Přeskočit
Albert logoAlbert logo

Vítejte!

Můj profil
0
Menu
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT
Here is Product Details Sticky Short Info
  •  Henkel Srbija d.o.o. Bulevar Oslobodenja 383, 11040 Bělehrad, Srbsko

Bref Color Aktiv Lavender WC čistič tekutý

700 ml
1 l = 85,57 Kč
700 ml
1 l = 85,57 Kč
59
90
Bref Excellence Gel Color Aktiv + je perfektní pro vynikající, zářivé a svěží výsledky čištění. Čistič toalety odstraňuje vodní kámen, nečistoty a skvrny z okraje toalety a toaletní mísy. Díky svému aktivnímu složení je Bref Excellence Gel účinný proti nejběžnějším problémům při WC čištění a nabízí snadné hygienické hloubkové čištění beze stop vodního kamene a nečistot. Může být použit jako každodenní čistič pro jakýkoliv povrch a tvar toalety. Pro příjemnější čištění a dotek svěžesti v celé toaletě Bref Excellence také poskytuje svěží levandulovou vůni.

POUŽITÍ: Nová praktická láhev pro lepší manipulaci s dlouhým zaobleným hrdlem zjednodušuje čištění pod okrajem vaší toalety. Stačí aplikovat gel pod okraj, nechat působit (pro důkladné odstranění velkých usazenin a nečistot nechte působit 30 minut). Poté spláchněte pro získání zářivě čisté a bílé toalety. Vyhněte se potřísnění toaletního prkénka, podlahy nebo jiných citlivých povrchů.
Na této stránce

Informace o produktu

Složení
< 5% neiontové povrchově aktivní látky, Parfémy.
Složení
< 5% neiontové povrchově aktivní látky, Parfémy.
Skladovací podmínky a podmínky použití
Skladujte uzamčené.
Skladovací podmínky a podmínky použití
Skladujte uzamčené.
Ostatní informace
BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ: Kapalný WC čistič. Nebezpečí. Obsahuje kyselinu mravenčí. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Skladujte uzamčené.
Nesměšujte s bělicími činidly a jinými čističi, neboť se mohou uvolňovat toxické plyny – chlor nebo teplo. Při vdechnutí: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a nechte ho odpočívat v poloze usnadňující dýchání.
Ostatní informace
BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ: Kapalný WC čistič. Nebezpečí. Obsahuje kyselinu mravenčí. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Skladujte uzamčené.
Nesměšujte s bělicími činidly a jinými čističi, neboť se mohou uvolňovat toxické plyny – chlor nebo teplo. Při vdechnutí: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a nechte ho odpočívat v poloze usnadňující dýchání.
Dodavatel
HENKEL ČR, SPOL. S R.O., Boudníkova 2514/5, Praha 8, 18000, Česká republika
Dodavatel
HENKEL ČR, SPOL. S R.O., Boudníkova 2514/5, Praha 8, 18000, Česká republika
Výrobce
Henkel Srbija d.o.o. Bulevar Oslobodenja 383, 11040 Bělehrad, Srbsko
Výrobce
Henkel Srbija d.o.o. Bulevar Oslobodenja 383, 11040 Bělehrad, Srbsko

ID : 24843607