Skip
Albert logoAlbert logo

Welcome!

My profile
0
Menu
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT
Naši dodavatelé

Naši dodavatelé

V úzké spolupráci s dodavateli také vyvíjíme stále populárnější řady prodávané pod našimi vlastními značkami AlbertČeská chuťNature´s promiseAlbert ExcellentPerlaFresh BistroSommelier Collection, Delicata a další.

Testy kvality neprovádíme jen interně, ale spolupracujeme i s firmami, které se kvalitou zboží obecně zabývají. Spolu s námi kvalitu výrobků od našich dodavatelů ověřují:

dodavatelské standardy a odpovědnosti

 

Abychom těmto vysokým standardům dostáli, vybíráme pro jednotlivé značky pouze spolehlivé dodavatele podle předem stanovených přísných kritérií, ještě před podepsáním smlouvy o výrobě testují produkty akreditované laboratoře a několikrát ročně provádíme pravidelné kontroly, na nichž se rovněž akreditované laboratoře podílejí.

Pravidla pro dodavatele

Dodavatelé vlastních značek, kteří mají zaveden management jakosti musí vlastnit certifikaci dle standardů BRC (British Retail Consorcium), IFS (International Food Standard) nebo Dutch HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points). V opačném případě si Ahold Delhaize provede dodavatelský audit.

Pěstitelé čerstvých potravin a některé typy akvakultur musí splňovat podmínky Global Gapu.

Výrobci bioproduktů musí být registrováni pro podnikání v ekologickém zemědělství a jejich výrobky musí být certifikovány nezávislou kontrolní inspekcí.

Výrobci a dodavatelé nepotravinových výrobků musí splňovat nejen platnou evropskou, ale také národní legislativu. Ta taktéž definuje pravidla u výrobků, určených pro styk s potravinami a pro předměty určené pro děti do 3 let.

Výrobci drogistických výrobků musí splňovat požadavky REACH.

Během přepravy a příjmu zboží musí být dodržován předepsaný teplotní řetězec a hygienické standardy. Jejich respektování kontrolujeme během jakékoli manipulace s výrobky.

Specifikace výrobků

Kvalita výrobků je popsána v přesné specifikaci, kterou musí odsouhlasit Ahold Delhaize i dodavatelé. Tyto specifikace dále uchováváme v databázi, kterou spravujeme. Evidence obsahuje následující údaje:

 • název výrobku (obchodní a legislativní),
 • fotografii výrobku a balení,
 • hmotnost/objem,
 • složení výrobku,
 • nutriční informace a údaj o doporučené denní dávce,
 • informace o alergenech,
 • skladovací podmínky/trvanlivost,
 • označení šarže,
 • informaci, zda je výrobek obohacen potravními doplňky,
 • symboly a značky (na etiketách, výrobku a obalu),
 • balení (balicí plyny),
 • způsob přípravy výrobku,
 • organoleptické, fyzikální, mikrobiologické a chemické vlastnosti výrobku,
 • GMO, ozáření,
 • doplňující informace.

Všechny uchovávané informace musí být aktuální a musí odpovídat skutečnému složení výrobku. Jakmile dojde k jakékoli změně, jsou o ni dodavatelé povinni Ahold Delhaize informovat.

Značení výrobků a obaly

Každý výrobek jakékoli řady vlastních značek musí být označen podle požadavků Ahold Delhaize a na základě platných právních a hygienických norem. Dodavatelé odpovídají také za správnost dodaných údajů a konečné schválení designu a za plnění právních, hygienických a bezpečnostních norem.

 

STANDARDY ODPOVĚDNOSTI (pdf)

STANDARDS OF ENGAGEMENT (pdf)

DODAVATELÉ - SOCIÁLNÍ ZODPOVĚDNOST A BEZPEČNOST VÝROBKŮ (pdf)

SUPPLIERS - SOCIAL RESPONSIBILITY AND PRODUCT SAFETY (pdf)