Přeskočit
Albert logoAlbert logo

Vítejte!

Můj profil
0
Menu
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT
NewsroomTiskové zprávyAlbert rozdělil dětským domovům 300 tisíc korun

Newsroom

Informační servis společnosti Albert ČR

Pro média
Zdravě a udržitelně
Náš příběh
Zajímá vás

30. března 2023

Psychoterapie, doučování i tréninkový byt. Nadační fond Albert rozdělil dětským domovům ve Středočeském kraji 300 tisíc korun

Nadační fond Albert tento týden ocenil šest dětských domovů, které uspěly v programu Bertík pomáhá 2023. O nejlepších projektech ze Středočeského rozhodli zákazníci místních obchodů Albert. Celkově fond rozdělil dětem a mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí 300 tisíc korun. Za poslední tři roky, které ovlivnila pandemie koronaviru i náročná ekonomická situace, se podpora v kraji vyšplhala na více než dva miliony korun.

Okolnosti posledních let ukázaly, že Nadační fond Albert dokáže vystoupit vysoko nad rámec své letité komunitní podpory. Loni ve srovnání s rokem 2019 znásobil své dary více než čtyřikrát na hodnotu přes 20 milionů korun a navýšil také počet podpořených organizací.

„Jsme opravdu hrdí, že ve Středočeském kraji jsme během posledních tří let mohli rozdělit částku přesahující dva miliony korun. Kromě běžné podpory naše pomoc představovala také materiálními dary v podobě dezinfekcí, rukavic, hraček, knížek či školních potřeb,“ popsala Lenka Dušková, finanční ředitelka obchodů Albert a členka správní rady Nadačního fondu Albert.

Slavnostní setkání u příležitosti ocenění vítězných organizací v programu Bertík pomáhá 2023 hostil Krajský úřad Středočeského kraje. „Děkuji Nadačnímu fondu Albert za podporu a přeji dětem i mladým lidem z dětských domovů, aby jim projekty pomohly. A samozřejmě poděkování patří i dětským domovům za to, že využily možnosti požádat o příspěvek z nadace a že připravily kvalitní projekty na míru svým dětem. Jsem vděčná za to, jak se tety a strejdové o své svěřence starají a za to, jak vnímají jejich potřeby. A v neposlední řadě děkuji i Středočechům, kteří se zapojili do hlasování o nejlepší projekty. Věřím, že v mnoha rodinách bylo vhození papírového Bertíka do schránky v obchodě příležitostí k povídání o tom, že je potřeba pomáhat, a že ne každý má to štěstí vyrůstat doma v rodině,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková.

Bertíci pomáhají dětem úspěšně vstoupit do dospělého života

Třiadvacátý ročník charitativního programu proběhl na podzim a tradičně propojil místní komunity. Bertíci přináší unikátní příležitost, jak se může veřejnost seznámit s činností i konkrétními příběhy organizací v regionu.“ „Zákazníci obchodů Albert, kterým patří velké poděkování, podpořili ve Středočeském kraji projekty z blízkého okolí zaměřené na psychoterapii, doučování, logopedickou pomoc nebo možnost žít v tréninkovém bytě,“ upřesnil Roman Bartišek, ředitel pro logistiku obchodů Albert a člen správní rady Nadačního fondu Albert.

V každém ze tří regionů ve Středočeském kraji se na podzim ucházely o přízeň zákazníků dva nejlepší projekty vybrané odborníky. Nadační fond Albert mezi ně na základě hlasování ve 12 místních obchodech Albert rozdělil 300 tisíc korun. Šesticí podpořených organizací jsou dětské domovy z Mladé Boleslavi, Příbrami, Nymburka, Unhošti, Berouna a Nového Strašecí.

  

Mezi nejčastěji podporované projekty patří aktivity usnadňující dětem a mladým dospělým vstup do dospělého života. V posledních letech také roste počet grantových žádostí na podporu duševního zdraví. „Nejdůležitější pomocí pro děti v ústavní výchově nejsou materiální dary, ale psychoterapeutická podpora. Díky Nadačnímu fondu Albert pracuje s dětmi v našem dětském domově psycholog a psychoterapeut,“ potvrdila Radka Klímová, ředitelka Dětského domova Nymburk. Dlouhodobou pomoc nadace ocenila také Iveta Železníková z Dětského domova Husita v Příbrami„Finance z grantového programu Bertík pomáhá 2023 využijeme na zaplacení nájmu tréninkového bytu, kde bydlí dva naši chlapci. Díky této podpoře si mohou dva naši studenti trénovat samostatné bydlení a fungování.“

Bertík pomáhá 2023: Oceněné projekty v regionech Středočeského kraje

Dětský domov Beroun – Psychoedukační činnost dětem s kombinovaným postižením: Odborné vedení psychoedukačních činností opakovaně přináší výsledky v rozvoji osobnosti dětí s citovou deprivací. Individuální a pravidelná podpora posiluje děti v získávání nových sociálních zkušeností, posiluje volní a charakterové vlastnosti, sebevědomí a komunikační dovednosti.

Dětský domov Husita, Příbram –   Tréninkový byt pro dva chlapce žijící v dětském domově: Finanční podporu organizace využije na úhradu nájmu tréninkového bytu pro dva chlapce, kteří žijí v dětském domově a zároveň jsou studenty SOU obor automechanik a truhlář. Podstatou projektu je, aby si mladí dospělí vyzkoušeli samostatné bydlení, což jim umožní snadnější zapojení do reálného života.

Dětský domov Mladá Boleslav – Logopedická a speciálně pedagogická podpora pro děti z dětského domova: Projekt zajistí intenzivní logopedickou a speciálně pedagogickou péči s cílem vytvořit pro děti lepší podmínky k tomu, aby byly úspěšné nejen ve škole, ale i v životě mimo ni, a to včetně možnosti seberealizace, dobého uplatnění v sociálních vztazích, a nakonec také v samostatném životě.

Dětský domov Nové Strašecí – Psychoterapeutická pomoc dětem a mladým lidem: Zkušenosti jasně ukazují na smysluplnost psychoterapeutické pomoci, díky které se daří u některých klientů podstatně zvýšit sebedůvěru, sebeúctu a začleňování do běžné společnosti. To má velký význam pro vytvoření co nejlepší startovní pozice po odchodu z dětského domova a vedení plnohodnotného života.

Dětský domov Nymburk – Bertík pomáhá psychoterapií: Psychoterapeutická a psychologická pomoc je léčením dětské duše. Díky dlouhodobému projektu pracuje v současné době v dětském domově psycholog-terapeut. Organizace postupně získává nové zkušenosti a podporu pro děti rozšiřuje.

Dětský domov Unhošť – Doučování dětí: Cílem projektu je včas pomoci dětem, které jsou dlouhodobě neúspěšné ve škole, začnou vzdělávání odmítat a hledají možnost úniku. Díky zvýšené péči v oblasti vzdělávání pak i tyto děti mají možnost zažít pocit úspěchu, což je může motivovat k dalšímu posunu a zájmu o další studium.