Přeskočit
Albert logoAlbert logo

Vítejte!

Můj profil
0
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT

Dotace z EU

Úspory energie v distribučním centrum Albert Olomouc

Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0021254

Výše dotace:  27 214 250,-Kč

Doba realizace projektu:  3/2020- 12/2022

Cílem projektu je energetická optimalizace provozu distribučního centra prostřednictvím modernizace potravinářského chlazení, vzduchotechnického zařízení a využití odpadního tepla tepelnými čerpadly. Současný stav energetického hospodářství společnosti je hodnocen jako dobře udržovaný, avšak je již minimálně ve dvou třetinách své životnosti. To se týká také samotné účinnosti zdrojů, které jsou v současnosti výrazně předimenzované. Na základě zhodnocení energetického specialisty se společnost rozhodla realizovat významná energeticky úsporná opatření, která budou mít vzhledem k rozloze dotčené budovy velký dopad jak na samotné místo realizace, tak na celou Českou republiku. Veškerá opatření povedou k celkové  úspoře provozních  energií s pozitivním dopadem na životní prostředí.

Tento projekt je finančně podpořen Evropskou unií – operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – podprogram  Úspory energie, V. Výzva

Úspory energie v distribučním centru v Klecanech 

Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0021260

Výše dotace: 27 095 841,- Kč

Doba realizace projektu: 3/2020 - 12/2021

V distribučním centru v Klecanech, které provozuje společnost Albert, proběhne energetická optimalizace provozu díky investici do modernizace potravinářského chlazení, vzduchotechnického zařízení a využití odpadního tepla tepelnými čerpadly. V rámci přípravy na projekt byl zhodnocen současný stav energetického hospodářství společnosti jako dobře udržovaný, avšak je již minimálně ve dvou třetinách své životnosti. To se týká také samotné účinnosti zdrojů, které jsou v současnosti výrazně předimenzované. Na základě zhodnocení energetického specialisty se společnost rozhodla realizovat významná energeticky úsporná opatření, která budou mít vzhledem k rozloze dotčené budovy velký dopad jak na samotné místo realizace, tak na celou Českou republiku. Investice směřuje k významné úspoře provozních energií a výraznému snížení uhlíkové stopy s pozitivním dopadem na životní prostředí.

Tento projekt je finančně podpořen Evropskou unií – operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – podprogram Úspory energie, V. Výzva

Evropská unie