Vážení obchodní partneři,

jako jednu s možností rychlého získání finančních prostředků pro Vás, jako dodavatele, formou odprodeje vašich pohledávek za společností Albert Česká republika s.r.o. se nabízí tyto níže uvedené factoringové společnosti, které vám prakticky okamžitě po vzniku pohledávky poskytnou finanční prostředky:

Název společnosti

ičo

Sídlo

Jméno

kontakt

Web

Bibby Financial Services, a.s.

25320513

Brno, Hlinky 118 
PSČ 603 00

Jiří Jaroš

e-mail: jiri.jaros
@bibbyfinancialservices.cz

telefon: +420606735593
fax: +420543124746

www.
bibbyfinancialservices.cz

ČSOB Factoring a.s.

45794278

Praha 10, Benešovská čp. 2538/40
PSČ 101 00

Jaroslava Maturová

e-mail:maturova@csobfactoring.cz
telefon: +420267184805
fax: +420267184823

www.csobfactoring.cz

Factoring České spořitelny a.s.

25629352

Praha 4, Budějovická 1518/13B
PSČ 140 00

Ing. Jiří Havel

e-mail: marketing
@factoringcs.cz

telefon: +420956770735
fax: +420224641614

www.factoringcs.cz

Factoring KB, a.s.

25148290

náměstí Junkových 2772/1, 155 00 Praha 5

Ing. Radovan Hrabovský

e-mail:rhrabovsky@factoringkb.cz
telefon: +420724615807
fax: +420224814628

www.factoringkb.cz

Platební instituce Roger a.s.

01729462

Kopečná 14, Brno 602 00

Ivana Saxunová

e-mail: isaxunova@rogeras.com
telefon:+420 739 184 642

www.rogeras.cz 

Raiffeisenbank a.s.

49240901

Praha 4, Hvězdova 1716/2b
PSČ 140 78

Petr Bútora

e-mail: petr.butora@rb.cz
telefon: +420234401925

www.rb.cz

UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s.

15272028

Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4 

Darina Bodláková

e-mail:
darina.bodlakova@unicreditfactoring.cz
telefon: +420 225 982 549

www.unicreditfactoring.cz