Přeskočit
Albert logoAlbert logo

Vítejte!

Můj profil
0
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT

Udržitelný Albert

Dokumenty týkající se nastavení klimatických cílů

SBTi – Standard NET-ZERO

 

Tento dokument obsahuje pokyny, kritéria a doporučení pro společnosti, které potřebují stanovit vědecky podložené cíle NET – ZERO.

Klíčovými prvky standardu NET – ZERO jsou:

 1. Nastavení krátkodobých SBTs: 5 – 10leté cíle snižování emisí v souladu se scénářem zvýšení teploty o 1,5 °C.
 2. Nastavení dlouhodobých SBTs: Cíl snížit emise na zbytkovou úroveň odpovídající scénáři zvýšení teploty o 1,5 °C, a to nejpozději do roku 2050.
 3. Nad rámec zmírnění dopadů v celém hodnotovém řetězci: Při přechodu na NET – ZERO by společnosti měly přijmout opatření ke zmírnění emisí mimo své hodnotové řetězce. Například nákupem vysoce kvalitních, příslušných kreditů REDD+ nebo investicemi do přímého zachycování vzduchu (DAC) a geologického ukládání.
 4. Neutralizace zbytkových emisí: Skleníkové plyny uvolněné do atmosféry po dosažení dlouhodobého SBT musí být vyváženy trvalým odstraněním a uložením uhlíku z atmosféry.
   

Zdroj: SBTI CORPORATE NET-ZERO STANDARD, případně dokument ZDE.

 

SBTi – Návod pro FLAG

 

Pokyny SBTi pro lesnictví a zemědělství (FLAG – Forest, Land and Agriculture) poskytují informace pro stanovení vědecky podložených cílů pro odvětví, která jsou náročná na půdu a které zahrnují snížení a odstranění emisí z půdy.

Klíčové požadavky pokynů SBTi FLAG:

 • Stanovení krátkodobých vědecky podložených cílů FLAG.
 • Vysvětlení redukcí v krátkodobých vědecky podložených cílech FLAG.
 • Stanovení dlouhodobých vědecky podložených cílů FLAG.
 • Cíle nulového odlesňování musí být stanoveny nejpozději do roku 2025.
 • Stanovení vědecky podložených cílů pro fosilní emise.
   

Zdroj: FOREST, LAND AND AGRICULTURE SCIENCE BASED TARGETSETTING GUIDANCE, případně dokument ZDE.

 

Dokumenty týkající se klimatického reportingu

 

Impact Buying –  GHG dotazník o emisích skleníkových plynů společnosti Ahold Delhaize (pro dodavatele privátních značek).

Tento dokument obsahuje přehled všech otázek, které žádáme od vás, našich dodavatelů, abyste uvedli.

Tento dokument je dostupný ZDE.

 

ImpactBuying –  Návod k dotazníku o emisích  skleníkových plynů společnosti Ahold Delhaize (pro dodavatele privátních značek).

Tento návod poskytuje vysvětlení, jak vyplnit nástroj ImpactBuying pro podávání zpráv o klimatu.

Tento dokument je dostupný ZDE.

 

CDP – Metodika pro vykazování ke klimatické změně

 

Pokyny CDP ke změně klimatu poskytují vysvětlení k odpovědím na otázky, jako je požadovaný formát či informace o tom, kde lze najít nástroje a další informace k sestavení odpovědi.

Tento dokument je veřejně dostupný na CDP, případně metodika ZDE.

 

Uživatelská příručka pro dodavatele Scope 3

 

Tato uživatelská příručka vám poskytne infromace, jak vyplnit dotazník o uhlíkové stopě v rámci reportovací platformy ImpactBuying.

Podrobný návod, jak se zaregistrovat a jak pracovat s platformou, naleznete ZDE.

 

Další dokumenty

 

Klimatický plán společnosti Ahold Delhaize.

Změna klimatu se týká nás všech — proto se jako mezinárodní skupina důvěryhodných maloobchodních značek zavazujeme přispět k jejímu řešení. Za tímto účelem se snažíme nejen o zlepšení v našich vlastních provozech, ale spolupracujeme také s našimi partnery v rámci celého hodnotového řetězce.  

Naše mise v oblasti klimatu se zaměřuje na řešení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů (GHG) napříč našimi provozy a hodnotovým řetězcem. Stanovili jsme krátkodobé (dočasné) a dlouhodobé (čisté nulové) cíle a prioritní příležitosti pro Scope 1, 2 a 3.

Klimatický plán Ahold Delhaize naleznete ZDE.

 

Průvodce Ahold Delhaize pro dodavatelský řetězec (odkazy níže)

 

Společnost Ahold Delhaize a její značky se zavázaly, že nejpozději do roku 2040 dosáhnou nulových emisí uhlíku ve všech svých provozech (Scope 1 a 2) a že se nejpozději do roku 2050 stanou společnostmi s nulovými emisemi uhlíku v celém svém dodavatelském řetězci, produktech a službách (Scope 3).  

Abychom toho společně dosáhli, potřebujeme pomoc a vzájemně spolupracovat s dodavateli společnosti Albert. V těchto článcích "Jak počítat?" snadno najdete, jaké zdroje potřebujete ke sledování emisí skleníkových plynů.

Průvodce „Jak vypočítat?“ a „Jak snížit“ uhlíkovou stopu pro masné výrobky“

Průvodce „Jak vypočítat?“ a “Jak snížit?“ uhlíkovou stopu pro mléčné výrobky“

Průvodce „Jak vypočítat?“ a „Jak snížit?“ uhlíkovou stopu pro ovoce a zeleninu”

Průvodce „Jak vypočítat?” a „Jak snížit?“ uhlíkovou stopu pro zpracované potraviny“

 

Race to zero

 

Race To Zero je celosvětová kampaň, jejímž cílem je shromáždit vedení a podporu podniků, měst, regionů a investorů pro zdravé, odolné a nulové využití uhlíku, které zabrání budoucím hrozbám, vytvoří důstojná pracovní místa a umožní udržitelný růst podporující začlenění.

Mobilizuje koalici nejvýznamnějších iniciativ s nulovou uhlíkovou stopou, která zastupuje 11 309 nestátních subjektů, včetně 8 307 společností, 595 finančních institucí, 1 136 měst, 52 států a regionů, 1 125 vzdělávacích institucí a 65 zdravotnických zařízení (k září 2022).

 

CGF Net Zero Playbook for Consumer Industries

 

Tato příručka poskytuje vedoucím pracovníkům ve spotřebitelském průmyslu: Čtyři oblasti dopadu a jeden faktor, které poskytují největší potenciál pro dekarbonizaci. Zároveň i praktické zásahy a klíčové nástroje pro urychlení pokroku v každé oblasti dopadu.