Přeskočit
Albert logoAlbert logo

Vítejte!

Můj profil
0
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT
Here is Product Details Sticky Short Info
  • Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec Vilová 333/2, 461 71 Liberec 10, Česká republika

PE-PO Pevný podpalovač

40 ks
1 kus = 1,50 Kč
40 ks
1 kus = 1,50 Kč
59
90

Pevný podpalovač.
Obsah při plnění: 280 g.
40 podpalů.

Na této stránce

Informace o produktu

Skladovací podmínky a podmínky použití
Uchovávejte v chladu.
Skladovací podmínky a podmínky použití
Uchovávejte v chladu.
Ostatní informace
Návod k použití: Na kostku podpalovače Pe-Po vložte uhlí, dřevo, dřevěné uhlí nebo brikety a podpalte. Po otevření vždy opět pečlivě uzavřete do fólie.

VAROVÁNÍ: Hořlavá tuhá látka. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý.
Ostatní informace
Návod k použití: Na kostku podpalovače Pe-Po vložte uhlí, dřevo, dřevěné uhlí nebo brikety a podpalte. Po otevření vždy opět pečlivě uzavřete do fólie.

VAROVÁNÍ: Hořlavá tuhá látka. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý.
Dodavatel
NOHEL GARDEN A.S., BUDÍNEK 86, SVATÉ POLE, 26301, Česká republika
Dodavatel
NOHEL GARDEN A.S., BUDÍNEK 86, SVATÉ POLE, 26301, Česká republika
Výrobce
Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec Vilová 333/2, 461 71 Liberec 10, Česká republika
Výrobce
Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec Vilová 333/2, 461 71 Liberec 10, Česká republika
Země původu
Česká republika
Země původu
Česká republika

ID : 21170881