Přeskočit
Albert logoAlbert logo

Vítejte!

Můj profil
0
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT
Here is Product Details Sticky Short Info

Domestos Ultra White & Shine

750 ml
1 l = 133,20 Kč
750 ml
1 l = 133,20 Kč
99
90

Tekutý dezinfekční a čisticí přípravek.
Domestos Extended Power je nová generace dezinfekčního přípravku nyní s obsahem aktivních molekul, jež chrání toaletu před vodním kamenem. Likviduje 99,99 % bakterií a virů. Přilne k povrchu i pod vodní hladinou. Odstraňuje skvrny a brání hromadění vodního kamene v toaletě. Domestos je možné používat v celé domácnosti, a to jak v neředěném stavu, tak ředěný s vodou

Na této stránce

Informace o produktu

Složení
Dezinfekční látka: chlornan sodný 4,5 g / 100 g, Méně než 5 % bělící činidla na bázi chloru (chlornan sodný), neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, parfum. OBSAHUJE: chlornan sodný; hydroxid sodný; alkyl(dimethyl)aminy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje).
Složení
Dezinfekční látka: chlornan sodný 4,5 g / 100 g, Méně než 5 % bělící činidla na bázi chloru (chlornan sodný), neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, parfum. OBSAHUJE: chlornan sodný; hydroxid sodný; alkyl(dimethyl)aminy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje).
Skladovací podmínky a podmínky použití
Uchovávejte pouze v původním obalu.
Skladovací podmínky a podmínky použití
Uchovávejte pouze v původním obalu.
Ostatní informace
Nepoužívejte na smaltované nebo pokovované povrchy, na vlnu, hedvábí, barevné prádlo, syntetické tkaniny, kůži nebo oděvy se speciální úpravou. Nepoužívejte neředěný na podlahy. Zabraňte kontaktu s textilií/nábytkem/koberci. Při rozlití místo otřete a opláchněte vodou. Po použití si umyjte ruce.
Nepoužívejte s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí a pouze v původním balení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné pomůcky. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Uniklý produkt seberte.
Ostatní informace
Nepoužívejte na smaltované nebo pokovované povrchy, na vlnu, hedvábí, barevné prádlo, syntetické tkaniny, kůži nebo oděvy se speciální úpravou. Nepoužívejte neředěný na podlahy. Zabraňte kontaktu s textilií/nábytkem/koberci. Při rozlití místo otřete a opláchněte vodou. Po použití si umyjte ruce.
Nepoužívejte s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí a pouze v původním balení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné pomůcky. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Uniklý produkt seberte.
Dodavatel
UNILEVER ČR, SPOL. S R.O., VOCTÁŘOVA 2497/18, PRAHA 8, 180 00, Česká republika
Dodavatel
UNILEVER ČR, SPOL. S R.O., VOCTÁŘOVA 2497/18, PRAHA 8, 180 00, Česká republika
Země původu
Maďarsko
Země původu
Maďarsko

ID : 25847314