Přeskočit
Albert logoAlbert logo

Vítejte!

Můj profil
0
Menu
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT
Here is Product Details Sticky Short Info

Ceresit Stop Vlhkosti Aero 360°

1 ks
1 kus = 279,00 Kč
1 ks
1 kus = 279,00 Kč
279
00
Ceresit Stop Vlhkosti Aero 360° náhradní tablety neutrální 2 x 450 g.
Na této stránce

Informace o produktu

Ostatní informace
VAROVÁNÍ: Zabraňte kontaktu tablety Aero 360° nebo roztoku s jemnými povrchy. V případě kontaktu, okamžitě vyčistěte teplou vodou. Uschovejte si obal pro případ potřeby.
VAROVÁNÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Návod k použití:
1.a Pro otevření přístroje stlačte "OPEN" místo v horní části přístroje.
1.b Stlačte naráz místa označena nápisem "PUSH" a odklopte vrchní část přístroje.
2. Otevřete sáček s tabletou.
3. Do vyklopené časti přístroje vložte tabletu modrou stranou dolu. Přístroj uzavřete.
4. Jakmile voda v zásobníku stoupne po označenou rysku, otevřete výpustný ventil a
roztok vylejte do
Ostatní informace
VAROVÁNÍ: Zabraňte kontaktu tablety Aero 360° nebo roztoku s jemnými povrchy. V případě kontaktu, okamžitě vyčistěte teplou vodou. Uschovejte si obal pro případ potřeby.
VAROVÁNÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Návod k použití:
1.a Pro otevření přístroje stlačte "OPEN" místo v horní části přístroje.
1.b Stlačte naráz místa označena nápisem "PUSH" a odklopte vrchní část přístroje.
2. Otevřete sáček s tabletou.
3. Do vyklopené časti přístroje vložte tabletu modrou stranou dolu. Přístroj uzavřete.
4. Jakmile voda v zásobníku stoupne po označenou rysku, otevřete výpustný ventil a
roztok vylejte do
Dodavatel
HENKEL ČR, SPOL. S R.O., Boudníkova 2514/5, Praha 8, 18000, Česká republika
Dodavatel
HENKEL ČR, SPOL. S R.O., Boudníkova 2514/5, Praha 8, 18000, Česká republika

ID : 25617313