Přeskočit
Albert logoAlbert logo

Vítejte!

Můj profil
0
Menu
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT
OnlineDrogerie a kosmetikaPrací prostředkyPráškyTierra Verde Bělicí prášek na praní
Here is Product Details Sticky Short Info
  • TIERRA VERDE

Tierra Verde Bělicí prášek na praní

1 kg
1 kg = 189,00 Kč
1 kg
1 kg = 189,00 Kč
189
00
Aby vaše bílé prádlo bylo bílé i bez chemických optických zjasňovačů a chlórových bělidel.
PUER je výborný také pro namáčení a odstraňování skvrn ze stálobarevného prádla.
Nahradí i agresivní prostředky na čištění odtoků dřezů, van, umyvadel, sprch a toalet.
Na této stránce

Informace o produktu

Složení
100 % perkarbonát sodný (CAS 15630-89-4).
Složení
100 % perkarbonát sodný (CAS 15630-89-4).
Skladovací podmínky a podmínky použití
Skladujte na suchém místě při teplotách nepřesahujících +40 °C.
Skladovací podmínky a podmínky použití
Skladujte na suchém místě při teplotách nepřesahujících +40 °C.
Ostatní informace
Nebezpečí: Může zesílit požár, oxidant. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte Toxigologické informční středisko.
Likvidace: Nespotřebovaný výrobek odevzdejte ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. Použitý obal po důkladném vyprázdnění/vypláchnutí odevzdejte do tříděného odpadu.
Ostatní informace
Nebezpečí: Může zesílit požár, oxidant. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte Toxigologické informční středisko.
Likvidace: Nespotřebovaný výrobek odevzdejte ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. Použitý obal po důkladném vyprázdnění/vypláchnutí odevzdejte do tříděného odpadu.
Dodavatel
TIERRA VERDE S.R.O., Makovského náměstí 3147/2, BRNO, 61600, Česká republika
Dodavatel
TIERRA VERDE S.R.O., Makovského náměstí 3147/2, BRNO, 61600, Česká republika
Výrobce
TIERRA VERDE
Výrobce
TIERRA VERDE

ID : 27360408