Vážení obchodní partneři,

jako jednu s možností rychlého získání finančních prostředků pro Vás, jako dodavatele, formou odprodeje vašich pohledávek za společností AHOLD Czech Republic, a.s. se nabízí tyto níže uvedené factoringové společnosti, které vám prakticky okamžitě po vzniku pohledávky poskytnou finanční prostředky:

Název společnosti ičo Sídlo Jméno kontakt Web
Bibby Financial Services, a.s. 25320513 Brno, Hlinky 118 
PSČ 603 00
Jiří Jaroš e-mail: jiri.jaros
@bibbyfinancialservices.cz

telefon: +420606735593
fax: +420543124746
www.
bibbyfinancialservices.cz
ČSOB Factoring a.s. 45794278 Praha 10, Benešovská čp. 2538/40
PSČ 101 00
Jaroslava Maturová e-mail:maturova@csobfactoring.cz
telefon: +420267184805
fax: +420267184823
www.csobfactoring.cz
Factoring České spořitelny a.s. 25629352 Praha 4, Budějovická 1518/13B
PSČ 140 00
Ing. Jiří Havel e-mail: marketing
@factoringcs.cz

telefon: +420956770735
fax: +420224641614
www.factoringcs.cz
Factoring KB, a.s. 25148290 Praha 3 - Vinohrady, Lucemburská 1170/7
PSČ 130 00
Ing. Radovan Hrabovský e-mail:rhrabovsky@factoringkb.cz
telefon: +420724615807
fax: +420224814628
www.factoringkb.cz
Investiční aukce s.r.o. 01729462 INMEC, Purkyňova 127, Brno 612 00 Ing. Adam Šoukal e-mail: asoukal@instantplatba.cz
telefon: +420 733 127 680
http://www.instantplatba.cz/
Raiffeisenbank a.s. 49240901 Praha 4, Hvězdova 1716/2b
PSČ 140 78
Petr Bútora e-mail: petr.butora@rb.cz
telefon: +420234401925
www.rb.cz
TRANSFINANCE a.s. 15272028 Praha 8, Křižíkova ulice 237/36a
PSČ 186 00
Darina Bodláková

e-mail: darina.bodlakova
@transfinance.cz 

telefon: +420225982549

www.transfinance.cz