Přeskočit
Albert logoAlbert logo

Vítejte!

Můj profil
0
Menu
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT
NewsroomTiskové zprávyDoučování i letní tábory

Newsroom

Informační servis společnosti Albert ČR

Pro média
Zdravě a udržitelně
Náš příběh
Zajímá vás

12. února 2024

Doučování i letní tábory. Nadační fond Albert rozdělil ve Zlínském kraji 240 tisíc korun vítězným dobročinným projektům

Nadační fond Albert ocenil šestici dětských domovů a dalších organizací, které uspěly v programu Bertík pomáhá 2024. O nejlepších projektech ze Zlínského kraje rozhodli zákazníci místních obchodů Albert. Celkově fond rozdělil dětem a mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí 240 tisíc korun. Za posledních pět let, které ovlivnila pandemie koronaviru i složitá ekonomická situace, se podpora v kraji vyšplhala na 1,8 milionu korun.

Okolnosti posledních let ukázaly, že Nadační fond Albert dokáže vystoupit vysoko nad rámec své letité komunitní podpory. Loni ve srovnání s rokem 2019 znásobil své dary více než čtyřikrát na hodnotu přes 20 milionů korun a navýšil také počet podpořených organizací.

„Jsme opravdu hrdí, že ve Zlínském kraji jsme během posledních pěti let mohli rozdělit téměř dva miliony korun. Kromě běžné podpory naše pomoc představovala také materiální dary v podobě dezinfekcí, rukavic, hraček, knížek či školních potřeb,“ popsala Kristýna Bernatová z Nadačního fondu Albert.

Slavnostní setkání u příležitosti ocenění vítězných organizací v programu Bertík pomáhá 2024 hostil Krajský úřad Zlínského kraje. „Velmi kvituji, že i soukromé společnosti vnímají potřebu chovat se společensky zodpovědně. Ukázkou toho jsou právě i aktivity Nadačního fondu Albert. Ještě více mě těší, že se jedná o podporu dětí, které mají obtížnější start do života,“ uvedla Hana Ančincová, statutární náměstkyně hejtmana zodpovědná za oblast sociálních věcí.

Bertíci pomáhají dětem se školou i volným časem

Čtyřiadvacátý ročník charitativního programu proběhl na podzim a tradičně propojil místní komunity. Bertíci přináší unikátní příležitost, jak se může veřejnost seznámit s činností i konkrétními příběhy organizací v regionu. „Naši zákazníci, kterým patří velké poděkování, podpořili ve Zlínském kraji projekty z blízkého okolí zaměřené na doučování a odborné vzdělání, ale i sportování či jiné záliby,“ upřesnil Peter Daňo, národní ředitel hypermarketů Albert.

V každém ze dvou regionů ve Zlínském kraji se na podzim ucházely o přízeň zákazníků tři nejlepší projekty vybrané odborníky. Nadační fond Albert mezi ně na základě hlasování v osmi místních obchodech Albert rozdělil 240 tisíc korun. Šesticí podpořených organizací jsou dětské domovy z Valašského Meziříčí, Zašové a Vizovic, dále pak organizace Domino, vsetínská Diakonie a také místní Azylový dům pro ženy a matky s dětmi.

„Snažíme se podpořit každé dítě, které projeví zájem o nějakou aktivitu, protože záliby rozvíjí nejen tělo, ale i ducha. Finance využíváme na uhrazení sportovních a volnočasových aktivit našich dětí. Máme velké sportovce, kteří se aktivně věnují fotbalu, florbalu, boxu, atletice či lednímu hokeji. Jsou u nás ale i děti zaměřené výtvarných či hudebním směrem,“ popsala Markéta Šrámková, ředitelka Dětského domova Valašské Meziříčí„S Nadačním fondem Albert jsme v kontaktu již od jeho založení a dovolím si říci, že jde o mimořádnou spolupráci. Jsme za to velmi vděční a touto cestou od srdce děkujeme za dlouholetou podporu,“ uzavřela. Efektivní pomoc oceňuje také Michaela Nutilová z Azylového domu pro ženy a matky s dětmi ve Vsetíně„Velmi si vážíme podpory, kterou našim studentům nadační fond poskytuje, v životě to nemají snadné. V rámci spolupráce s rodinami, se snažíme studenty během školního roku motivovat ke studiu a k jeho úspěšnému ukončení. Máme velkou radost, když se jim to podaří.“

Bertík pomáhá 2024: Oceněné projekty v regionech Zlínského kraje

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi – Řemeslo má zlaté dno

Cílem projektu je finanční podpora studujících mladých lidí na učňovských a maturitních oborech V probíhajícím ročníku je podporováno 9 studentů z nízkopříjmových rodin. Mladým lidem chceme umožnit dosáhnout odborného vzdělání tak, aby měly větší šanci se uplatnit na trhu práce a aby jejich start do samostatného života byl úspěšný.

Dětský domov Valašské Meziříčí – Individuální podpora vzdělávacích a rozvojových potřeb

Projekt umožňuje dětem účast na zájmových aktivitách, jako jsou sportovní, umělecké nebo hudební aktivity. Vytváří podpůrné prostředí pro rozvíjení interakce s ostatními žáky a vytváření nových přátelství a vztahů mimo prostředí dětského domova.

Dětský domov Zašová – Letní tábor

Letní tábory přinášejí dětem možnost navázat nová přátelství s vrstevníky z jiných domovů i běžných rodin. Odváží si nové zkušenosti, vědomosti, které budou moci určitě využít i po odchodu dětského domova. V rodinách, kde dříve žily, tuto možnost nikdy neměly, proto bychom i nadále pokračovali v teto skvělé zkušenosti a obohatili jim jejich dětství v ústavní péči.

Domino CZ – Kaleidoskop

Hlavním cílem projektu je komplexní a systematická pomoc mladým lidem od 15 let ze sociálně znevýhodněného prostředí a náhradní rodinné péče. Prostřednictvím projektových aktivit, jako jsou pracovní rehabilitace – ergoterapie, má motivovat a podporovat klienty vstupující do samostatného života k osobnímu rozvoji, ujasnění si hodnot a převzetí zodpovědnosti za své skutky.

Dětský domov Vizovice – Doučování a volnočasové kroužky pro děti

Podpora vzdělávacích potřeb je zaměřená na individuálního doučování angličtiny, ale i na další oblasti, ve kterých se děti cítí nejisté. Návštěva volnočasových kroužků má za cíl kvalitní trávení volného času dětí. Děti tady potkají nové kamarády, rozvíjí svůj talent a nadšení. Zároveň podpoří jejich socializaci mezi ostatní vrstevníky a schopnost spolupráce.

Diakonie ČCE – Doučování Vsetín

Projekt je zaměřený na realizaci odpoledního mimoškolního doučování pro děti, které pochází z rodin s nízkou vzdělanostní úrovní, kdy rodiče nemají často možnosti ani kompetence. Díky projektu budou žáci docházet na pravidelné doučování, což zvýší jejich školní úspěšnost a integraci do školního kolektivu a poté do společnosti.