Přeskočit
Albert logoAlbert logo

Vítejte!

Můj profil
0
Menu
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT
Here is Product Details Sticky Short Info
  • Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o. Vinohradská 151, 130 00 Praha 3, Česká republika

Vanish Oxi Action odstraňovač skvrn sprej

500 ml
1 l = 398,00 Kč
500 ml
1 l = 398,00 Kč
199
00
Vanish Oxi Action Sprej odstraňovač skvrn bez chlóru.
Odstraňovač skvrn Vanish ve spreji pro snadné a rychlé odstranění i těch nejobtížnějších skvrn z vašeho prádla.

NÁVOD K POUŽITÍ:
1. Přečtěte si instrukce k praní oděvu či látce.
2. Otestujte stálobarevnost na skrytém místě materiálu.
3. Nastříkejte na skvrnu, jemně vetřete a nechte působit 1-5 min, poté vyperte jako obvykle. Bezpečné na barevné i bílé materiály, při dodržení doporučení výrobců materiálů. Nevystavujte přímému slunečnímu světlu a nesušte přímo u tepelného zdroje.
Na této stránce

Informace o produktu

Složení
5 % nebo více, avšak méně než 15 % bělicí činidla na bázi kyslíku, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, aniontové povrchově aktivní látky, parfém.
Složení
5 % nebo více, avšak méně než 15 % bělicí činidla na bázi kyslíku, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, aniontové povrchově aktivní látky, parfém.
Skladovací podmínky a podmínky použití
Spotřebujte nejlépe do 2 let od data výroby uvedeného na obalu.
Skladovací podmínky a podmínky použití
Spotřebujte nejlépe do 2 let od data výroby uvedeného na obalu.
Ostatní informace
VAROVÁNÍ: Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ: Nebezpečné složky: peroxid vodíku; alkoholy, C12-18, ethoxylované. Způsobuje vážné poškození očí. Může být korozivní pro kovy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním balení. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Nevdechujte sprej. Po použití si umyjte ruce. Pro citlivou pokožku se doporučuje používat rukavice. Nemíchejte s jinými produkty.
Ostatní informace
VAROVÁNÍ: Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ: Nebezpečné složky: peroxid vodíku; alkoholy, C12-18, ethoxylované. Způsobuje vážné poškození očí. Může být korozivní pro kovy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním balení. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Nevdechujte sprej. Po použití si umyjte ruce. Pro citlivou pokožku se doporučuje používat rukavice. Nemíchejte s jinými produkty.
Dodavatel
RB(HYGIENE HOME)CR SPOL.S.R.O., VINOHRADSKÁ 2828/151, Praha 3, 13000, Česká republika
Dodavatel
RB(HYGIENE HOME)CR SPOL.S.R.O., VINOHRADSKÁ 2828/151, Praha 3, 13000, Česká republika
Výrobce
Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o. Vinohradská 151, 130 00 Praha 3, Česká republika
Výrobce
Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o. Vinohradská 151, 130 00 Praha 3, Česká republika

ID : 24930949