Přeskočit
Albert logoAlbert logo

Vítejte!

Můj profil
0
Menu
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT
Here is Product Details Sticky Short Info
  • AC MARCA CR. s.r.o. Jana Čermáka 124, 281 02 Přišimasy, Česká republika

Sanytol Dezinfekce sprej univerzální čistič

500 ml
1 l = 189,80 Kč
-17%
Od 9. 7. 2024 do 16. 7. 2024
500 ml
1 l = 189,80 Kč
114,90 Kč
94
90
Sanytol Dezinfekce univerzální čistič s esenciálními oleji eukalyptem a mátou. Použití: Co dezinfikuje? Plošné použití na pracovní desky, ledničky, stoly, mikrovlnky, dřezy, sprchy, toaletní sedátka, odpadkové koše, kočičí záchody, interiéry automobilů, pomůcky pro péči o děti, kliky dveří....

Jak dezinfikovat? Nastavit pistoli do pozice ON. Nastříkat na plochu určenou k dezinfekci, až bude dostatečně vlhká. Osušit čistým hadříkem. Pravidelně opakovat.
Na této stránce

Informace o produktu

Složení
<5% neiontové povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky, parfémy.
Složení
<5% neiontové povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky, parfémy.
Ostatní informace
VAROVÁNÍ: H319-Způsobuje vážné podráždění očí. P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Obsahuje: Biocidní aktivní látky (TP2-4/AL): 8.6 g/kg Lactic Acid, 9.6 g/kg Ethanol. Nepožívat.
Ostatní informace
VAROVÁNÍ: H319-Způsobuje vážné podráždění očí. P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Obsahuje: Biocidní aktivní látky (TP2-4/AL): 8.6 g/kg Lactic Acid, 9.6 g/kg Ethanol. Nepožívat.
Dodavatel
AC MARCA CZECH REPUBLIC S.R.O., Jana Čermáka 124, Přišimasy, 28201, Česká republika
Dodavatel
AC MARCA CZECH REPUBLIC S.R.O., Jana Čermáka 124, Přišimasy, 28201, Česká republika
Výrobce
AC MARCA CR. s.r.o. Jana Čermáka 124, 281 02 Přišimasy, Česká republika
Výrobce
AC MARCA CR. s.r.o. Jana Čermáka 124, 281 02 Přišimasy, Česká republika

ID : 27668511