Skip
Albert logoAlbert logo

Welcome!

My profile
0
Menu
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT
Zásady Zpracování Osobních Údajů

Privacy Policy Text

Albert Česká republika, s.r.o.
IČO: 44012373
se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY, UŽIVATELE MOBILNÍCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI ALBERT A NÁVŠTĚVNÍKY WEBOVÝCH STRÁNEK SPOLEČNOSTI ALBERT

 

Vážení zákazníci, uživatelé našich mobilních aplikací a návštěvníci našich webových stránek,

tyto zásady mají za cíl informovat Vás, jakým způsobem naše společnost, Albert Česká republika, s.r.o., IČO: 44012373, se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, shromažďuje, zpracovává, používá, uchovává a předává Vaše osobní údaje.

Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.

Níže je pro přehlednost uveden obsah těchto zásad, abyste si jednoduše mohli prostudovat oblast, která Vás zajímá.

 

OBSAH

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Jaké Vaše osobní údaje a za jakým účelem zpracováváme?

    1. Zákazníci

    2. Uživatelé mobilních aplikací a zákazníci internetového obchodu Albert Online

    2.1. Registrovaný uživatel

    2.1.1. Aplikace Můj Albert

    2.1.2. Albert rodina/Albert přátelé

    2.1.3. Aplikace a internetový obchod Albert Online

    2.2. Neregistrovaný uživatel

    2.2.1. Aplikace Můj Albert

    2.3. Tracking

    3. Návštěvníci webových stránek

Z jakých zdrojů získáváme Vaše osobní údaje?

Sdílíme Vaše osobní údaje s dalšími osobami?

    1. Externí poskytovatelé služeb

    2. Poskytovatelé platebních služeb

    3. Propojené účty uživatelů

    4. Sdělování osobních údajů třetím osobám

Budeme provádět profilování?

Budeme předávat osobní údaje do zemí mimo EHP?

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?

Jaká jsou Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů?

Vyloučení odpovědnosti

Dotazy a kontakty

Změny těchto zásad

 


 

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Albert Česká republika, s.r.o., IČO: 44012373, se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 306379 („my“).

My určujeme, jakým způsobem a za jakým účelem se Vaše osobní údaje budou zpracovávat. Naše kontaktní údaje naleznete v kapitole „Dotazy a kontakty“ níže.

 

Jaké Vaše osobní údaje a za jakým účelem zpracováváme?

Připravili jsem pro Vás přehledné tabulky, které obsahují základní údaje o každém zpracování Vašich osobních údajů a jsou rozdělené podle konkrétní situace, ve které se nacházíte.

Upozorňujeme Vás, že všech zpracování založených na našem oprávněném zájmu (*) můžete kdykoliv vznést námitku proti takovému zpracování (viz. kapitola věnovaná Vašim právům níže).

 

1. Zákazníci

Ceníme si Vás, našich zákazníků, a proto Vám chceme poskytnout zboží a služby v co možná nejvyšší kvalitě a dát Vám i něco navíc. Proto pro Vás pořádáme soutěže, v rámci newsletterů Vás informujeme, aby Vám neuniklo nic, co by Vás mohlo zajímat, a pokud nebudete s čímkoli spokojeni, budeme se vše snažit napravit.

Níže je uvedeno, jaké osobní údaje, z jakého důvodu a za jakým účelem o Vás zpracováváme.

U všech zpracování založených na našem oprávněném zájmu (*) můžete kdykoliv vznést námitku proti takovému zpracování (viz. kapitola věnovaná Vašim právům níže).

Osobní údaje
(Kategorie a příklady)

Účel zpracování

Právní základ zpracování

Spotřebitelské soutěže:

 • jméno, příjmení, 
 • e-mailová adresa,
 • adresa. 

 

 • Organizace a vyhodnocení spotřebitelských soutěží, včetně případného zaslání výhry.

 • Uzavření a plnění smlouvy (účast ve spotřebitelské soutěži).

Zvyšování kvality poskytovaných služeb

 • jméno, příjmení,
 • adresa,
 • tel. číslo, e-mailová adresa.
 • Vyřizování reklamací, dotazů, připomínek či návrhů týkajících se kvality zboží a služeb. 

 

 • Oprávněný zájem na zvyšování kvality poskytovaných služeb*.  
 • Plnění zákonných povinností (reklamace zboží a služeb). 

Zasílání newsletterů a marketingových sdělení

 • e-mailová adresa.
 • Zasílání informací o službách a zboží nebo jiných marketingových/obchodních sdělení.

 • Souhlas zákazníka se zasílám obchodních sdělení a zpracováním pro marketingové účely.

 

2. Uživatelé mobilních aplikací a zákazníci internetového obchodu Albert Online

Naše společnost provozuje mobilní aplikaci „Můj Albert“ a aplikaci spolu s internetovým obchodem „Albert Online“ (společně dále „digitální služby“).

V tabulkách níže je uvedeno, jaké osobní údaje, z jakého důvodu a za jakým účelem o Vás zpracováváme, a to v závislosti na tom, jakou digitální službu používáte a zda danou službu používáte jako registrovaný uživatel se založeným uživatelským účtem nebo pouze jako neregistrovaný uživatel.

Neregistrovaní uživatelé nemohou využívat veškeré výhody a služby nabízené v rámci dané digitální služby (např. objednávání zboží z řetězce Albert s donáškou na zvolenou adresu v aplikaci Albert Onlinea či sbírání bodů a kreditů za nákupy nebo funkcionalitu Albert Scan v aplikaci Můj Albert). V rámci užívání digitálních služeb se však můžete kdykoliv rozhodnout, že si vytvoříte uživatelský účet a stanete se registrovaným uživatelem s možností využití všech nabízených služeb v rámci dané aplikace.

Vzhledem k tomu, že Vaše údaje ze všech digitálních služeb spravujeme my, je možné, že pokud některou z digitálních služeb Albert už používáte, upozorníme Vás při registraci do další služby, že Vás už známe, a nabídneme Vám možnost některé údaje z Vámi již používané digitální služby propsat do další digitální služby. K takové identifikaci v rámci digitálních služeb dojde na základě Vašich registračních údajů (kategorie těchto údajů pro konkrétní digitální služby naleznete v sekci 2.1.1. a 2.1.3. v části „Údaje nutné k založení účtu“).

 

2.1. Registrovaný uživatel

2.1.1. Aplikace Můj Albert

Osobní údaje
(Kategorie a příklady)
Účel zpracováníPrávní základ zpracování

Údaje nutné k založení účtu v aplikaci Můj Albert: 

 • telefonní číslo (pro ověření registrace),
 • e-mailová adresa (pro ověření registrace),
 • oblíbená prodejna Albert,
 • identifikační číslo uživatele. 
 • Sjednání a plnění příslušné smlouvy a související komunikace včetně poskytování uživatelské podpory.
 • Verifikace uživatele pro užívání aplikace a/nebo komunikaci s námi.
 • Uzavření a plnění smlouvy (užívání aplikace Můj Albert a členství ve věrnostním programu).

Základní identifikační údaje uživatele aplikace Můj Albert (jejichž vyplnění je dobrovolné):

 • jméno, příjmení,
 • pohlaví,
 • datum narození,
 • e-mailová adresa (povinný údaj).
 • Zasílání informací o službách a zboží nebo jiných marketingových/obchodních sdělení.
 • Zasílání personalizovaných nabídek služeb a zboží. 
 • Oprávněný zájem na optimalizaci a zajištění funkčnosti aplikace Můj Albert a zvýšení uživatelského zážitku při používání aplikace Můj Albert*.
 • Souhlas uživatele se zasílám obchodních sdělení a zpracováním pro marketingové účely (e-mailem či prostřednictvím tzv. push notifikací na Vašem zařízení). 
 • Souhlas uživatele se zasíláním personalizovaných nabídek služeb a zboží (e-mailem či prostřednictvím tzv. push notifikací na Vašem zařízení).  
 • Oprávněný zájem na oslovování uživatelů přímým marketingem a zasílání obchodních sdělení*.  

Údaje o preferencích a chování uživatele:

 • stravovací preference,
 • preference způsobu přípravy jídla a vaření,
 • recepty a ingredience (uživatelem vyhledané či oblíbené nebo jemu doporučené), 
 • oblíbená prodejna Albert.
 • Optimalizace aplikace Můj Albert na stravovací a nákupní zvyklosti uživatele.
 • Zasílání receptů, tipů a triků dle preferencí uživatele.
 • Zasílání informací o službách a zboží nebo jiných marketingových/obchodních sdělení.
 • Statistické a analytické účely včetně vyhodnocování zboží a služeb nabízených v rámci aplikace Můj Albert, analýz trhu a spotřebitelského chování. 
 • Souhlas uživatele se zasílám obchodních sdělení a zpracováním pro marketingové účely (e-mailem či prostřednictvím tzv. push notifikací na Vašem zařízení).
 • Oprávněný zájem na oslovování uživatelů přímým marketingem a zasílání obchodních sdělení*.
 • Oprávněný zájem na řádném fungování aplikace Můj Albert, zlepšování kvality služeb,  vyhodnocování a cílení marketingových nástrojů*.

Polohové údaje uživatele:

 • údaje o aktuální nebo obvyklé poloze koncového zařízení uživatele.
 • Nalezení nejbližší prodejny a aktuální nabídky platné pro region uživatele.
 • Souhlas uživatele udělený v koncovém zařízení uživatele při používání aplikace Můj Albert.

Věrnostní program:

 • účtenky a historie nákupů,
 • nákupní seznamy, 
 • obdržené a vyčerpané body či kredity,
 • poukázky a jiné výhody,
 • místo a čas nákupu,
 • digitální body udělené v rámci marketingových kampaní a jejich využití,
 • počet realizovaných nákupů s funkcionalitou Albert Scan,
 • počet bezchybně realizovaných nákupů s funkcionalitou Albert Scan. 
 • Poskytování věrnostních bodů či kreditů za nákup zboží (včetně čerpání věrnostních bodů).
 • Zasílání receptů, tipů a triků dle preferencí uživatele.
 • Zasílání informací o službách a zboží nebo jiných marketingových/obchodních sdělení.
 • Prevence zneužívání věrnostního programu.
 • Prevence podvodného jednání v rámci funkcionality Albert Scan.
 • Statistické a analytické účely včetně vyhodnocování zboží a služeb nabízených v rámci aplikace Můj Albert, analýz trhu a spotřebitelského chování. 
 • Uzavření a plnění smlouvy (užívání aplikace Můj Albert a členství ve věrnostním programu). 
 • Souhlas uživatele se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním pro marketingové účely (e-mailem či prostřednictvím tzv. push notifikací na Vašem zařízení).
 • Oprávněný zájem na oslovování uživatelů přímým marketingem a zasílání obchodních sdělení*.
 • Oprávněný zájem na řádném fungování věrnostního programu*.
 • Oprávněný zájem na zlepšování kvality služeb,   hodnocení a cílení marketingových nástrojů*.

Údaje o propojených účtech:

 • účtenky a historie nákupů,
 • nákupní seznamy, 
 • obdržené a vyčerpané body,
 • poukázky a jiné výhody. 
 • Sdílení a využívání údajů z účtů propojených uživatelů o jejich nákupních seznamech, receptech, platbách, bodech a jiných výhodách.  
 • Uzavření a plnění smlouvy (užívání aplikace Můj Albert a členství ve věrnostním programu). 
 • Souhlas uživatele se zasílám obchodních sdělení a zpracováním pro marketingové účely (e-mailem či prostřednictvím tzv. push notifikací na Vašem zařízení) a souhlas propojeného uživatele se sdílením účtů.   
 • Oprávněný zájem na oslovování uživatelů přímým marketingem a zasílání obchodních sdělení*. 

 

2.1.2. Albert rodina/Albert přátelé

Osobní údaje
(Kategorie a příklady)
Účel zpracováníPrávní základ zpracování

Kategorie údajů jmenované v části Aplikace Můj Albert.

 • Viz část Aplikace Můj Albert.
 • Viz část Aplikace Můj Albert.

Identifikační údaje:

 • jméno a příjmení,
 • uživatelské jméno v našich systémech (pcz zaměstnance), promokód.
 • Ověření, zda je registrovaná osoba oprávněna využívat programy Albert rodina/Albert přátelé.
 • Statistické účely.
 • Uzavření a plnění smlouvy a podmínek pro využívání zaměstnaneckých benefitů společnosti Albert.
 • Oprávněný zájem na zajištění využívání aplikace a programu Můj Albert v režimu Albert rodina/Albert přátelé pouze oprávněnými osobami*.
 • Oprávněný zájem na optimalizaci aplikace a tvorbě marketingové strategie*.

Benefity:

 • benefity a výhody,
 • nároky a čerpání. 
 • Poskytování benefitů a výhod prostřednictvím aplikace Můj Albert. 
 • Uzavření a plnění smlouvy a podmínek pro využívání zaměstnaneckých benefitů společnosti Albert.

 

2.1.3. Aplikace a internetový obchod Albert Online

Osobní údaje
(Kategorie a příklady)
Účel zpracováníPrávní základ zpracování

Základní údaje nutné k založení účtu ve službě Albert Online:

 • e-mailová adresa,
 • doručovací adresa,
 • údaj o plnoletosti uživatele,
 • ID číslo uživatele.
 • Sjednání a plnění příslušné smlouvy a související komunikace včetně poskytování uživatelské podpory.
 • Ověření, zda je na adrese zadané uživatelem služba dostupná.
 • Optimalizace dostupnosti služeb (územní pokrytí, vytíženost tras a obsazenost doručovacích slotů dle poptávky zákazníků) a statistické účely.
 • Zasílání informací o službách a zboží nebo jiných marketingových/obchodních sdělení.
 •  
 • Uzavření a plnění smlouvy (užívání aplikace a nákup v internetovém obchodě Albert Online).
 • Souhlas uživatele se zasílám obchodních sdělení a zpracováním pro marketingové účely (e-mailem či prostřednictvím tzv. push notifikací na Vašem zařízení).
 • Oprávněný zájem na řádném poskytování služeb a dodržování podmínek služeb uživateli*.
 • Oprávněný zájem na oslovování uživatelů přímým marketingem a zasílání obchodních sdělení*. 

Další údaje nutné k poskytnutí služby (po tom, co je dostupnost služby na uživatelově adrese ověřena)

 • jméno a příjmení,
 • telefonní číslo,
 • čas nákupu,
 • status na čekací listině.
 • Sjednání a plnění příslušné smlouvy a související komunikace včetně poskytování uživatelské podpory. 
 • Aktualizace statusu na čekací listině v případě uvolnění/rozšíření kapacity služby.
 • Doručování objednávky (včetně SMS a e-mailové notifikace).
 • Zasílání informací o službách a zboží nebo jiných marketingových/obchodních sdělení.
 • Uzavření a plnění smlouvy (užívání aplikace a nákup v internetovém obchodě Albert Oniine).
 • Souhlas uživatele se zasílám obchodních sdělení a zpracováním pro marketingové účely (e-mailem či prostřednictvím tzv. push notifikací na Vašem zařízení).
 • Oprávněný zájem na oslovování uživatelů přímým marketingem a zasílání obchodních sdělení*.

Transakční údaje:

 • poslední čtyřčíslí platební karty,
 • informace o objednávce (obsah objednávky, čas doručení zvolený k doručení, čas objednávky, doručené položky atd.),
 • existence a použití slev a promokódů uživatelem.
 • Sjednání a plnění příslušné smlouvy a související komunikace včetně poskytování uživatelské podpory.
 • Evidence pro účely reklamace a jiných nároků uživatele jako spotřebitele.
 • Optimalizace a hodnocení služeb, statistické účely.
 • Detekce podezřelých transakcí a podvodného jednání, zneužití platební karty.
 • Realizace plateb za objednané zboží. 
 • Uzavření a plnění smlouvy (užívání aplikace a nákup v internetovém obchodě Albert Online).
 • Zákonná povinnost plynoucí z právních předpisů vztahujících se na spotřebitelské smlouvy a plnění dalších zákonných povinností.
 • Oprávněný zájem na řádném poskytování služeb, zjištění spokojenosti zákazníka a dodržování podmínek služeb uživateli*.

Údaje o preferencích a chování uživatele:

 • nákupní historie a účtenky,
 • datum registrace do služby Albert Online,
 • informace získané během zákaznického průzkumu.
 • Zasílání informací o službách a zboží nebo jiných marketingových/obchodních sdělení.
 • Optimalizace služeb a statistické účely.
 • Souhlas uživatele se zasílám obchodních sdělení a zpracováním pro marketingové účely (e-mailem či prostřednictvím tzv. push notifikací na Vašem zařízení).
 • Oprávněný zájem na řádném fungování služby*.  
 • Oprávněný zájem na oslovování uživatelů přímým marketingem a zasílání obchodních sdělení*. 
 • Uzavření a plnění smlouvy (hloubkový marketingový průzkum na základě Vaší dohody s námi).

 

2.2. Neregistrovaný uživatel

2.2.1. Aplikace Můj Albert

Osobní údaje
(Kategorie a příklady)
Účel zpracováníPrávní základ zpracování

Údaje nutné k užívání aplikace můj Albert:

 • oblíbená prodejna Albert.
 • Zasílání aktuálních nabídek platných podle oblíbené prodejny uživatele.
 • Oprávněný zájem na oslovování uživatelů přímým marketingem a zasílání obchodních sdělení*.

 

2.3. Tracking

Trackovací funkcionality slouží ke sledování a vyhodnocování interakce uživatelů s jednotlivými komponenty našich aplikací a slouží k optimalizaci jejich funkčnosti, k základnímu profilování a segmentaci uživatelů a k zprostředkování relevantního obsahu skupinám uživatelů. Získané údaje obsahují: čas strávený v jednotlivých sekcích aplikace, interakce s jejími komponenty (tlačítka, objekty) a informace o preferovaném obsahu zobrazovaném v příslušné aplikaci.

Trackovací funkcionality jsou v případě, že jsme oprávněni je využívat, používány bez ohledu na registraci uživatele v příslušné aplikaci.

Data získaná prostřednictvím trackování používáme především pro analytické, statistické a marketingové účely, abychom mohli naše aplikace dále vylepšovat a zdokonalovat tak služby, které nabízíme.

Data získáváme automatizovaně prostřednictvím trackovacích technologií a služeb poskytovaných společnostmi Google Ireland Limited (Google Analytics a Google Firebase) a Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Omniture). Jakmile je to možné, takto získaná data anonymizujeme. 

Na základě Vašeho souhlasu můžeme se společností Google Ireland Limited také sdílet údaje z trackingu pro potřeby vyhodnocení marketingové strategie (např. služby Google Ads a obdobné služby). Další třetí osobou, se kterou můžeme sdílet Vaše údaje v anonymní formě za účelem vyhodnocování marketingové strategie je např. společnost. Meta Platforms, Inc. (v rámci platforem Facebook, Instagram a obdobných platforem). Více informací o zpracování údajů těmito společnostmi se dozvíte, zde pro společnost Meta a zde pro společnost Google. Pro vyhodnocení informací z trackingu taktéž používáme služby společnosti AppsFlyer Ltd., více informací o zpracování údajů touto společností naleznete zde.

V níže uvedené tabulce je uvedeno, jaké osobní údaje, z jakého důvodu a za jakým účelem o Vás pomocí trackovacích funkcionalit zpracováváme.

Osobní údaje
(Kategorie a příklady)
Účel zpracováníPrávní základ zpracování

Tracking:

 • instalační ID a další trackovací funkcionality.
 • Přizpůsobení aplikace potřebám uživatele za účelem zvýšení uživatelského zážitku a oslovování marketingovými nabídkami upravenými dle chování uživatele.
 • Statistické účely a zajištění funkčnosti aplikace a odstraňování poruch.
 • Souhlas uživatele s využitím trackovacích údajů za účelem přizpůsobení aplikace potřebám a preferencím uživatele a využitím pro marketingové účely.
 • Oprávněný zájem na zajištění funkčnosti aplikace*.

Koncové zařízení:

 • typ a značka.
 • Statistické účely a hlášení nefunkčnosti aplikace.
 • Oprávněný zájem na zajištění funkčnosti aplikace*.

 

3. Návštěvníci webových stránek

Na našich webových stránkách www.albert.cz, www.albert.cz/online, a www.albert.cz/aplikace používáme tzv. cookies, které slouží k tomu, aby naše webové stránky řádně fungovaly, ale i k tomu, abychom mohli sledovat Vaše chování při procházení našich webových stránek a jejich obsah Vám přizpůsobit.

Cookies používáme k různým účelům a s výjimkou tzv. nezbytných technických cookies, které slouží k řádnému fungování našich webových stránek, je zpracováváme vždy až tehdy, když nám k tomu udělíte souhlas.

Bližší informace o cookies, které používáme, účelech, pro které je zpracováváme, době uchování nebo možnosti odvolání souhlasu s jejich zpracováním naleznete v Zásadách používání cookies.

 

Z jakých zdrojů získáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje, které následně zpracováváme, získáváme přímo od Vás tím, že se přihlásíte do našich spotřebitelských soutěží, požádáte nás o zasílání newsletterů, kontaktujete nás s nějakou připomínkou, nebo si nainstalujete a používáte naše aplikace nebo se přihlásíte do našeho věrnostního programu Můj Albert či do internetového obchodu Albert Online.

Pokud osobní údaje získáváme přímo od Vás prostřednictvím používání digitálních služeb, poskytujete nám je dobrovolně a můžete je kdykoliv upravit či vymazat ve Vašem profilu v příslušné digitální službě. Musíme Vás však upozornit, že některé údaje jsou pro fungování příslušné aplikace nezbytné a při jejich neposkytnutí bude funkčnost příslušné aplikace omezena nebo znemožněna.

Údaje zpracovávané v souvislosti s účtem Albert rodina/Albert přátelé získáváme také z naší evidence zaměstnanců v souladu s dokumentem Zásady zpracování osobních údajů – informace pro zaměstnance, který mají zaměstnanci k dispozici na intranetu společnosti a v tištěné podobě na svých pracovištích.

 

Sdílíme Vaše osobní údaje s dalšími osobami?

1. Externí poskytovatelé služeb

Využíváme externí poskytovatele služeb, kteří nám poskytují zejména doručovací, IT, marketingové a propagační služby. Pro účely plnění jejich povinností jim musí být předány určité osobní údaje.

Externí poskytovatelé služeb jsou námi však vždy prověřeni a poskytují dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu Vašich osobních údajů. Se všemi těmito poskytovateli máme uzavřeny písemné smlouvy o zpracování osobních údajů, v nichž se poskytovatelé služeb zavázali k ochraně osobních údajů a dodržování našich standardů pro zabezpečení osobních údajů.

Kategorie externích poskytovatelů služeb zpracovávajících osobní údaje
Kategorie zpracovatelů podle poskytovaných služebSídlo zpracovatele

IT služby (hardware, software, vývoj, údržba včetně správy a zabezpečení)

Česká republika, hl. m. Praha
Belgie, Bruselský region

Marketingové služby, propagace (analýzy, tvorba a rozesílání newsletteru, organizace spotřebitelských soutěží a další marketingové a PR služby)

Česká republika, hl. m. Praha
Belgie, Bruselský region

Zákaznická podpora včetně vedení a vyhodnocování komunikace se zákazníky

Česká republika, hl. m. Praha

 

2. Poskytovatelé platebních služeb

Při využívání služeb nabízených v rámci aplikace Albert Online sdílíme Vaše osobní údaje s dalším správcem osobních údajů, kterým je provozovatelem platební brány pro zpracování Vašich plateb prostřednictvím platebních karet. Jedná se o společnost Adyen B.V., se sídlem Simon Carmiggelstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Nizozemsko. Více informací o zpracování osobních údajů společností Adyen naleznete zde: https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.

 

3. Propojené účty uživatelů

Pokud používáte aplikaci Můj Albert, můžete si Váš účet v aplikaci Můj Albert propojit s účty Vámi vybraných dalších uživatelů.

Všichni uživatelé, kteří mají propojený účet, musí takové propojení povolit.

V případě takového propojení budou daní uživatelé sdílet nasbírané body z věrnostního programu a mohou sdílet i nákupní seznamy a recepty.

 

4. Sdělování osobních údajů třetím osobám

Za určitých okolností jsme povinni sdílet Vaše osobní údaje i s dalšími osobami, a to v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů.

Mezi takovéto třetí osoby patří zejména:

 • správní a obdobné orgány (finanční úřady),

 • finanční instituce (banky, pojišťovny),

 • policie, státní zastupitelství a další veřejné úřady v rámci výkonu jejich působnosti.

V případě našeho oprávněného zájmu na ochranu našich práv a zajištění funkčnosti a bezpečnosti aplikací Můj Albert/Albert Online můžeme Vaše osobní údaje také sdílet s členy skupiny Ahold Delhaize (https://www.aholddelhaize.com) nebo našimi externími poradci či experty.

Třetím osobám můžeme taktéž poskytnout tzv. agregovaná data, tj. údaje, který vznikly sloučením velké sumy jednotlivých údajů. Nejedná se však již o osobní údaje, neboť na jejich základě nelze identifikovat konkrétní osobu. Agregovaná data tak nepodléhají ochraně dle předpisů na ochranu osobních údajů.

 

Budeme provádět profilování?

Pokud používáte některou z našich digitálních služeb, budeme na základě Vašeho souhlasu provádět omezené automatizované zpracování některých Vašich osobních údajů (tzv. profilování) spočívající v jejich použití k hodnocení Vašich zájmů a preferencí, a to za účelem zlepšení Vašeho uživatelského komfortu a našich nabídek.

V rámci našeho omezeného profilování budeme zpracovávat:

 • při používání aplikace a internetového obchodu Albert Online - údaje získané z historie Vašich nákupů,

 • při používání aplikace Můj Albert - stravovací preference, preference způsobu přípravy jídla a vaření, údaje získané o Vašem užívání aplikace Můj Albert a údaje získané z historie Vašich nákupů.

Tyto údaje budeme automatizovaně vyhodnocovat a na základě získaných výsledků Vám budeme přizpůsobovat obsah příslušné digitální služby a:

 • při používání aplikace a internetového Albert Online - Vám budeme nabízet zboží odpovídající Vašim předchozím objednávkám,

 • při používání aplikace Můj Albert - Vám budeme personalizovat naše nabídky na míru, a to včetně speciálních slevových nebo prodejních akcí, prodejních letáků a receptů.

V žádném případě ale nebudeme na základě takto získaných údajů provádět jakékoliv automatizované rozhodování týkající se Vaší osoby a možnosti využívat naše produkty a služby.

V rámci personalizace tak získáte individuální zvýhodněné nabídky či recepty, které by Vás skutečně mohly zajímat, čímž budeme podstatně zlepšovat Váš zážitek a komfort při užívání příslušné aplikace a snižovat pravděpodobnost Vašeho oslovení nežádoucím nebo nezajímavým obsahem nebo nabídkami.

Pokud používáte režim aplikace Albert Rodina/Albert Přátelé, prostřednictvím aplikace budete taktéž získávat některé související benefity a poukázky.

 

Budeme předávat osobní údaje do zemí mimo EHP?

Vaše osobní údaje budeme předávat do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), a to s ohledem na to, že někteří z našich poskytovatelů IT a marketingových služeb využívají personál a/nebo vybavení, které se nachází mimo EHP.

S ohledem na ochranu Vašeho soukromí, základní práva a svobody a výkon Vašich práv jsme provedli jejich prověření a máme zavedena bezpečnostní opatření, která zajišťují odpovídající úroveň ochrany Vašich osobních údajů, a to zejména na základě uzavřených standardních smluvních doložek EU vycházejících z modelových doložek Evropské komise. V případě zájmu o podrobnější informace ohledně takového předávání nás, prosím, kontaktujte (viz „Dotazy a kontakty“ níže).

 

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?

Za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti Vašich osobních údajů využíváme moderní IT bezpečnostní systémy. Udržujeme vhodná bezpečnostní technická a organizační opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů.

Přístup k Vašim osobním údajům je umožněn pouze osobám, které jej potřebují, aby mohly plnit své pracovní povinnosti a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

 

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu, po kterou je potřebujeme k účelu, za kterým byly shromážděny, příp. pro ochranu našich oprávněných zájmů, nebo po dobu, po kterou byl udělen souhlas ke zpracování (tj. do jeho odvolání).

Pokud se účastníte našich soutěží, údaje zpracovávané v souvislosti s Vaší účastí v soutěži budou zpracovávány po dobu 60 dní od ukončení soutěže, příp. po dobu delší, vznikne-li v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje ke splnění našich smluvních/zákonných povinností, příp. k ochraně našich oprávněných zájmů.

Osobní údaje zpracovávané k vyřízení reklamací, dotazů, připomínek či návrhů, jakož i údaje zpracovávané za účelem zvyšování kvality poskytovaných služeb (včetně údajů získaných prostřednictvím infolinky) jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro řádné vyřízení, nejdéle však po dobu tří let.

V případě, že používáte některou z našich aplikací a tuto nepoužijete po dobu delší jednoho roku, budou Vaše údaje zpravidla vymazány. V případě, pokud některou z našich aplikací vymažete ze svého zařízení, budeme Vaše údaje uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou ke splnění našich zákonných povinností, příp. k ochraně našich oprávněných zájmů.

 

Jaká jsou Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů?

Za stanovených podmínek můžete uplatnit veškerá níže uvedená práva, které Vám přiznávají předpisy na ochranu osobních údajů, a to zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):

 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak jsou používány Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;

 • právo kdykoliv bezplatně odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, a to zejména poštou , e-mailem, případně odhlášením se z odběru SMS zpráv;

 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním z naší strany, příp. zpracovatelů;

 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;

 • právo na vymazání osobních údajů, především pokud (i) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (ii) byl odvolán souhlas k jejich zpracování; (iii) bylo Vámi oprávněně namítáno jejich zpracování; (iv) byly zpracovány nezákonně; nebo (v) musejí být vymazány podle právních předpisů;

 • právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud (i) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (ii) zpracování je protizákonné; (iii) je už nepotřebujeme, ale osobní údaje potřebuje Vy pro účely uplatnění svých právních nároků nebo (iv) namítáte proti jejich zpracování, po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné zájmy převažují nad Vašimi zájmy;

 • právo podat námitky proti zpracovávání osobních údajů v případě, že jsou zpracovávány pro účely našich oprávněných zájmů. V případě vznesení Vaší námitky proti dalšímu zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány;

 • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému správci při splnění zákonných podmínek;

 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz, pokud se domníváte, že porušujeme povinnosti vyplývající z předpisů na ochranu osobních údajů.

Na Vaše žádosti o výkon práv budeme reagovat v zákonné lhůtě, a to obvykle nejpozději do 1 měsíce od obdržení Vaší žádosti. Pokud by naše odpověď vyžadovala ve výjimečných případech delší dobu, budeme Vás o tom informovat.

 

Vyloučení odpovědnosti

Neneseme žádnou odpovědnost za škody způsobené používáním (či nemožností užití) našich webových stránek a dalším využíváním jejich obsahu, včetně škod způsobených počítačovými viry nebo nesprávností či neúplností jejich obsahu.

Nejsme odpovědní za škody způsobené užíváním elektronických komunikačních prostředků, zejména za škody vzniklé z nedoručení nebo opožděného doručení elektronických zpráv, ze zadržení nebo manipulace s elektronickými zprávami ze strany třetích osob, z počítačových programů využívaných k elektronické komunikaci nebo z přenosu počítačových virů. Velká část informací a promo nabídek publikovaných na našich webových stránkách má omezenou dobu platnosti a v některých případech se vztahují pouze ke konkrétní prodejně Albert či on-line způsobu prodeje.

 

Dotazy a kontakty

Pokud budete chtít využít jakékoliv své právo v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů nebo máte jiný dotaz či stížnost ohledně jejich zpracování, kontaktujte nás, prosím, poštou, e-mailem na info@albert.cz nebo prostřednictvím naší zákaznické infolinky na čísle 800 402 402.

Taktéž můžete přímo kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je paní Marlies Blokland, e-mail: dpo@aholddelhaize.com.

 

Změny těchto zásad

Je možné, že se tyto zásady rozhodneme změnit nebo aktualizovat. Aktuální znění zásad budete mít vždy k dispozici na našich webových stránkách www.albert.cz i v našich aplikacích.