Přeskočit
Albert logoAlbert logo

Vítejte!

Můj profil
0
Menu
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT
Here is Product Details Sticky Short Info
  • RB (Hygiene Home) Czech Republic , spol. s r.o. Vinohradská 151, 130 00 Praha 3, Česká republika

Airwick Elektrický osvěžovač levandule

19 ml
1 l = 8 105,26 Kč
19 ml
1 l = 8 105,26 Kč
154
00
Zklidněte své smysly jemnou vůní levandule a bergamotu doplněnou hřejivými tóny heřmánku a sladké vanilky.
Provoňte svůj domov vůněmi inspirovanými přírodou a vytvořte si hřejivou a příjemnou atmosféru.
Na této stránce

Informace o produktu

Složení
Nebezpečné složky: cineol; α-hexylcinnamaldehyd; linalool; kumarin; linalyl-acetát. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s Obsahuje d- limonen, dlouhodobými účinky. 2,6-dimethylhept-5-enal, pinen, eugenol, piperonal, 2,4-dimethylcyklohex-3-en1- karbaldehyd, 7-(methylethyl)-2H, 4H-benzo[b]1,4-dioxepin-3-on, methyl 2,4-dihydroxy-3,6-dimethylbenzoát.
Složení
Nebezpečné složky: cineol; α-hexylcinnamaldehyd; linalool; kumarin; linalyl-acetát. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s Obsahuje d- limonen, dlouhodobými účinky. 2,6-dimethylhept-5-enal, pinen, eugenol, piperonal, 2,4-dimethylcyklohex-3-en1- karbaldehyd, 7-(methylethyl)-2H, 4H-benzo[b]1,4-dioxepin-3-on, methyl 2,4-dihydroxy-3,6-dimethylbenzoát.
Ostatní informace
VAROVÁNÍ. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah / obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.
Ostatní informace
VAROVÁNÍ. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah / obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.
Dodavatel
RB(HYGIENE HOME)CR SPOL.S.R.O., VINOHRADSKÁ 2828/151, Praha 3, 13000, Česká republika
Dodavatel
RB(HYGIENE HOME)CR SPOL.S.R.O., VINOHRADSKÁ 2828/151, Praha 3, 13000, Česká republika
Výrobce
RB (Hygiene Home) Czech Republic , spol. s r.o. Vinohradská 151, 130 00 Praha 3, Česká republika
Výrobce
RB (Hygiene Home) Czech Republic , spol. s r.o. Vinohradská 151, 130 00 Praha 3, Česká republika

ID : 25878172