Přeskočit
Albert logoAlbert logo

Vítejte!

Můj profil
0
Menu
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT
Here is Product Details Sticky Short Info
  • BOLTON CZECHIA, spol. s r.o. Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4, Česká republika

Wc Net Professional odstraň. vlasů z odpadu

1 l
1 l = 119,90 Kč
1 l
1 l = 119,90 Kč
119
90
Čisticí přípravek k uvolnění ucpaného odpadu. Působí již za 15 minut.

Odstraňuje základní druhy zbytků, které způsobují ucpání odpadu v koupelně - vlasy, tělesný tuk, krémy, tuhé deodoranty, pěnová tužidla, pasty na zuby, gely na holení. Složení navíc pomáhá chránit potrubí a předcházet škodám způsobeným vápenatými usazeninami.

Návod k použití:
1. Nalijte polovinu obsahu balení do odpadu, aniž byste odstranili neodtékající vodu.
2. Nepřidávejte horkou vodu ani jiné přípravky a nepoužívejte zvon.
3. Nechte působit alespoň 15 minut. Při silném znečištění nechte působit přes noc.
4. Gel pronikne do potrubí a odstraní i nejsilnější znečištění.
5. Propláchněte teplou vodou.

Produkt je určen starším 18 let. Váš věk bude ověřen v nákupním košíku a při převzetí zboží.
Na této stránce

Informace o produktu

Složení
5-15 % bělicí činidla na bázi chlóru, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, polykarboxyláty.
Složení
5-15 % bělicí činidla na bázi chlóru, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, polykarboxyláty.
Ostatní informace
VAROVÁNÍ: Obsahuje: chlórnan sodný, hydroxid sodný, Alkyl Dimethylamine Oxide. NEBEZPEČÍ - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může být korozivní pro kovy. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte uzamčené. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
Ostatní informace
VAROVÁNÍ: Obsahuje: chlórnan sodný, hydroxid sodný, Alkyl Dimethylamine Oxide. NEBEZPEČÍ - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může být korozivní pro kovy. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte uzamčené. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
Dodavatel
BOLTON CZECHIA, SPOL. S R. O., ŠTĚTKOVA 1638/18, PRAHA 4, 14000, Česká republika
Dodavatel
BOLTON CZECHIA, SPOL. S R. O., ŠTĚTKOVA 1638/18, PRAHA 4, 14000, Česká republika
Výrobce
BOLTON CZECHIA, spol. s r.o. Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4, Česká republika
Výrobce
BOLTON CZECHIA, spol. s r.o. Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4, Česká republika

ID : 27899915