Přeskočit
Albert logoAlbert logo

Vítejte!

Můj profil
0
Menu
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT
OnlineDrogerie a kosmetikaZdravíDettol antibakteriální gel na ruce
Here is Product Details Sticky Short Info
  • DETTOL

Dettol antibakteriální gel na ruce

50 ml
1 l = 1 798,00 Kč
50 ml
1 l = 1 798,00 Kč
89
90
Antibakteriální gel na ruce s biocidním účinkem po 60 sekundách. Ničí 99,9 % bakterií a virů.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Na této stránce

Informace o produktu

Složení
Účinná látka: Ethanol (denaturovaný): 632,94 g/kg
Složení
Účinná látka: Ethanol (denaturovaný): 632,94 g/kg
Skladovací podmínky a podmínky použití
Uchovávejte v chladu. Spotřebujte nejlépe do 2 let od data uvedeného na obalu.
Skladovací podmínky a podmínky použití
Uchovávejte v chladu. Spotřebujte nejlépe do 2 let od data uvedeného na obalu.
Ostatní informace
POUŽITÍ: Pouze ke vnějšímu použití. Vytlačte kapku velikosti nehtu (2 ml gelu) do dlaně, rychle roztírejte na rukách, dokud nejsou suché.
Používejte, když nemáte k dispozici vodu a mýdlo.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. V případě požáru: K hašení použijte hasicí přístroj s CO2, suchý písek, suchou chemikálii nebo pěnu odolnou alkoholu.
Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Účinná látka: ethanol (denaturovaný): 632,94 g/kg.
Ostatní informace
POUŽITÍ: Pouze ke vnějšímu použití. Vytlačte kapku velikosti nehtu (2 ml gelu) do dlaně, rychle roztírejte na rukách, dokud nejsou suché.
Používejte, když nemáte k dispozici vodu a mýdlo.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. V případě požáru: K hašení použijte hasicí přístroj s CO2, suchý písek, suchou chemikálii nebo pěnu odolnou alkoholu.
Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Účinná látka: ethanol (denaturovaný): 632,94 g/kg.
Dodavatel
RECKITT BENCKISER (CR),SPOL. S R.O., VINOHRADSKÁ 2828/151, PRAHA 3, 13000, Česká republika
Dodavatel
RECKITT BENCKISER (CR),SPOL. S R.O., VINOHRADSKÁ 2828/151, PRAHA 3, 13000, Česká republika
Výrobce
DETTOL
Výrobce
DETTOL

ID : 27103494