Přeskočit
Albert logoAlbert logo

Vítejte!

Můj profil
0
Menu
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT
Here is Product Details Sticky Short Info
  • ALBERT

Clean Home Tekutý WC blok pine

3 ks
1 kus = 13,30 Kč
3 ks
1 kus = 13,30 Kč
39
90
Tekutý WC blok + 3 náhradní náplně pine.
Na této stránce

Informace o produktu

Složení
15 % nebo více, avšak méně než 30 % aniontové povrchově aktivní látky, 5 % nebo více, avšak méně než 15 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, konzervační látky (Sodium Benzoate).
Složení
15 % nebo více, avšak méně než 30 % aniontové povrchově aktivní látky, 5 % nebo více, avšak méně než 15 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, konzervační látky (Sodium Benzoate).
Ostatní informace
Použití:
1. Zasuňte nádobku s kapalinou do bloku, dokud nezaklapne (neodstraňujte víčko).
2. Držák upevněte za okraj WC mísy tak, aby blok omývala voda.
3. Jakmile je nádobka prázdná, vyjměte ji z držáku a nahraďte novou náplní.

Upozornění: Uchovávejte v originálním obale v chladu a suchu. Nevhazujte držák nebo nádobku do toalety. Pečlivě si přečtěte a uchovejte informace uvedené na tomto obalu po celou dobu používání produktu.

Nebezpečí: Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
Ostatní informace
Použití:
1. Zasuňte nádobku s kapalinou do bloku, dokud nezaklapne (neodstraňujte víčko).
2. Držák upevněte za okraj WC mísy tak, aby blok omývala voda.
3. Jakmile je nádobka prázdná, vyjměte ji z držáku a nahraďte novou náplní.

Upozornění: Uchovávejte v originálním obale v chladu a suchu. Nevhazujte držák nebo nádobku do toalety. Pečlivě si přečtěte a uchovejte informace uvedené na tomto obalu po celou dobu používání produktu.

Nebezpečí: Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
Dodavatel
AES/INBOUND LOGISTICS, PROVINCIALEWEG 11, P.O.BOX 3000, ZAANDAM, 1500HA, Nizozemsko
Dodavatel
AES/INBOUND LOGISTICS, PROVINCIALEWEG 11, P.O.BOX 3000, ZAANDAM, 1500HA, Nizozemsko
Výrobce
ALBERT
Výrobce
ALBERT

ID : 27866139