Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program, který poskytuje mateřským i základním školám Nadační fond Albert zcela zdarma. Program je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Odborní lektoři Zdravé 5 seznamují žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem hodiny je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu.

 „Nové hry a soutěže Zdravé 5 motivují děti ještě více přemýšlet o jídle a jeho nákupu. Výuka klade velký důraz na vysvětlení, že doma připravené jídlo z čerstvých a sezónních surovin je ve všech ohledech lepší než polotovar. Učíme děti hravě číst etikety na obalech či to, jak nahradit nezdravé potraviny těmi zdravějšími a přitom si pochutnat,“ vysvětluje koordinátorka Zdravé 5 Eva Nepokojová.

Zdravá 5 nabízí tři výukové programy – Školu Zdravé 5 pro žáky 1. stupně ZŠ, Párty se Zdravou 5 pro žáky 2. stupně ZŠ a Zpívánky Zdravé 5 pro děti v mateřských školách. Od září 2015 se všechny programy ještě více přibližují praktickému životu a věnují se tématům, jako jsou správný nákupní košík, zásady finanční gramotnosti při vaření a přípravě jídla a správné složení svačin. Odborným garantem je RNDr. Pavel Suchánek.

„Program Zdravá 5 reaguje svými aktivitami na aktuální problémy ve stravování dětí. V současnosti se objevuje především nedostatek kvalitních bílkovin ve stravě, což způsobuje drastický pokles svalové hmoty a brzkou únavu. Strava je celkově nevyvážená, děti také nadměrně konzumují slazené nápoje a mají nedostatek pohybu. Všechny tyto faktory často stojí za pozdější obezitou dětí, která v České republice neustále stoupá. Jsem rád, že Zdravá 5 přibližuje přirozeně a hravě základní principy správného stravování a aktivním způsobem je pomáhá napravovat,“ říká specialista na výživu, RNDr. Pavel Suchánek.

Odborně vyškolení lektoři navštívili v loňském školním roce 648 mateřských a základních škol v celé České republice a během více než 3 tisíc lekcí proškolili 60 tisíc dětí. Stejný počet dětí plánuje Zdravá 5 navštívit i v letošním školním roce.

V tomto školním roce se Zdravá 5 bude více věnovat i dalšímu vzdělávání pedagogů. Nový vzdělávací program Zdravá 5 – pět didaktických námětů na podporu výchovy ke správné výživě dětí a mládeže získal akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Zdravá 5 nabídne jeho prostřednictvím další vzdělávání pedagogů ve všech krajích. Pokračovat také bude celostátní kuchařská soutěž Coolinaření s Albertem, jejímž smyslem je podpořit u dětí a mladistvých umění kreativní přípravy jednoduchých zdravých pokrmů a zároveň znalost zásad správné výživy. Jsme totiž bohužel čím dál častěji svědky toho, že se děti často stravují ve fastfoodech, nejí dostatek ovoce a zeleniny a nemají žádný nebo jen malý pohyb.

Více informací o všech aktivitách Zdravé 5 na www.zdrava5.cz.