Přeskočit
Albert logoAlbert logo

Vítejte!

Můj profil
0
Menu
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT
Here is Product Details Sticky Short Info
  • DOMESTOS

Domestos na vodní kámen Lime

0,75 l
1 l = 137,20 Kč
0,75 l
1 l = 137,20 Kč
102
90
Gelový dezinfekční přípravek na odstraňování vodního kamene v toaletě. Zabíjí bakterie v toaletě. Působí i pod vodní hladinou. Gelový dezinfekční přípravek určený k odstraňování vodního kamene v toaletě. Přilne k povrchu toaletní mísy, kde působí dlouhou dobu, a to dokonce i pod vodní hladinou.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Na této stránce

Informace o produktu

Složení
Dezinfekční látka: kyselina chlorovodíková 8 g/100 g, Méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky, kationtové povrchově aktivní látky, parfum. OBSAHUJE: kyselina chlorovodíková, sulfamidová kyselina, (Z)-Oktadec-9- enylamin, ethoxylovaný (1
Složení
Dezinfekční látka: kyselina chlorovodíková 8 g/100 g, Méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky, kationtové povrchově aktivní látky, parfum. OBSAHUJE: kyselina chlorovodíková, sulfamidová kyselina, (Z)-Oktadec-9- enylamin, ethoxylovaný (1
Skladovací podmínky a podmínky použití
Uchovávejte pouze v původním balení. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu.
Skladovací podmínky a podmínky použití
Uchovávejte pouze v původním balení. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu.
Ostatní informace
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte společně s bělícími přípravky ani s čisticími přípravky, mohou se uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ ji vodou opláchněte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky (jsou-li nasazeny). Pokračujte ve vyplachování.

POUŽITÍ: Aplikujte neředěný tak, abyste pokryli celý vnitřní povrch záchodové mísy, včetně horního okraje toalety. Nechte 30 minut působit, abyste odstranili vodní kámen a bakterie. V případě potřeby použijte toaletní kartáč. V případě odolnějších nečistot použití opakujte. Pouze pro dezinfekci toaletní mísy aplikací neředěného přípravku. Po použití si důkladně UMYJTE RUCE A EXPONOVANOU POKOŽKU. ZAMEZTE STYKU S POTRAVINAMI, NÁDOBÍM NEBO S POVRCHY, KTERÉ JSOU VE STYKU S POTRAV
Ostatní informace
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte společně s bělícími přípravky ani s čisticími přípravky, mohou se uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ ji vodou opláchněte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky (jsou-li nasazeny). Pokračujte ve vyplachování.

POUŽITÍ: Aplikujte neředěný tak, abyste pokryli celý vnitřní povrch záchodové mísy, včetně horního okraje toalety. Nechte 30 minut působit, abyste odstranili vodní kámen a bakterie. V případě potřeby použijte toaletní kartáč. V případě odolnějších nečistot použití opakujte. Pouze pro dezinfekci toaletní mísy aplikací neředěného přípravku. Po použití si důkladně UMYJTE RUCE A EXPONOVANOU POKOŽKU. ZAMEZTE STYKU S POTRAVINAMI, NÁDOBÍM NEBO S POVRCHY, KTERÉ JSOU VE STYKU S POTRAV
Dodavatel
UNILEVER ČR, SPOL. S R.O., VOCTÁŘOVA 2497/18, PRAHA 8, 180 00, Česká republika
Dodavatel
UNILEVER ČR, SPOL. S R.O., VOCTÁŘOVA 2497/18, PRAHA 8, 180 00, Česká republika
Výrobce
DOMESTOS
Výrobce
DOMESTOS

ID : 24371179