Přeskočit
Albert logoAlbert logo

Vítejte!

Můj profil
0
Menu
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT
Here is Product Details Sticky Short Info
  • SAVO

Savo Razant čistič odpadů gel

1,2 l
1 l = 99,92 Kč
-24%
Od 14. 5. 2024 do 21. 5. 2024
1,2 l
1 l = 99,92 Kč
159,00 Kč
119
90
Savo Razant je určen na čištění odpadů v koupelnách, kuchyních i WC. Přípravek nejen účinně uvolňuje, čistí a dezinfikuje odpady umyvadel, dřezů a van, ale také odstraňuje zápach. Díky zesílenému působení účinkuje rychle a efektivně. Gelový uvolňovač odpadů odstraňuje usazeniny, bakterie a drobné organické předměty.
Použití k uvolnění ucpaných odpadů: V případě silného rozsahu znečištění nalijte do výlevky 500 ml přípravku a nechte působit minimálně 30 minut. Pokud se jedná o extrémní znečištění, postup opakujte.

Použití při preventivním čištění: nalijte do výlevky 200 ml přípravku a nechte také působit minimálně 30 minut. Poté propláchněte proudem teplé vody.
1 uzávěr = 40 ml.
Savo Razant má bezpečnostní uzávěr. Stlačte na vyznačených bočních plochách a odšroubujte.

Produkt je určen starším 18 let. Váš věk bude ověřen v nákupním košíku a při převzetí zboží.
Na této stránce

Informace o produktu

Složení
Hydroxid sodný, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky.
Složení
Hydroxid sodný, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky.
Skladovací podmínky a podmínky použití
Skladujte v suchých prostorách v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla při teplotě od -5 °C až do +25 °C.
Skladovací podmínky a podmínky použití
Skladujte v suchých prostorách v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla při teplotě od -5 °C až do +25 °C.
Ostatní informace
BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může být korozivní pro kovy.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním balení. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽI (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Uniklý produkt seberte. Obsahuje: hydroxid sodný.
Ostatní informace
BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může být korozivní pro kovy.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním balení. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽI (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Uniklý produkt seberte. Obsahuje: hydroxid sodný.
Dodavatel
UNILEVER ČR, SPOL. S R.O., VOCTÁŘOVA 2497/18, PRAHA 8, 180 00, Česká republika
Dodavatel
UNILEVER ČR, SPOL. S R.O., VOCTÁŘOVA 2497/18, PRAHA 8, 180 00, Česká republika
Výrobce
SAVO
Výrobce
SAVO

ID : 27245583