Přeskočit
Albert logoAlbert logo

Vítejte!

Můj profil
0
Menu
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT
Here is Product Details Sticky Short Info
  • SAVO

Savo Čistič pračky

250 ml
1 l = 539,60 Kč
250 ml
1 l = 539,60 Kč
134
90
Tekutý přípravek pro čištění pračky. Odstraňuje zbytky pracího prášku, vodní kámen a další usazeniny a pračku příjemně provoní. Pravidelným používáním docílíte optimálního fungování pračky a prodloužíte její životnost.

POUŽITÍ: Smíchejte 35-40 ml přípravku s 3 litry teplé vody. Do této lázně ponořte zásobník na prací přípravky a nechte působit minimálně 30 minut. Zásobník poté omyjte a vložte zpět. Pomocí hadříku vymyjte tímto roztokem také vnitřní prostor pro zásobník pracích přípravků a vnitřní část dvířek. Pečlivě omyjte gumové těsnění okolo dvířek. Zbytek vlijte do zásobníku na prací přípravek a spusťte prací program bez předpírky s minimální teplotou 60 °C.
Na této stránce

Informace o produktu

Složení
<5 % neiontové povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky, parfum, směs 2- methylisothiazol-3(2H)-on a 5-chlor-2 methylisothiazol-3(2H)-on, D-limonene, Hexyl cinnamal, Linalool.
Složení
<5 % neiontové povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky, parfum, směs 2- methylisothiazol-3(2H)-on a 5-chlor-2 methylisothiazol-3(2H)-on, D-limonene, Hexyl cinnamal, Linalool.
Ostatní informace
BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ: Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Po manipulaci důkladně omyjte kůži vodou. Používejte ochranné pomůcky. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Obsahuje směs 2-methylisothiazol-3(2H)-on a 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje: undekanol, rozvětvené a lineární, ethoxylované propoxylované.
Ostatní informace
BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ: Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Po manipulaci důkladně omyjte kůži vodou. Používejte ochranné pomůcky. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Obsahuje směs 2-methylisothiazol-3(2H)-on a 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje: undekanol, rozvětvené a lineární, ethoxylované propoxylované.
Dodavatel
UNILEVER ČR, SPOL. S R.O., VOCTÁŘOVA 2497/18, PRAHA 8, 180 00, Česká republika
Dodavatel
UNILEVER ČR, SPOL. S R.O., VOCTÁŘOVA 2497/18, PRAHA 8, 180 00, Česká republika
Výrobce
SAVO
Výrobce
SAVO

ID : 27436912