Přeskočit
Albert logoAlbert logo

Vítejte!

Můj profil
0
Menu
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT
Here is Product Details Sticky Short Info

Savo Prim Čistič květinová vůně

1,2 l
1 l = 58,25 Kč
-33%
Od 2. 7. 2024 do 9. 7. 2024
1,2 l
1 l = 58,25 Kč
104,90 Kč
69
90
Savo Prim Květinová vůně - tekutý čisticí a dezinfekční přípravek účinně vyčistí a vydezinfikuje a dodá vašemu domovu nádech svěží čistoty. Savo Prim je univerzální čistič, vhodný i do domácnosti s domácími zvířaty. Spolehlivě likviduje 99,9 % bakterií, virů, kvasinek a plísní.
Dezinfekce s univerzálním použitím.
POUŽITÍ: Savo Prim má univerzální použití. Je určeno k mytí a dezinfekci ploch a podlah, sanitární keramiky, WC, dřezů, kuchyňských potřeb, hraček a míst výskytu domácích mazlíčků.
DŮLEŽITÉ VAROVÁNÍ: eloxovaný hliník a linoleum. V případě pochybností, nového nebo neobvyklého povrchu, barevných ploch nebo lakovaného dřeva, lakovaného kovu, mramoru, vinylu, pochromovaných povrchů (poškozených nebo v nízké kvalitě) a poškozených povrchů přípravek nejprve vyzkoušejte na malé nenápadné ploše.

Produkt je určen starším 18 let. Váš věk bude ověřen v nákupním košíku a při převzetí zboží.
Na této stránce

Informace o produktu

Složení
Dezinfekční látka: chlornan sodný 47 g/ 100 g, méně než 5 % bělicí činidla na bázi chloru (chlornan sodný), aniontové povrchově aktivní látky, parfum.
Složení
Dezinfekční látka: chlornan sodný 47 g/ 100 g, méně než 5 % bělicí činidla na bázi chloru (chlornan sodný), aniontové povrchově aktivní látky, parfum.
Ostatní informace
BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Může být korozivní pro kovy. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním balení. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte] PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny pokud je ze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Uniklý produkt seberte. Obsahuje: chlornan sodný, hydroxid sodný. Obsahuje: chlornan sodný, hydroxid sodný.
Ostatní informace
BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Může být korozivní pro kovy. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním balení. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte] PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny pokud je ze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Uniklý produkt seberte. Obsahuje: chlornan sodný, hydroxid sodný. Obsahuje: chlornan sodný, hydroxid sodný.
Dodavatel
UNILEVER ČR, SPOL. S R.O., VOCTÁŘOVA 2497/18, PRAHA 8, 180 00, Česká republika
Dodavatel
UNILEVER ČR, SPOL. S R.O., VOCTÁŘOVA 2497/18, PRAHA 8, 180 00, Česká republika

ID : 27256329