Přeskočit
Albert logoAlbert logo

Vítejte!

Můj profil
0
Menu
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT
NewsroomTiskové zprávyNadační fond Albert

Newsroom

Informační servis společnosti Albert ČR

Pro média
Zdravě a udržitelně
Náš příběh
Zajímá vás

21. března 2024

Nadační fond Albert rozdělil v hlavním městě 360 000 korun vítězným dobročinným projektům. Peníze putují na letní tábory i mentální zdraví

Nadační fond Albert včera ocenil devět pražských organizací, které se starají o děti a rodiny ze sociálně složitého prostředí. O nejlepších projektech z hlavního města rozhodli zákazníci místních obchodů Albert v oblíbené kampani Bertík pomáhá 2024. Celkově mezi ně fond rozdělil 360 tisíc korun. Za poslední čtyři roky, které ovlivnila pandemie i složitá ekonomická situace, se podpora v Praze vyšplhala na bezmála 2,8 milionů korun.

Okolnosti posledních let ukázaly, že Nadační fond Albert dokáže vystoupit vysoko nad rámec své letité komunitní podpory. Loni ve srovnání s rokem 2019 ztrojnásobil své dary na hodnotu přes 14 milionů korun a navýšil také počet podpořených organizací.

„Jsme opravdu hrdí, že v Praze jsme během posledních čtyř let mohli rozdělit 2 770 000 korun. Kromě běžné podpory naše pomoc představovala také materiální dary v podobě dezinfekcí, rukavic, hraček, knížek či školních potřeb,“ popsala Vladimíra Jičínská, VP Legal & Compliance ve společnosti Albert a členka dozorčí rady Nadačního fondu Albert.

Slavnostní setkání u příležitosti ocenění vítězných organizací v programu Bertík pomáhá 2024 se konalo za podpory hlavního města Prahy, a to v prostorech Staroměstské radnice. „Moc ráda jsem nad touto akcí převzala záštitu. Bertíkovu kampaň sleduji roky a moc se mi na ní líbí i to, že spolupracuje s místními organizacemi v daném regionu a podporuje tím sounáležitost lidí, kteří jsou v podstatě sousedé. Propojuje komunity a zároveň pomáhá a představuje práci zajímavých organizací, a to je moc důležité. Nadační fond Albert odvádí už roky skvělou práci a ukazuje, že společenská odpovědnost není klišé a že se dá dělat opravdu srdcem,“ řekla Alexandra Udženija, náměstkyně primátora hlavního města Prahy a radní pro oblast sociálních věcí.

Bertíci pomáhají dětem se školou i volným časem

Čtyřiadvacátý ročník charitativního programu proběhl na podzim a tradičně propojil místní komunity. Bertíci přináší unikátní příležitost, jak se může veřejnost seznámit s činností i konkrétními příběhy místních organizací, které se starají o děti a mladé lidi ze sociálně znevýhodněného prostředí. „Naši zákazníci, kterým patří velké poděkování, podpořili v hlavním městě projekty z blízkého okolí zaměřené na terapeutickou pomoc, vytváření zážitků, vzdělávání a celkové usnadnění budoucího vstupu do dospělého života,“ upřesnila Alena Paldusová, manažerka Nadačního fondu Albert.

V každém ze tří regionů v Praze se na podzim ucházely o přízeň zákazníků tři nejlepší projekty vybrané odborníky. Nadační fond Albert mezi ně na základě hlasování v 17 místních obchodech Albert rozdělil 360 tisíc korun.

Mezi devítku podpořených organizací v Praze patří Dům tří přání, Proxima Sociale, Společnou cestou, Equita Therapy, Komunitní centrum Motýlek, dětský domov z Klánovic, výchovný ústav Klíčov, diagnostický ústav z Prahy 2 a Středisko křesťanské pomoci v Horních Počernicích.

„Finance využijeme na část mzdových nákladů pro zaměstnance, kteří svou odbornou kvalifikací a zkušenostmi poskytují podporu klientům nízkoprahového klubu. Mezi hlavní aktivity patří sociální poradenství, krizová intervence, preventivní témata a skupinová práce,“ popsala vedoucí nízkoprahového klubu Pacifik Barbora Janurová. Podpora vzdělávání a osobnostního rozvoje je důležitou součástí také dalších projektů. „Našim cílem je pomáhat všem dětem, které žijí se svými rodinami v azylovém domě. Do aktivit zapojujeme v co nejvyšší míře i jejich rodiče, abychom posílili zájem o každodenní život jejich potomků,“ upřesnila Gabriela Selinger ze Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice.

Bertík pomáhá 2024: Oceněné projekty v Praze

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice – Bertík pomáhá v azylovém domě

Azylový dům poskytuje přechodné ubytování rodinám i jednotlivcům pečujícím o děti. Projekt se zaměřuje na práci s dětmi od 5 do 15 let. Soustavná činnost podporuje vytváření zdravých životních návyků, vede k pravidelné školní docházce, vzdělávání a smysluplnému využívání volného času.

Dům tří přání – Letní pobyt pro děti

Organizace pořádá dětský pobyt pro ohrožené děti, se kterými v rámci socio-terapeutických aktivit spolupracuje. Cílem projektu je zvyšování kompetencí u dětí, snižování rizik plynoucí z prostředí, ve kterém žijí, formou těchto preventivních aktivit.

Středisko výchovné péče Klíčov – Specializační studium pro školní metodiky prevence

Vzdělávací kurz prohloubí a rozšíří vědomosti při práci s dětmi s rizikem vzniku či rozvojem rizikového chování. Cílem je připravit školní metodiky prevence, aby dokázali vyhledávat tyto žáky, doporučovat odborné intervence, spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s rizikovou mládeží.

Dětský domov Klánovice – Doučování dětí

Doučování je nenahraditelný aspekt vzdělávání. Pro děti se špatnými známkami je škola stresující prostředí, kterému se raději vyhýbají. Doučování pomáhá řešit i obyčejnou nechuť dětí se vzdělávat. Studenti se pak lépe připravují také na závěrečné a přijímací zkoušky.

Diagnostický ústav pro mládež Praha 2 – Společně jinak

Finance získané z projektu jsou použity na zajištění preventivních aktivit chlapců s poruchami chování. Projekt zprostředkovává nové zážitky, pomáhá rozšiřovat obzory a získávat nové zkušenosti, které chlapci následně využijí ve svém budoucím životě.

Proxima Sociale – Podpůrné skupiny pro děti

Záměrem projektu je realizace podpůrných skupin v ambulantní a výjezdové formě pro děti, které žijí ve složitých sociálních a ekonomických podmínkách. Dětem z těchto rodin jsou nabízeny aktivity zaměřené na smysluplné trávení volného času a posílení osobnostního a sociálního rozvoje. V rámci výjezdové formy jsou v průběhu roku realizovány pobytové víkendy, jednodenní výlety a tábory.

Společnou cestou – Restart rodiny

Program podporuje rodiny, které nejsou samy schopny se vypořádat s těžkostmi, které dnešní doba přináší. Přináší sociální poradenství, speciálně pedagogickou podporu, mentoring v oblasti rodičovských kompetencí, psychoterapeutickou podporu či mentální coaching.

Komunitní centrum Motýlek – Podpora dětí a dospělých z klubu Pacific

Díky několikaleté spolupráci s Nadačním fondem Albert můžeme nabízet našim klientům – dětem ve věku od 6 do 18 let – kvalitní nabídku volnočasových a preventivních aktivit. Nízkoprahový klub je často jediným místem, které svým klientům poskytuje bezpečné a podpůrné zázemí.

Equita Therapy – Terapeutická podpora rodin samoživitelek a rodin se znevýhodněnými členy

Díky projektu se organizace může věnovat ohroženým rodinám tak, aby mohly zvládat nároky života a být pro svoje děti dobrým odrazovým můstkem do života. Cílem je poskytovat terapeutickou podporu a pomoc rodinám v obtížných situacích, aby mohly dosáhnout zlepšení a posílení svých vztahů a životních dovedností.