V distribučním centru v Klecanech, které provozuje společnost Albert, proběhne energetická optimalizace provozu díky investici do modernizace potravinářského chlazení, vzduchotechnického zařízení a využití odpadního tepla tepelnými čerpadly. 

V rámci přípravy na projekt byl zhodnocen současný stav energetického hospodářství společnosti jako dobře udržovaný, avšak je již minimálně ve dvou třetinách své životnosti. To se týká také samotné účinnosti zdrojů, které jsou v současnosti výrazně předimenzované.

Na základě zhodnocení energetického specialisty se společnost rozhodla realizovat významná energeticky úsporná opatření, která budou mít vzhledem k rozloze dotčené budovy velký dopad jak na samotné místo realizace, tak na celou Českou republiku. Investice směřuje k významné úspoře provozních energií a výraznému snížení uhlíkové stopy s pozitivním dopadem na životní prostředí.

Tento projekt je finančně podpořen Evropskou unií – operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – podprogram Úspory energie, IV. Výzva

Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0021260

Výše dotace: 27 095 841,- Kč

Doba realizace projektu: 3/2020 - 12/2021

EUalbertDotace