Přeskočit
Albert logoAlbert logo

Vítejte!

Můj profil
0
Menu
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT
Here is Product Details Sticky Short Info
  • Imperial Brands CR, s.r.o. Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, Česká republika

Blu Bar Strawberry Ice elektronická cigareta

1 ks
1 kus = 125,00 Kč
1 ks
1 kus = 125,00 Kč
125
00
Tento výrobek obsahuje nikotin, který je vysoce návykovou látkou. Jeho užití nekuřáky se nedoporučuje.
Na této stránce

Informace o produktu

Složení
Propylenglykol, Glycerin, 2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramid, Ethyl-butyrát, Kyselina 2-methylhexanová, Nikotin, Cis-hex-3-en-1-ol, Ethyl cinnamát, Gamma-Dekalakton, Methyl cinnamát, Gamma-dekalakton, Ethyl-laktát, Ethyl-2-methylbutyrát, 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H)-on, Ethyl hexaonát, Hexyl-acetát, Cis-3-hexenyl acetát, Hexylester mravenčí kyseliny, Isoamyl-acetát, Ethyl-isobutyrát, Isoamyl-butyrát.
Složení
Propylenglykol, Glycerin, 2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramid, Ethyl-butyrát, Kyselina 2-methylhexanová, Nikotin, Cis-hex-3-en-1-ol, Ethyl cinnamát, Gamma-Dekalakton, Methyl cinnamát, Gamma-dekalakton, Ethyl-laktát, Ethyl-2-methylbutyrát, 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H)-on, Ethyl hexaonát, Hexyl-acetát, Cis-3-hexenyl acetát, Hexylester mravenčí kyseliny, Isoamyl-acetát, Ethyl-isobutyrát, Isoamyl-butyrát.
Ostatní informace
Produkt je určen starším 18 let. Váš věk bude ověřen v nákupním košíku a při převzetí zboží.

VAROVÁNÍ: Zdraví škodlivý při požití. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte znečištěnou kůži. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře, TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Vypláchněte ústa. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Uchovávejte mimo dosah osob mladších 18 let. Obsahuje: nikotin (ISO); 2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramid; 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H)-on; methyl-cinnamát.

Obsah nikotinu ve výrobku 36 mg (koncentrace 18 mg/ml nikotinu).
Množství nikotinu v dávce 110,1 µg.

Určeno pro dospělé.
Tento výrobek není určen k doplňování.
Tento výrobek není určený k dobíjení.
Ostatní informace
Produkt je určen starším 18 let. Váš věk bude ověřen v nákupním košíku a při převzetí zboží.

VAROVÁNÍ: Zdraví škodlivý při požití. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte znečištěnou kůži. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře, TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Vypláchněte ústa. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Uchovávejte mimo dosah osob mladších 18 let. Obsahuje: nikotin (ISO); 2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramid; 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H)-on; methyl-cinnamát.

Obsah nikotinu ve výrobku 36 mg (koncentrace 18 mg/ml nikotinu).
Množství nikotinu v dávce 110,1 µg.

Určeno pro dospělé.
Tento výrobek není určen k doplňování.
Tento výrobek není určený k dobíjení.
Dodavatel
IMPERIAL BRANDS CR, S.R.O., Karla Engliše 3201/6, Praha 5, 150 00, Česká republika
Dodavatel
IMPERIAL BRANDS CR, S.R.O., Karla Engliše 3201/6, Praha 5, 150 00, Česká republika
Výrobce
Imperial Brands CR, s.r.o. Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, Česká republika
Výrobce
Imperial Brands CR, s.r.o. Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, Česká republika

ID : 27905913