logo Zdravá 5„Nové hry a soutěže Zdravé 5 učí děti ještě více přemýšlet o jídle a jeho nákupu. Mimo jiné se také dozvědí, že doma připravené jídlo z čerstvých a sezónních surovin je lepší než polotovar a i ty menší by měly být po hodině Zdravé 5 schopny jednoduše, správně a zdravě nakoupit na svačinu. Naučí se také, co všechno mohou vyčíst z etiket na výrobcích i jak nahradit nezdravé potraviny těmi zdravějšími a přitom si pochutnat,“ přibližuje novinky Zdravé 5 programová manažerka Nadačního fondu Albert Eva Nepokojová.

Zdravá 5 také nově využívá jako další klíčovou pomůcku výživový talíř. Je to doplněk a zpřesnění ve vztahu k velikostem porcí a skvělý doplněk k potravinové pyramidě. „Výživový talíř v některých ohledech popisuje lépe množství a porce jednotlivých živin a na talíři si jej lidé dokáží  lépe představit. V kombinaci s pyramidou výživy se tak ještě více zpřesňují - a to i jednoduchou grafickou pomůckou - zásady správné výživy, které upozorňují nejen na správný výběr potravin, ale i na jejich správné a vhodné množství. Bylo by chybou tvrdit, že jedno ze znázornění je výrazně lepší než druhé, i na talíři lze poskládat živiny chybně, například místo libového masa použít velmi tučné, a stále to bude maso, tedy bílkovina. Proto kombinace potraviny i talíře je podle mého správnějším a pro laickou veřejnost pochopitelnějším řešením, než používat pouze jedno ze znázornění. Pole talíře je rozděleno na čtvrtiny – zelenina, ovoce, sacharidy a bílkoviny. K talíři náleží i vhodné nápoje a zdravé tuky. Pyramida je rozdělena na jednotlivá patra podle četnosti konzumace a kvality zařazovaných potravin,“ vysvětluje RNDr. Pavel Suchánek, odborný spolupracovník Zdravé 5.

Nadační fond Albert poskytuje všechny programy Zdravé 5 zdarma. Výukový program Zdravé 5 si může objednat nejen mateřská nebo základní škola, ale i jiná organizace pracující s dětmi. Objednávka probíhá prostřednictvím webových stránek projektu, www.zdrava5.cz. Síť téměř 40 odborných lektorů umožňuje Zdravé 5 navštívit děti v každém koutě republiky.

Zdravá 5 se letos bude více věnovat i dalšímu vzdělávání pedagogů. Nový vzdělávací program Zdravá 5 – pět didaktických námětů na podporu výchovy ke správné výživě dětí a mládeže získal akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zdravá 5 nabídne jeho prostřednictvím další vzdělávání pedagogů ve všech krajích. Pokračovat bude i v celostátní kuchařská soutěž Coolinaření s Albertem, jejíž smyslem je podpořit  u dětí a mladistvých umění kreativní přípravy jednoduchých zdravých pokrmů a zároveň znalost zásad správné výživy.

Odborně vyškolení lektoři navštívili v loňském školním roce 648 mateřských a základních škol v celé České republice a během více než 3 tisíc lekcí proškolili téměř 60 tisíc dětí. Stejný počet dětí plánuje Zdravá 5 navštívit i v letošním školním roce.

Více informací o všech aktivitách Zdravé 5 na www.zdrava5.cz.

zdrava 5 výživový talířzdravá 5 obrázek