Přeskočit
Albert logoAlbert logo

Vítejte!

Můj profil
0
Menu
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT
Here is Product Details Sticky Short Info
  • ALBERT

Albert Čistič kuchyní

750 ml
1 l = 66,53 Kč
Trvale nízké
750 ml
1 l = 66,53 Kč
49
90
Čistič kuchyní ve spreji.
Na této stránce

Informace o produktu

Složení
Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, EDTA a její soli; parfémy, Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone.
Složení
Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, EDTA a její soli; parfémy, Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone.
Ostatní informace
Návod k použití: Nastříkejte přípravek na čištěnou plochu. Nechte krátce působit, pak mechanicky odstraňte nečistoty, případně opláchněte. Při silném znečištění nechte přípravek účinkovat delší dobu, případně postup opakujte.

VAROVÁNÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Obsahuje 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EC no.247- 500-7]/2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.
Ostatní informace
Návod k použití: Nastříkejte přípravek na čištěnou plochu. Nechte krátce působit, pak mechanicky odstraňte nečistoty, případně opláchněte. Při silném znečištění nechte přípravek účinkovat delší dobu, případně postup opakujte.

VAROVÁNÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Obsahuje 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EC no.247- 500-7]/2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.
Dodavatel
CHEMOTEX DĚČÍN A.S., TOVÁRNÍ 63, DĚČÍN , 40711, Česká republika
Dodavatel
CHEMOTEX DĚČÍN A.S., TOVÁRNÍ 63, DĚČÍN , 40711, Česká republika
Výrobce
ALBERT
Výrobce
ALBERT

ID : 26474120