Přeskočit
Albert logoAlbert logo

Vítejte!

Můj profil
0
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT
Here is Product Details Sticky Short Info
  • SAVO

Savo Original dezinfekce voda a povrchy

1,2 l
1 l = 87,42 Kč
1,2 l
1 l = 87,42 Kč
104
90
Tekutý dezinfekční prostředek s univerzálním použitím.
Likviduje bakterie, viry, řasy a houby. Odstraňuje 99,9 % bakterií.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

POUŽITÍ: Na podlahy, kuchyně, sanitární předměty a sanitární keramiku použijte roztok z 2 l přípravku a 9 l vody. Silné znečištění nejprve mechanicky odstraňte. Ve studnách: Dávkujte 60 ml na 2 m³ vody. Dávku přípravku nejprve rozmíchejte v 9 l vody, a pak zkrápějte vodní hladinu studny. Po 30 min. je voda dezinfikována a současně dochází k rozložení účinné látky.
Voda v bazénech: Lze použít jako celosezónní mikrobicidní a protiporostový prostředek pro provoz bazénů. Používat lze formou iniciační dávky a udržovací dávky. V případě potřeby lze použít jednorázově jako šokovou dávku.
Produkt je určen starším 18 let. Váš věk bude ověřen v nákupním košíku a při převzetí zboží.
Na této stránce

Informace o produktu

Složení
Dezinfekční látka: chlornan sodný 47 g/100 g, méně než 5 % bělicí činidla na bázi chloru (chlornan sodný). Obsahuje: chlornan sodný, hydroxid sodný.
Složení
Dezinfekční látka: chlornan sodný 47 g/100 g, méně než 5 % bělicí činidla na bázi chloru (chlornan sodný). Obsahuje: chlornan sodný, hydroxid sodný.
Ostatní informace
VAROVÁNÍ: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Může být korozivní pro kovy. Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Uchovávejte mimo dosah dětí a pouze v původním balení. Používejte ochranné pomůcky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůží vodou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Nepoužívejte na eloxovaný hliník a linoleum. V případě pochybností, nového nebo neobvyklého povrchu, barevných ploch nebo lakovaného dřeva, lakovaného kovu, mramoru, vinylu, pochromovaných povrchů a poškozených povrchů přípravek nejprve vyzkoušejte na malé nenápadné ploše.
Ostatní informace
VAROVÁNÍ: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Může být korozivní pro kovy. Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Uchovávejte mimo dosah dětí a pouze v původním balení. Používejte ochranné pomůcky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůží vodou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Nepoužívejte na eloxovaný hliník a linoleum. V případě pochybností, nového nebo neobvyklého povrchu, barevných ploch nebo lakovaného dřeva, lakovaného kovu, mramoru, vinylu, pochromovaných povrchů a poškozených povrchů přípravek nejprve vyzkoušejte na malé nenápadné ploše.
Dodavatel
UNILEVER ČR, SPOL. S R.O., VOCTÁŘOVA 2497/18, PRAHA 8, 180 00, Česká republika
Dodavatel
UNILEVER ČR, SPOL. S R.O., VOCTÁŘOVA 2497/18, PRAHA 8, 180 00, Česká republika
Výrobce
SAVO
Výrobce
SAVO
Země původu
Česká republika
Země původu
Česká republika

ID : 27245576