Přeskočit
Albert logoAlbert logo

Vítejte!

Můj profil
0
Menu
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT
NewsroomTiskové zprávyDoučování, terapie i tréninkový byt

Newsroom

Informační servis společnosti Albert ČR

Pro média
Zdravě a udržitelně
Náš příběh
Zajímá vás

4. března 2024

Doučování, terapie i tréninkový byt. Nadační fond Albert rozdělil v Moravskoslezském kraji 480 000 korun vítězným dobročinným projektům

Nadační fond Albert ocenil 12 dětských domovů a dalších organizací, které uspěly v programu Bertík pomáhá 2024. O nejlepších projektech z Moravskoslezského kraje rozhodli zákazníci místních obchodů Albert. Celkově fond rozdělil dětem a mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí téměř půl milionu korun. Za poslední čtyři roky, které ovlivnila pandemie i složitá ekonomická situace, se podpora v kraji vyšplhala na 2 750 000 korun.

Okolnosti posledních let ukázaly, že Nadační fond Albert dokáže vystoupit vysoko nad rámec své letité komunitní podpory. Loni ve srovnání s rokem 2019 ztrojnásobil své dary na hodnotu přes 14 milionů korun a navýšil také počet podpořených organizací.

„Jsme opravdu hrdí, že v Moravskoslezském kraji jsme během posledních čtyř let mohli rozdělit dva a třičtvrtě milionu korun. Kromě běžné podpory naše pomoc představovala také materiální dary v podobě dezinfekcí, rukavic, hraček, knížek či školních potřeb,“ popsala Alena Paldusová, manažerka Nadačního fondu Albert.

Bertíci přináší unikátní příležitost, jak se může veřejnost seznámit s činností i konkrétními příběhy místních organizací, které se starají o děti a mladé lidi ze sociálně znevýhodněného prostředí. „Naši zákazníci, kterým patří velké poděkování, podpořili v Moravskoslezském kraji projekty z blízkého okolí zaměřené na doučování, smysluplné trávení volného času, mentální zdraví, ale i usnadnění budoucího vstupu do dospělého života,“ upřesnila Marcela Varmužová, ředitelka distribučního centra Albert a členka správní rady Nadačního fondu Albert.

Bertíci pomáhají dětem se školou i volným časem

V každém ze čtyř regionů v Moravskoslezském kraji se na podzim ucházely o přízeň zákazníků tři nejlepší projekty vybrané odborníky. Nadační fond Albert mezi ně na základě hlasování ve 13 místních obchodech Albert rozdělil 480 tisíc korun.

„Každá pomoc a každý příspěvek jsou pro potřebné důležité, a to také jako výraz sounáležitosti a povzbuzení. Je dobře, že se soukromé společnosti zajímají o své okolí a nejsou k němu lhostejné. Cením si aktivit všech nadací, které se snaží pomáhat a dělat naši společnost lepší. Věřím, že bude v našem kraji podobných projektů přibývat,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny.

Mezi 12 podpořených organizací patří dětské domovy z Havířova, Budišova nad Budišovkou, Fulneku a Ostravy, Charita z Českého Těšína a Diakonie ČCK v Ostravě a dále pak organizace Filadelfie, Tutorie, Vzájemné soužití, Eurotopia, Host a Centrum pro rodinu a sociální péči.

„Finance použijeme jako odměnu pro doučující v pěstounských rodinách, kteří se dětem individuálně věnují s přípravou do školy. Cílem projektu je pomoci těmto dětem zlepšit školní výsledky, posílit vlastní hodnotu a podpořit jejich samostatnost,“ popsala Soňa Cvešperová z ostravského Centra pro rodinu a sociální péči.  Podpora sebevědomí je důležitou součástí aktivit i dalších podpořených organizací. „Díky grantu Nadačního fondu Albert se může 30 dětí a mladých věnovat tancování a uměleckému rozvoji. Projekt navíc nabízí pozitivní alternativu k virtuálnímu životu na sociálních sítích,“ upřesnila Simona Reichlová ze Vzájemného soužití.

Bertík pomáhá 2024: Oceněné projekty v regionech Moravskoslezského kraje

Dětský domov Havířov-Podlesí – Do samostatného života bez obav

Projekt umožní našim dospívajícím žít v tréninkovém bytě. Získají tak vlastní zkušenosti se situacemi, které je můžou v souvislosti se samostatným bydlením potkat, jako je šetrné zacházení s penězi a majetkem, nákupy potravin i drogerie, vaření, praní a mnoho dalšího.

s. z. Filadelfie – Úkryt pro děti a mládež

Nízkoprahový klub U-kryt poskytuje terénní ambulantní službu na sídlištích ve Frýdku-Místku. Děti a mládež z okolí v něm mohou nalézt pomoc a podporu ve zvládání životních strastí, a navíc také zajímavý prostor pro trávení volného času, rozvíjení vrstevnických vztahů a svých talentů.

Tutorie, z.s. – Vzdělávání dětí ze znevýhodněného prostředí

Projekt tvoří ucelený vzdělávací program pro děti a mládež ze znevýhodněného prostředí a reaguje na jejich specifické potřeby. Cílem je prevence předčasného ukončování vzdělání a zkvalitnění mimoškolní přípravy, a to díky aktivitám, jako je doučování, volnočasový klub či terénní služby.

Dětský domov Budišov nad Budišovkou – Talent a nadání

Projekt podporuje školní vzdělávání, sportovních činností a volnočasových aktivit dětí. Cílem je eliminovat emoční deprivace a sociální znevýhodnění, aby se po odchodu do samostatného života mohly plnohodnotně zapojit do společenského života.

Charita Český Těšín – Kvalitní služby pro sociálně ohrožené děti

Nízkoprahové zařízení v České Těšíně a Karviné pomáhá dětem a mládeži ve věku od 6 do 21 let. Zaměstnanci jim tady pomáhají s výběrem povolání, střední školy a motivují je k aktivnímu využití volného času. Pomocnou ruku v zařízení najdou i při řešení problémů ve škole, rodině či vztazích.

Vzájemné soužití, o.p.s. – Romano baripen

Romano baripen, v překladu Romská hrdost, podporuje umělecký rozvoj a možnost sebevyjádření 30 romských dětí a mládeže z vyloučených lokalit Ostravy, a to v širokém spektru tanečních činností a akcí vedených inspirativními osobnostmi, které jsou dětmi poptávané i obohacující.

Diakonie ČCE, středisko v Ostravě – Multidisciplinární tým Náruče

Projekt zajištuje činnost dvou psychologů pro koordinovanou podporu dětí pomocí realizace tří klíčových aktivit.

Dětský domov Loreta, Fulnek – Samostatnost

Projekt dává dětem a dospívajícím příležitost naučit se zábavnou formou, jak obstát v konkrétních životních situacích, jak být slušný, jak se chovat k ostatním lidem, jak nebýt lhostejný ke svému okolí, neničit věci a přírodu. Jde o nácvikové a preventivní aktivity v rámci kroužků a speciálních poraden.

EUROTOPIA.CZ, o.p.s. – Rovné šance

Projekt je zaměřený na všestrannou podporu sociálně ohrožených dětí a mládeže z Krnova a okolí. Cílem je poskytnout podpůrné a preventivní aktivity, které vytvoří podmínky pro jejich zdravý rozvoj a osobní růst, a zajistí, aby jejich život nebyl ovlivněn nepříznivými okolnostmi, ve kterých žijí.

Dětský domov Úsměv, Ostrava – Prázdniny s úsměvem

Hlavní snahou dětského domova je začlenění dětí z ústavní výchovy do společnosti. Každoročně během prázdnin vyjíždějí na letní tábory dle vlastního výběru. Díky podpoře projektu mohou v létě vyrazit na pobyty s výtvarnou, sportovní, cizojazyčnou či taneční tematikou.

Centrum pro rodinu a sociální péči, z. s. – Doučování dětí v pěstounských rodinách

Doučování je jednou z kompenzací, která má dětem z pěstounských rodin pomoci lépe zvládat školní požadavky dle individuálních potřeb a tempa. Současně děti získávají kamaráda, který je podporuje. Nadační příspěvek bude využitý jako odměna pro doučující.

HOST – Home Start ČR, z.ú. – Rodinné zážitky s HOSTem

Projekt pomáhá osamělým rodičům s omezenými osobními i finančními zdroji. Cílem je inspirovat je k trávení společného volného času a jejich malým dětem dopřát radostné zážitky s vlastní rodinou v prostředí, které by samy nepoznaly.