Přeskočit
Albert logoAlbert logo

Vítejte!

Můj profil
0
Menu
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT
Here is Product Details Sticky Short Info
  • ALBERT

Clean Home WC blok 4v1 ocean

2 ks
1 kus = 19,95 Kč
2 ks
1 kus = 19,95 Kč
39
90
Clean Home WC blok 4v1 ocean.
Na této stránce

Informace o produktu

Složení
30 % a více aniontové povrchově aktivní látky, parfémy, konzervační látky (Potassium Sorbate Sodium Benzoate).
Složení
30 % a více aniontové povrchově aktivní látky, parfémy, konzervační látky (Potassium Sorbate Sodium Benzoate).
Ostatní informace
Použití:
1. Uvolněte háček a připevněte jej poblíž přívodu vody.
2. Držák upevněte za okraj WC mísy tak, aby blok dobře omývala voda.

Upozornění: Uchovávejte v originálním obale v chladu a suchu. Nevhazujte držák do toalety, aby nedošlo k ucpání. Pečlivě si přečtěte a uchovejte všechny informace uvedené na tomto obalu po celou dobu používání produktu.

Nebezpečí: Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Ostatní informace
Použití:
1. Uvolněte háček a připevněte jej poblíž přívodu vody.
2. Držák upevněte za okraj WC mísy tak, aby blok dobře omývala voda.

Upozornění: Uchovávejte v originálním obale v chladu a suchu. Nevhazujte držák do toalety, aby nedošlo k ucpání. Pečlivě si přečtěte a uchovejte všechny informace uvedené na tomto obalu po celou dobu používání produktu.

Nebezpečí: Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Dodavatel
AES/INBOUND LOGISTICS, PROVINCIALEWEG 11, P.O.BOX 3000, ZAANDAM, 1500HA, Nizozemsko
Dodavatel
AES/INBOUND LOGISTICS, PROVINCIALEWEG 11, P.O.BOX 3000, ZAANDAM, 1500HA, Nizozemsko
Výrobce
ALBERT
Výrobce
ALBERT

ID : 27866122