Podmínek ukáže z jakéhokoli důvodu jako nezákonné, neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, ať již zcela nebo zčásti, zákonnost, platnost, účinnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Podmínek nejsou v takovém případě dotčena a zůstávají nadále platná a účinná.

 

V případě ukončení těchto Podmínek zůstávají ustanovení článků 6. - 10. a 12. těchto Podmínek nadále v platnosti.

 

Tyto Podmínky výslovně nahrazují předchozí dohodu nebo dohody s Vámi.

 

Na základě vlastního uvážení si ponecháváme právo přestat nabízet nebo omezit přístup k našim Službám kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu a bez předchozího upozornění.

 

Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v několika jazykových verzích. Za účelem vyloučení jakýchkoliv pochybností mají v případě rozporů mezi jazykovými verzemi přednost ustanovení verze české.

16. IMPRINT

Albert Česká republika, s.r.o.,
IČO: 44012373,
DIČ: CZ44012373
Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5
 
Společnost registrovaná pod spisovou značkou C 306379 Městským soudem v Praze.

 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY:
 
Albert klientské centrum
Telefon: +420 800 282 282
E-mail: info@albertonline.cz,
Kontaktní adresa: Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5;
Otevírací doba: pondělí až sobota od 10:00 do 22:00

PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK

Informace o uplatňování práva odstoupit od smlouvy

Jste povinni okamžitě zkontrolovat doručené zboží a okamžitě nám nahlásit zjištěné nedostatky. Pokud bude zboží (zejména potraviny) při předání vykazovat vady, v jejichž důsledku nebude možné jej ke svému účelu použít (ze zřejmých důvodů, jako např. uplynutí expirační doby), jste povinni zboží nepřevzít a vrátit jej okamžitě zpět osobě, která jej za nás doručila. Vezměte na vědomí, že vzhledem k povaze zboží nebude zohledněno, že jste při předání nereklamovali zjevné vady zboží (např. v případě potravin nebo poškození ochranného obalu). Na pozdější reklamaci bude brán zřetel pouze tehdy, pokud vadu prokážete, že existovala již při předání zboží. U čerstvých potravin určených ke spotřebě do 24 hodin od doručení musí být reklamace uplatněna do 24 hodin od doručení.

 

Právo odstoupit od smlouvy

Máte právo odstoupit od kupní smlouvy do čtrnácti (14) dnů bez udání důvodu, pokud se nejedná o případ uvedený níže, kdy nelze od smlouvy odstoupit.

 

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po dni, v němž bylo zboží převzato. Odstoupení je také možné co do části kupní smlouvy.

 

Chcete-li uplatnit právo na odstoupení, musíte informovat Albert Česká republika s. r. o., se sídlem Radlická 520/117, 158 00 Praha, o Vašem rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy ve stanovené lhůtě jednoznačným prohlášením (zejména, nikoliv však výlučně, poštovní zásilkou na poštovní adresu Albert nebo e-mailem na e-mailovou adresu Albert klientského centra). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, což není povinné.

 

Nejste oprávněni odstoupit od kupní smlouvy týkající se:

 • dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávky zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,
 • dodávky zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,
 • dodávky novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání.

 

V případě odstoupení od smlouvy jste povinni nám vrátit získané zboží nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy na místo dle instrukcí Albert klientského centra. Jste povinni vrátit nepoškozené a čisté zboží ve stavu a množství, v jaké jste zboží převzali.

V případě odstoupení od kupní smlouvy Vám Albert vrátí peněžní prostředky, tj. cenu zboží, včetně nákladů na dodání zboží, přijaté od Vás do 14 dnů od Vašeho odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je Albert od Vás přijal. Jestliže zvolíte jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Albert nabízí, vrátíme Vám náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupíte-li od kupní smlouvy, Albert Vám není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zboží vrátíte nebo prokážete, že jste zboží odeslali.

 

Odpovídáte za snížení hodnoty zboží v důsledku manipulace s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k seznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Máme právo na náhradu škody v případě vrácení neúplného, částečně spotřebovaného nebo poškozeného zboží a jsme oprávněni započíst svůj nárok proti nároku na vrácení kupní ceny.

 

Náklady na vrácení

Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, jste povinni nést náklady na vrácení zboží a veškeré dodatečné náklady vyplývající z Vámi zvoleného způsobu vrácení zboží.

 

PŘÍLOHA Č. 2 PODMÍNEK

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
 
Prosím vyplňte tento formulář (veškerá pole označená hvězdičkou (*) a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy:
 

Adresát:

 
Albert Česká republika, s.r.o., IČO: 44012373, sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5
 

 (* jméno, příjmení, datum narození, adresa pobytu) oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu následujícího zboží (* prosíme, popište zboží):

 
— datum objednání (* datum Objednávky v rámci Online obchodu Albert anebo Aplikace a datum e-mailového potvrzení přijetí Objednávky)
 
— datum obdržení zboží (*)

V (* místo):

 

Datum:
 


— podpis
(*jméno a příjmení)

PŘÍLOHA Č. 3 PODMÍNEK

REKLAMAČNÍ ŘÁD – ALBERT ONLINE

Albert Česká republika, s.r.o.

 

Tento Reklamační řád tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek pro Albert Online e-shop („VOP“) a spolu s nimi upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi společností Albert a Uživatelem v souvislosti s poskytováním Albert Služeb prostřednictvím Online obchodu Albert anebo Aplikace.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají stejný význam jako definice obsažené ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP a pokud není pojem definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy. V případě kolize mezi ustanoveními VOP a tímto Reklamačním řádem mají přednost ustanovení VOP.

Tento Reklamační řád neplatí pro nákup zboží v kamenných obchodech Albert.

Případné výhody, garance kvality a další práva kupujících poskytovaná společností Albert v kamenných obchodech Albert se na nákup zboží prostřednictvím Online obchodu Albert anebo Aplikace neuplatní, není-li ve VOP anebo tomto Reklamačním řádu uvedeno jinak.

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními §§ 1914 až 1925, §§ 2099 až 2117 a §§ 2161 až 2174b zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“).

Reklamační řád upravuje v souladu s § 13 Zákona o ochraně spotřebitele podmínky, za nichž je Uživatel oprávněn u Albertu uplatnit práva z vadného plnění a  práva ze záruky za jakost (dále jen „reklamace“) vzniklá v souvislosti s využíváním Albert Služeb prostřednictvím Online obchodu Albert anebo Aplikace, přičemž účelem tohoto Reklamačního řádu je i stanovení postupu pro rychlé a správné vyřizování reklamací, a vzájemná práva a povinnosti Albert a Uživatele při uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb a záruky za jakost podle příslušných ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění.

Albert odpovídá Uživateli za to, že zboží prodávané prostřednictvím Online obchodu Albert anebo Aplikace při převzetí Uživatelem nemá vady, tedy je v souladu s Kupní smlouvou zejm. že odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem
a/nebo vlastnostem věcí téhož druhu, které může Uživatel rozumně očekávat (i s ohledem na reklamu či jiná veřejná prohlášení), je dodána s příslušenstvím a pokyny k použití, které byly ujednány a/nebo jejich dodání může Uživatel rozumně očekávat, včetně návodu k montáži nebo instalaci a je vhodná k dojednanému a/nebo obvyklému účelu.
 

 

2. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Zboží je vadné, nemá-li v okamžiku převzetí Uživatelem vlastnosti stanovené v ust. § 2095 až § 2096 resp. § 2161 Občanského zákoníku, byť se taková vada projevila až později. Vadou zboží je i dodání jiné věci nebo vada v dokladech nutných k užívání zboží.

 

Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí Uživatelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí Uživatelem, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Uživatel nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

V souladu s ustanovením § 2165 odst. 1 Občanského zákoníku je Uživatel oprávněn vytknout vadu zboží, která se projeví v době dvou let od jeho převzetí, s výjimkou zboží, u nějž je na jeho obalu, nebo návodu připojenému k němu nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít (viz. záruka za jakost).

Vytkl-li Uživatel Albertu vadu oprávněně, doba podle předchozího odstavce neběží po dobu, po kterou Uživatel nemůže věc užívat.

 

3. ZÁRUKA ZA JAKOST

Albert se v souladu s ustanovením § 2113 a násl. Občanského zákoníku zavazuje, že zakoupené zboží nebo jeho část bude po určitou dobu způsobilé k použití pro sjednaný nebo obvyklý účel nebo že si zachová dohodnuté nebo obvyklé vlastnosti, a to po následující záruční dobu:

 1. Potraviny
 • do data použitelnosti nebo minimální trvanlivosti vyznačené na obalu nebo reklamě, popř. do doby, do které má být potravina spotřebována, jsou-li ze strany Uživatele dodrženy podmínky pro její skladování a nebyla-li potravina otevřena (vyjma případů, kdy je to nezbytné pro zjištění vady); u zuživatelné věci do vyznačené doby nejkratší trvanlivosti a u věci podléhající rychlé zkáze do vyznačené doby, po kterou lze věc použít;
 • nejpozději 24 hodin po převzetí zboží Uživatelem v případě potravin (i) u nichž není předpisy vyžadováno uvedení doby použitelnosti (např. čerstvé ovoce a zelenina, pekařské výrobky určené ke spotřebě do 24 hodin po výrobě), (ii) potravin, které jsou při splnění dalších zákonných podmínek nabízeny k prodeji po uplynutí doby minimální trvanlivosti;

 

 1. Ostatní výrobky (spotřební zboží vyjma potravin)

Je-li ze strany Albert, výrobce nebo dodavatele Albert poskytnuta u konkrétního zboží nebo jeho části záruka za jakost, zavazuje se Albert poskytnout Uživateli záruku za jakost v této délce, jsou-li ze strany Uživatele dodrženy podmínky stanovené dodavatelem výrobku nebo jeho výrobcem, které jsou nutné pro uplatnění takové záruky a které jsou Uživateli známy.

V případě, že kupní smlouva a prohlášení o záruce (vč. uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti na obalu nebo v reklamě) určují rozdílné délky záruční doby, platí doba z nich nejdelší.

Záruční doba běží od okamžiku odevzdání věci Uživateli, resp. Doručením nákupu doručovatelem, tj. dnem uvedeným na nákupním dokladu. V případě, že je předmětem nákupu a dodání několik částí zboží, začíná záruční doba běžet okamžikem převzetí poslední dodávky zboží Uživatelem.

 

4. UPLATNĚNÍ PRÁV

Uživatel má nárok uplatnit svá práva z vadného plnění včetně práv vyplývajících ze záruky za jakost jen na zboží, u kterého se projevily vady a bylo zakoupené v České republice u společnosti Albert prostřednictvím Online obchodu Albert anebo Aplikace.

Uživateli se doporučuje zboží z Objednávky při Doručení neprodleně zkontrolovat, přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Pokud Uživatel zjistí vadu zboží zakoupeného prostřednictvím Online obchodu Albert anebo Aplikace, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu společnosti Albert. Společnost Albert upozorňuje Uživatele, že nebude-li zjevná vada (např. poškození zboží nebo ochranného obalu) vytknuta Uživatelem při Doručení a/nebo nepodaří-li se prokázat, že vada existovala již při Doručení, nemusí být reklamaci s ohledem na povahu zboží vždy vyhověno.

Pro co nejrychlejší vyřízení reklamace se Uživateli doporučuje zjištěné vady vytknout doručovateli při Doručení a zároveň o nich obratem informovat společnost Albert prostřednictvím Albert klientského centra na telefonním čísle +420 800 282 282 anebo na emailové adrese info@albertonline.cz, které rovněž slouží pro podrobné informace o uplatnění práv z vadného plnění či ze záruky za jakost.

Je-li u nepotravinářského zboží uvedena jiná osoba určená k opravě ve smyslu § 2172 Občanského zákoníku, vytkne Uživatel vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

Uživatel je při reklamaci povinen prokázat, že zboží zakoupil u společnosti Albert a kdy se tak stalo (například předložením dokladu o zaplacení zboží, účtenky nebo jiným prokazatelným způsobem). Uživatel při reklamaci uvede popis reklamované vady. Doporučuje se k reklamaci přiložit fotodokumentaci reklamované vady. 

Při uplatnění reklamace vydá Albert Uživateli písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Uživatel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Uživatel požaduje a kontaktní údaje Uživatele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

Práva Uživatele z vadného plnění včetně práv ze záruky za jakost nelze uplatnit:

 • u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, kvůli níž byla nižší cena ujednána;
 • ve vztahu k opotřebení zboží způsobenému jeho obvyklým užíváním;
 • u použitého zboží, jde-li o opotřebení odpovídající míře jeho přechozího používání;
 • ve vztahu k hmotnosti zboží, je-li hmotnostní odchylka maximálně 10 % z váhy daného zboží uvedené v Objednávce (dle čl. 4 VOP);
 • nebyla-li vada uplatněna v zákonem stanovené době nebo v záruční době (jde-li o práva ze záruky za jakost);
 • bylo-li zboží zcela nebo zčásti spotřebováno;
 • vada vznikla neodbornou instalací, zacházením nebo obsluhou v rozporu s návodem nebo účelem, pro který se zboží obvykle používá;
 • jedná-li se o vadu, o které musel Uživatel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření kupní smlouvy, nebo kterou sám způsobil;
 • zboží bylo poškozeno mechanicky (pádem, nárazem) nebo nesprávným zásahem, nebo bylo používáno či skladováno v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci výrobcem

 

5. ZPŮSOBY VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Odstranění vady

Má-li věc vadu, může Uživatel požadovat její odstranění. Uživatel přitom může podle své volby požadovat buď a) dodání nové věci bez vady nebo b) opravu věci; to neplatí je-li způsob odstranění vady zvolený Uživatelem nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný.  To se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Uživatele.

Albert může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

Okamžitá výměna zboží nebo jeho části je podmíněná stavem skladových zásob společnosti Albert. Pro dodání nové věci bez vad a výměnu součásti věci se přiměřeně uplatní podmínky doručování dle čl. 5 VOP s tím, že na čase dodání se Albert a Uživatel dohodnou prostřednictvím Albert klientského centra.

Sleva a odstoupení od smlouvy

Pokud Albert vadu odmítl odstranit nebo ji v přiměřené době po jejím vytknutí neodstranil nebo je z prohlášení Albert nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Uživatele nebo se vada projeví opakovaně nebo je vada podstatným porušením smlouvy, může Uživatel požadovat a) přiměřenou slevu odpovídající rozdílu mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci nebo b) odstoupit od smlouvy.

Uživatel nemůže odstoupit od smlouvy ve smyslu předchozího odstavce, je-li vada nevýznamná.

Informace týkající se Odstoupení od smlouvy ve smyslu § 1829 a násl. Občanského zákoníku jsou upraveny v Příloze č. 1 Podmínek.

Vyřídí-li se reklamace zboží poskytnutím slevy, společnost Albert Uživatele informuje, že s jeho souhlasem může být peněžní rozdíl mezi původní částkou a částkou po slevě ve výši hodnoty slevy vyplacen Uživateli prostřednictvím voucheru, který Uživatel bude moci využít v rámci Aplikace na další nákup, nebo vrácen zpět na bankovní účet, z něhož byla provedena platba kupní ceny za nákup dle Objednávky, pokud se Uživatel se společností Albert nedohodnou jinak.

Bude-li společnost Albert v konkrétním případě za účelem vyřízení reklamace požadovat předložení nebo vrácení reklamovaného zboží zakoupeného prostřednictvím Online obchodu Albert anebo Aplikace Uživatelem, bude o takové skutečnosti Uživatel informován prostřednictvím Albert klientského centra nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy Uživatel uplatnil reklamaci a v takovém případě se společnost Albert a Uživatel dohodnou na způsobu předání vadného zboží společnosti Albert. V ostatních případech se má za to, že společnost Albert k vyřízení reklamace předložení nebo vrácení reklamovaného zboží nevyžaduje.

 

6. PRŮBĚH REKLAMACE

Albert odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Uživateli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který Uživatel věc koupil. Reklamace včetně odstranění vady však musí být vyřízená nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Albert s Uživatelem nedohodne na delší lhůtě. V této lhůtě Albert též vyrozumí Uživatele o způsobu vyřízení reklamace. Albert vydá Uživateli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

7. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

Uživatel má právo v souladu s ust. § 20d a násl. Zákona o ochraně spotřebitele na mimosoudní řešení sporu se společností Albert vzniklého na základě poskytovaných Služeb prostřednictvím Online obchodu Albert či v rámci Aplikace, a to prostřednictvím České obchodní inspekce, IČO: 000 20 869. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. (www.coi.cz).

 

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud není konkrétně uvedeno, řídí se Reklamační řád příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele.

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 6.1.2023.