Přeskočit
Albert logoAlbert logo

Vítejte!

Můj profil
0
Menu
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT
Here is Product Details Sticky Short Info
  • RB (Hygiene Home) Czech Republic, spol. s r.o. Vinohradská 151, 130 00 Praha 3, Česká republika

Air Wick Essential Oils tekutá náplň louka

19 ml
1 l = 8 105,26 Kč
19 ml
1 l = 8 105,26 Kč
154
00
Air Wick Essential Oils Tekutá náplň do elektrického osvěžovače vzduchu rozkvetlá louka.
Vůně je min. o 30 % jemnější než standardní vůně do elektrického osvěžovače vzduchu Air Wick.

POUŽITÍ:
Odšroubujte uzávěr náplně. Náhradní náplň držte ve svislé poloze a vložte hluboko do spodní části strojku, dokud neuslyšíte cvaknutí. Vložte strojek s náplní do elektrické zásuvky. Pro změnu intenzity uvolňování vůně otočte kolečko na vrchní straně strojku. Největší značka = max. nastavení. Pro výměnu náplně odpojte strojek z elektrické sítě a opatrně vytáhněte náplň směrem dolů.
Na této stránce

Informace o produktu

Složení
Složení obsahuje nejméně 50 % složek přírodního původu. Přírodní složky si po zpracování uchovávají 50 % svého přirozeného stavu.
Složení
Složení obsahuje nejméně 50 % složek přírodního původu. Přírodní složky si po zpracování uchovávají 50 % svého přirozeného stavu.
Ostatní informace
BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ: Nebezpečné složky: 3-(p-ethylfenyl)-2,2-dimethylpropionaldehyd;1-(2,6,6-trimethyl-3-cyklohexen-1-yl)-2-buten-1-on. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO /lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsahuje 2,6-dimethylhept-5-enal; p-methoxybenzyl-acetát; cineol; d-limonen. Může vyvolat alergickou reakci.
Ostatní informace
BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ: Nebezpečné složky: 3-(p-ethylfenyl)-2,2-dimethylpropionaldehyd;1-(2,6,6-trimethyl-3-cyklohexen-1-yl)-2-buten-1-on. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO /lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsahuje 2,6-dimethylhept-5-enal; p-methoxybenzyl-acetát; cineol; d-limonen. Může vyvolat alergickou reakci.
Dodavatel
RB(HYGIENE HOME)CR SPOL.S.R.O., VINOHRADSKÁ 2828/151, Praha 3, 13000, Česká republika
Dodavatel
RB(HYGIENE HOME)CR SPOL.S.R.O., VINOHRADSKÁ 2828/151, Praha 3, 13000, Česká republika
Výrobce
RB (Hygiene Home) Czech Republic, spol. s r.o. Vinohradská 151, 130 00 Praha 3, Česká republika
Výrobce
RB (Hygiene Home) Czech Republic, spol. s r.o. Vinohradská 151, 130 00 Praha 3, Česká republika

ID : 27771242