Přeskočit
Albert logoAlbert logo

Vítejte!

Můj profil
0
Menu
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT
Here is Product Details Sticky Short Info
  • Severochema, družstvo pro chemickou výrobu Vilová 333/2, 461 71 Liberec 10, Česká republika

PE-PO Tekutý podpalovač

1 l
1 l = 94,90 Kč
1 l
1 l = 94,90 Kč
94
90
Podpalovač pro grilování (rožnění) splňující normu ČSN EN 1860-3:2003-12.
Je určen k podpalování pevných hořlavých materiálů, jako je dřevěné uhlí, uhlí, dřevo nebo brikety.
Hoří bez sazí a zápachu.

Hořlavá kapalina III. třídy nebezpečnosti!
Obsahuje: Uhlovodíky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromátů, označení CAS: 64742-47-8.
Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným použitím výrobku.
Na této stránce

Informace o produktu

Skladovací podmínky a podmínky použití
Uchovávejte v chladu. Skladujte uzamčené. Chraňte před mrazem.
Skladovací podmínky a podmínky použití
Uchovávejte v chladu. Skladujte uzamčené. Chraňte před mrazem.
Ostatní informace
Materiál, který chcete podpálit, postříkejte malým množstvím podpalovače PE-PO, nechte chvíli vsáknout, pak zapalte. Podpalovač musí kompletně vyhořet před položením potravin na gril. Palivo být pokryto vrstvou popela. Grilování v uzavřených prostorách předpokládá odvod kouře.
Používejte pouze podpalovače odpovídající evropské normě pro podpalovače (EN 1860-3).
NEBEZPEČÍ: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Jediný doušek podpalovače grilu může způsobit poškození plic. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Ostatní informace
Materiál, který chcete podpálit, postříkejte malým množstvím podpalovače PE-PO, nechte chvíli vsáknout, pak zapalte. Podpalovač musí kompletně vyhořet před položením potravin na gril. Palivo být pokryto vrstvou popela. Grilování v uzavřených prostorách předpokládá odvod kouře.
Používejte pouze podpalovače odpovídající evropské normě pro podpalovače (EN 1860-3).
NEBEZPEČÍ: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Jediný doušek podpalovače grilu může způsobit poškození plic. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Dodavatel
SEVEROCHEMA, DRUŽSTVO, Vilová 333/2, Liberec, 460 10, Česká republika
Dodavatel
SEVEROCHEMA, DRUŽSTVO, Vilová 333/2, Liberec, 460 10, Česká republika
Výrobce
Severochema, družstvo pro chemickou výrobu Vilová 333/2, 461 71 Liberec 10, Česká republika
Výrobce
Severochema, družstvo pro chemickou výrobu Vilová 333/2, 461 71 Liberec 10, Česká republika

ID : 24608329