Přeskočit
Albert logoAlbert logo

Vítejte!

Můj profil
0
Menu
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT
Here is Product Details Sticky Short Info
  • AC MARCA CR s.r.o. Jana Čermáka 124, 281 02 Přišimasy, Česká republika

Sanytol Tekuté mýdlo dezinfekční hydratující 

500 ml
1 l = 239,80 Kč
500 ml
1 l = 239,80 Kč
119
90
Dezinfekční mýdlo na ruce hydratující.
Likviduje 99,9 % virů, bakterií, plísní.
Na této stránce

Informace o produktu

Složení
Biocidní aktivní látka (PT1/AL): 9.5g/kg Benzalkonium Chloride (CAS: 63449-41-2).
Složení
Biocidní aktivní látka (PT1/AL): 9.5g/kg Benzalkonium Chloride (CAS: 63449-41-2).
Ostatní informace
Návod na použití: Na vlhké ruce naneste přiměřené množství mýdla, napěňte, třete o sebe prsty, dlaně, hřbety rukou a partie u nehtů po dobu 1. minuty a dobře spláchněte čistou vodou.

VAROVÁNÍ: Obsahuje: Biocidní aktivní látka (PT1/AL): 9.5g/kg Benzalkonium Chloride (CAS: 63449-41-2). H319-Způsobuje vážné podráždění očí. H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře, tel. 224 919 293 nebo 224 915 k (24 hodin denně). P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Biocidní přípravek používejte bezpečně. Před použitím čtěte přiložené pokyny.
Ostatní informace
Návod na použití: Na vlhké ruce naneste přiměřené množství mýdla, napěňte, třete o sebe prsty, dlaně, hřbety rukou a partie u nehtů po dobu 1. minuty a dobře spláchněte čistou vodou.

VAROVÁNÍ: Obsahuje: Biocidní aktivní látka (PT1/AL): 9.5g/kg Benzalkonium Chloride (CAS: 63449-41-2). H319-Způsobuje vážné podráždění očí. H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře, tel. 224 919 293 nebo 224 915 k (24 hodin denně). P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Biocidní přípravek používejte bezpečně. Před použitím čtěte přiložené pokyny.
Dodavatel
AC MARCA CZECH REPUBLIC S.R.O., Jana Čermáka 124, Přišimasy, 28201, Česká republika
Dodavatel
AC MARCA CZECH REPUBLIC S.R.O., Jana Čermáka 124, Přišimasy, 28201, Česká republika
Výrobce
AC MARCA CR s.r.o. Jana Čermáka 124, 281 02 Přišimasy, Česká republika
Výrobce
AC MARCA CR s.r.o. Jana Čermáka 124, 281 02 Přišimasy, Česká republika

ID : 27747407