Přeskočit
Albert logoAlbert logo

Vítejte!

Můj profil
0
Menu
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT
Novinka
Here is Product Details Sticky Short Info

Persil prací gel Levandule

100 PD
1 dávka = 12,99 Kč
100 PD
1 dávka = 12,99 Kč
1.299
00
Zažijte sílu Expert of Freshness, nové receptury Persil, která poskytuje opravdu hloubkovou čistotu pro vaše prádlo a hygienickou svěžest pro vaši pračku. Nyní s posílenou svěžestí s vůní levandule pro dokonalejší svěží vůni čistoty s neutralizací nepříjemných pachů.
Na této stránce

Informace o produktu

Složení
5 - 15 %: aniontové povrchově aktivní látky, < 5 %: mýdlo, fosfonáty, neiontové povrchově aktivní látky, Add. Ingred: Enzymy, Parfémy, Benzyl-salicylát, Linalol, Kumarin, (R)-p-mentha-1,8-dien, konzervační činidla, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on.
Složení
5 - 15 %: aniontové povrchově aktivní látky, < 5 %: mýdlo, fosfonáty, neiontové povrchově aktivní látky, Add. Ingred: Enzymy, Parfémy, Benzyl-salicylát, Linalol, Kumarin, (R)-p-mentha-1,8-dien, konzervační činidla, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on.
Skladovací podmínky a podmínky použití
Uchovávejte v suchu při teplotě od +5 °C do +40 °C.
Skladovací podmínky a podmínky použití
Uchovávejte v suchu při teplotě od +5 °C do +40 °C.
Ostatní informace
VAROVÁNÍ: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah / obal v souladu s vnitrostátními předpisy.

Nepoužívejte na vlnu a hedvábí.
Ostatní informace
VAROVÁNÍ: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah / obal v souladu s vnitrostátními předpisy.

Nepoužívejte na vlnu a hedvábí.
Dodavatel
HENKEL ČR, SPOL. S R.O., Boudníkova 2514/5, Praha 8, 18000, Česká republika
Dodavatel
HENKEL ČR, SPOL. S R.O., Boudníkova 2514/5, Praha 8, 18000, Česká republika

ID : 27889121