Přeskočit
Albert logoAlbert logo

Vítejte!

Můj profil
0
Menu
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT
OnlineDrogerie a kosmetikaMytí nádobíRuční mytíAlbert prostředek na nádobí, citrón
Here is Product Details Sticky Short Info
  • CHEMOTEX Děčín a.s. Tovární 63, 407 11 Děčín XXXII

Albert prostředek na nádobí, citrón

900 ml
1 l = 33,22 Kč
Trvale nízké
900 ml
1 l = 33,22 Kč
29
90
Prostředek na mytí nádobí s vůni jablka.
Čistí efektivně a odstraňuje mastnotu i ve studené vodě.
Na této stránce

Informace o produktu

Složení
5 až 15 % aniontové povrchově aktivní látky; méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky; parfémy (CITRAL), Methylisothiazolinone, Methychloroisothiazolinone.
Složení
5 až 15 % aniontové povrchově aktivní látky; méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky; parfémy (CITRAL), Methylisothiazolinone, Methychloroisothiazolinone.
Výživové detaily
0
Výživové údaje na100 ml
Výživové detaily
0
Výživové údaje na100 ml
Skladovací podmínky a podmínky použití
Použití : Mycí lázeň připravíme rozpuštěním 1 - 2 polévkové lžíce přípravku (8-16 ml) v 5 litrech vody.
Skladovací podmínky a podmínky použití
Použití : Mycí lázeň připravíme rozpuštěním 1 - 2 polévkové lžíce přípravku (8-16 ml) v 5 litrech vody.
Ostatní informace
Způsobuje vážné poškození očí. Obsahuje 5-chlor-2-methylisothiazol-3 (2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2- methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220- 239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Nebezpečné látky: Kyselina benzensulfonová, C10-13-alkylové deriváty, sodná sůl; N,N-bis(hydroxyethyl)amidy mastných kyselin kokosového oleje; Alkohol C12-C14, ethoxylovaný
Ostatní informace
Způsobuje vážné poškození očí. Obsahuje 5-chlor-2-methylisothiazol-3 (2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2- methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220- 239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Nebezpečné látky: Kyselina benzensulfonová, C10-13-alkylové deriváty, sodná sůl; N,N-bis(hydroxyethyl)amidy mastných kyselin kokosového oleje; Alkohol C12-C14, ethoxylovaný
Dodavatel
CHEMOTEX DĚČÍN A.S., TOVÁRNÍ 63, DĚČÍN , 40711, Česká republika
Dodavatel
CHEMOTEX DĚČÍN A.S., TOVÁRNÍ 63, DĚČÍN , 40711, Česká republika
Výrobce
CHEMOTEX Děčín a.s. Tovární 63, 407 11 Děčín XXXII
Výrobce
CHEMOTEX Děčín a.s. Tovární 63, 407 11 Děčín XXXII

ID : 27651186