Můj Albert

S novým věrnostním programem v mobilu ušetříte víc a za zdravé jídlo nejvíc. Sbírejte kredity a vyměňte je za slevu na cokoliv.

Dárková karta

V Albertu si můžete zakoupit kartu, kterou lze nabít libovolnou částkou od 200 Kč do 1500 Kč.


Dárková karta

Reklamace

Vážená zákaznice/vážený zákazníku,
v případě, že si přejete dárkovou kartu Albert reklamovat, vyplňte prosím tento reklamační protokol. Po jeho odeslání Vám na e-mailovou adresu, kterou v protokolu uvedete, zašleme potvrzení o přijetí reklamace. O jejím vyřešení Vás budeme do třiceti dnů informovat.

Zákazník je informován o tom, že společnost Albert Česká republika, s. r. o. se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 440 123 73, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 306379 ("ALBERT"), bude v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 zpracovávat osobní údaje poskytnuté Zákazníkem v reklamačním protokolu, a to za účelem vyřízení reklamace a plnění zákonných povinností, a to na dobu nezbytně nutnou pro vyřízení reklamace, příp. po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, anebo po dobu delší, vznikne-li v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem. Zákazník bere na vědomí, že má právo: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány , anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují na mými zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pro další informace o zpracování osobních údajů společností ALBERT prosím kontaktujte naši Infolinku či napište na e-mail: ochranaudaju@albert.cz.