Přeskočit
Albert logoAlbert logo

Vítejte!

Můj profil
0
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT
OnlineDrogerie a kosmetikaČistící prostředkyToaletaČištění WCDomestos Extended Power dezinfekční přípravek
Here is Product Details Sticky Short Info

Domestos Extended Power dezinfekční přípravek

750 ml
1 l = 133,20 Kč
750 ml
1 l = 133,20 Kč
99
90

Domestos Extended Power Pine - tekutý dezinfekční a čistící přípravek.
S bezpečnostním uzávěrem proti otevření dětmi.
Odstraňuje 99,9 % známých bakterií a virů.
Neředěný lze použít na dezinfekci záchodových mís, toalet, odtoků v kuchyni i koupelně a umyvadel.
V případě dezinfekce podlah a pracovních ploch je nutné ředění, stejně tak při bělení prádla.

NÁVOD NA POUŽITÍ:
Otevření: Stiskněte plochy na obou stranách uzávěru a otočte v protisměru hodinových ručiček. Po použití: Nasaďte uzávěr a otočte ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte na smaltované nebo pokovované povrchy. Nepoužívejte neředěný na podlahy. Nepoužívejte na vlnu, hedvábí, barevné prádlo, syntetické tkaniny, kůži nebo oděvy se speciální úpravou (např. nehořlavé). Vždy dbejte pokynů výrobce tkaniny. Zabraňte kontaktu s textilií/nábytkem/koberci – může dojít k poškození. Při rozití postižené místo opláchněte čistou vodou. Po použití si umyjte r

Na této stránce

Informace o produktu

Složení
Dezinfekční látka: chlornan sodný 4,5 g / 100 g, méně než 5 % bělicí činidla na bázi chloru (chlornan sodný), neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, parfém.
Složení
Dezinfekční látka: chlornan sodný 4,5 g / 100 g, méně než 5 % bělicí činidla na bázi chloru (chlornan sodný), neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, parfém.
Skladovací podmínky a podmínky použití
Skladujte v suchu. Uchovávejte pouze v původním obalu.
Skladovací podmínky a podmínky použití
Skladujte v suchu. Uchovávejte pouze v původním obalu.
Ostatní informace
BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ: Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Může být korozivní pro kovy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním balení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při rozlití postižené místo otřete a opláchněte důkladně čistou vodou.
Produkt je určen starším 18 let. Váš věk bude ověřen v nákupním košíku a při převzetí zboží.
Ostatní informace
BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ: Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Může být korozivní pro kovy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním balení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při rozlití postižené místo otřete a opláchněte důkladně čistou vodou.
Produkt je určen starším 18 let. Váš věk bude ověřen v nákupním košíku a při převzetí zboží.
Dodavatel
UNILEVER ČR, SPOL. S R.O., VOCTÁŘOVA 2497/18, PRAHA 8, 180 00, Česká republika
Dodavatel
UNILEVER ČR, SPOL. S R.O., VOCTÁŘOVA 2497/18, PRAHA 8, 180 00, Česká republika
Země původu
Česká republika
Země původu
Česká republika

ID : 22503787