Přeskočit
Albert logoAlbert logo

Vítejte!

Můj profil
0
Menu
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT
OnlineDomácnost a zahradaZahradaHnojivaMr. Garden Trávníkové hnojivo
Here is Product Details Sticky Short Info
  • AGRO CS a.s. Říkov 265, 552 03 Říkov, Česká republika

Mr. Garden Trávníkové hnojivo

3 kg
1 kg = 44,97 Kč
-10% Výprodej
Od 4. 7. 2024 do 29. 9. 2024
3 kg
1 kg = 44,97 Kč
149,90 Kč
134
90
Bezchloridové, granulované kombinované hnojivo pro všechny typy trávníků. Hnojivo má rychlý účinek a je nezbytné pro zdravý růst a vzhled trávníku. Obsahuje hořčík pro sytě zelenou barvu trávníku.
Na této stránce

Informace o produktu

Skladovací podmínky a podmínky použití
Hnojivo skladujte na suchých místech, v neporušených původních obalech.
Skladovací podmínky a podmínky použití
Hnojivo skladujte na suchých místech, v neporušených původních obalech.
Ostatní informace
VAROVÁNÍ: Může zesílit požár. způsobuje vážné podráždění očí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Může ohrozit zdraví při požití, nadýchání a styku s pokožkou a sliznicemi. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte prach. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před teplem. Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů.

Způsob likvidace obalů: Obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru recyklovatelných surovin.
Ostatní informace
VAROVÁNÍ: Může zesílit požár. způsobuje vážné podráždění očí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Může ohrozit zdraví při požití, nadýchání a styku s pokožkou a sliznicemi. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte prach. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před teplem. Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů.

Způsob likvidace obalů: Obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru recyklovatelných surovin.
Dodavatel
AGRO CS A.S., ŘÍKOV č.p.265, ČESKÁ SKALICE, 55203, Česká republika
Dodavatel
AGRO CS A.S., ŘÍKOV č.p.265, ČESKÁ SKALICE, 55203, Česká republika
Výrobce
AGRO CS a.s. Říkov 265, 552 03 Říkov, Česká republika
Výrobce
AGRO CS a.s. Říkov 265, 552 03 Říkov, Česká republika

ID : 27850725