Přeskočit
Albert logoAlbert logo

Vítejte!

Můj profil
0
Menu
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT
NewsroomTiskové zprávyTábory, tanec i terapie

Newsroom

Informační servis společnosti Albert ČR

Pro média
Zdravě a udržitelně
Náš příběh
Zajímá vás

15. února 2023

Tábory, tanec i terapie. Nadační fond Albert rozdělil v Jihočeském kraji 400 tisíc korun osmi dobročinným projektům

Nadační fond Albert tento týden ocenil dětské domovy a další organizace, které uspěly v programu Bertík pomáhá 2023. O nejlepších osmi projektech z Jihočeského kraje rozhodli zákazníci místních obchodů Albert. Celkově fond rozdělil dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí 400 tisíc korun. Za poslední tři roky, které ovlivnila pandemie koronaviru i náročná ekonomická situace, se podpora v kraji vyšplhala na více než 1,3 milionu korun.

Třiadvacátý ročník charitativního programu proběhl na podzim a tradičně propojil místní komunity. „Těší nás, že i v náročné době lidé s nadšením rozhodovali o projektech z jejich blízkého okolí. Bertíci přináší skvělou příležitost, jak se může veřejnost seznámit s činností i konkrétními příběhy organizací v regionu,“ řekla Alena Paldusová, manažerka Nadačního fondu Albert. „Zákazníci obchodů Albert, kterým patří velké poděkování, podpořili v Jihočeském kraji projekty zaměřené na terapii v rodinách ze sociálně složitého prostředí, vzdělávání a rozvoj znevýhodněných dětí či aktivity směřující ke smysluplnému trávení volného času, jako jsou letní tábory nebo tanec,“ doplnila.

Slavnostní setkání u příležitosti ocenění vítězných organizací hostil Krajský úřad Jihočeského kraje. „Milující rodina je ten nejcennější poklad, který od života můžeme dostat. Chci moc poděkovat za projekt, který se snaží pomoci těm, kteří neměli v životě štěstí na harmonické rodinné prostředí,“ uvedla náměstkyně pro sociální oblast Lucie Kozlová a popřála všem dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí, aby byl i díky projektu Bertík pomáhá jejich další život úspěšný, naplněný a šťastný. Náměstek pro oblast školství Pavel Klíma následně ocenil přínos projektu pro vzdělávací systém: „Říká se, že děti ze znevýhodněného sociálního prostředí dosahují horších školních výsledků. Jsem velmi rád, že se tento projekt snaží s tímto předsudkem bojovat a připravit děti z dětských domovů co možná nejlépe do běžného života pomocí pestřejších školních i mimoškolních aktivit.“

Bertíci pomáhají dětem žit jako jejich vrstevníci

V každém ze čtyř regionů v Jihočeském kraji se na podzim ucházely o přízeň zákazníků dva nejlepší projekty vybrané odborníky. Nadační fond Albert mezi ně na základě hlasování v osmi místních obchodech Albert rozdělil 400 tisíc korun.

Mezi osmičkou podpořených organizací jsou dětské domovy z Žíchovce a Volyně, budějovická a písecká Charita, obecně prospěšné společnosti RC Radost Tábor, Temperi České Budějovice, táborský Cheiron T a Komunitní centrum Rovnost z Českého Krumlova.

Mezi nejčastěji podporované projekty patří aktivity usnadňující socializaci dětí ze znevýhodněného prostředí mezi vrstevníky. Dlouhodobou pomoc nadace ocenil Josef Peiker, ředitel dětského domova v Žíchovci: „S Nadačním fondem Albert spolupracujeme již od roku 2014. Finance používáme na pobyty dětí na letních táborech v různých částech Česka. Podporujeme tím jejich začleňování do společnosti a jiného kolektivu dětí, než znají z dětského domova.“ Zlepšení kvality života dětí i celých rodin vyzdvihnula také Monika Macáková, ředitelka Rodinného centra Radost: „Projekt, který můžeme díky grantu realizovat, podpoří 20 rodin s dětmi v náročných životních situacích, a to formou terapií a podpůrných skupin. Naši psychologové a terapeuti pomohou dětem vypořádat se s problémy, jako jsou úzkosti, panické ataky, deprese či vztahové nesnáze.“

 

 

Náročná doba přinesla čtyřnásobnou pomoc

Nejen pandemie koronaviru, ale také složitá společenská situace ukázaly, že Nadační fond Albert dokáže vystoupit vysoko nad rámec své letité komunitní podpory. Loni ve srovnání s rokem 2019 znásobil své dary více než čtyřikrát na hodnotu přes 20 milionů korun a navýšil také počet podpořených organizací. V Jihočeském kraji pomohl Nadační fond Albert během poslední tří let částkou přesahující 1,3 miliony korun. Kromě běžné podpory pomáhal i materiálními dary v podobě dezinfekcí, rukavic, hraček, knížek či školních potřeb.

Bertík pomáhá 2023: Oceněné projekty v regionech Jihočeského kraje

Dětský domov Žíchovec – Děti z DD Žíchovec na letních táborech: Přejeme si, aby děti nemusely letní prázdniny trávit v areálu dětského domova, protože nemají možnost jet za svými rodiči nebo příbuznými do rodin. Cílem je poznat jiné sociální prostředí, jiné kamarády, jiná pravidla chování. Jde také o navázání nových kontaktů a krok k samostatnosti.

RC Radost Tábor – Kousek radosti dětem: Cílem projektu je podpořit 20 rodin s dětmi v náročných životních situacích. Díky kvalifikovaným a zkušeným psychologům a terapeutům poskytujeme rodinám při terapiích prostor, kde se mohou cítit bezpečně a mohou zde bez obav otevřít a řešit své problémy.

Temperi České Budějovice – Bertík baví děti z BRÁNY: Projekt je určený dětem a mládeži od 6 do 26 let z Nízkoprahového klubu BRÁNA. Cílem nabízených aktivit je pracovat na posilování dětského kolektivu, hlubšího prožitku, rozšiřování zkušeností, sebepoznání dětí a mnohdy i zažití úspěchu. Jde se o aktivity, které rodiče dětem nemohou nebo neumí nabídnout.

Charita České Budějovice – Poznáváme s Bertíkem: Projekt má za cíl zapojit děti ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí do bezplatných volnočasových a vzdělávacích aktivit a umožnit jim trávit volný čas jinde než na ulici. Pravidelné i vícedenní aktivity jim umožní zažívat to, co většina jejich vrstevníků považuje za samozřejmost.

Charita Písek – Zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v ORP Milevsko: Sociálně aktivizační služby pomáhají rodinám s dítětem, u kterého je ohrožen vývoj v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace. Začne-li se včas, správně a v dostatečném rozsahu pracovat, mají děti velkou šanci, že budou mít podobné startovní podmínky do života jako děti z běžných rodin.

Cheiron T, Tábor – Tancem si plníme svůj sen: Projekt podporuje taneční soubor "Wolf Family", který pod vedením dvou chlapců z romské komunity sdružuje mládež ve věku 12–17 let ze sociálně znevýhodněného prostředí. V souboru se věnují nejen romským tancům, ale i na hip hopu a moderním stylům. Cílem aktivity je podporovat a motivovat mladé lidi, kteří chtějí rozvíjet svůj talent, schopnosti a smysluplně trávit volný čas.

Dětský domov Volyně – Otevřená šance pro děti ústavní výchovy: Cílem projektu je podpora a rozvoj schopností dětí vyrůstající v ústavní výchově. Ať už jde o volnočasové aktivity účast na sportovně rekreačních aktivitách, těmito formami se chceme cílevědomě zaměřit na prevenci a práci s rizikovou mládeží i jejich rodinami, a docílit bezproblémového začlenění do společnosti.

KoCeRo komunitní centrum Rovnost, Český Krumlov – Duhová cesta: Projekt nabízí romským dětem, které žijí ve složitých sociálních a ekonomických podmínkách, pravidelné výchovně vzdělávací a volnočasové aktivity. Ty povedou ke zlepšení školních výsledků, zvyšování všeobecných znalostí a dovedností, k eliminaci sociálního vyloučení a výskytu společensky nežádoucích jevů i ke smysluplnému trávení volného času.