nps2„Jsme velice rádi, že se nám úspěšně podařilo navázat na předchozí ročník Národní potravinové sbírky a že i nadále můžeme pomáhat prostřednictvím tohoto charitativního projektu. Velké poděkování patří především našim zákazníkům, kteří právě v našich prodejnách přispěli neuvěřitelnými 17 tunami potravin, což je více než jednou tolik v porovnání s loňským rokem,“ říká Dagmar Krausová, manažerka externí komunikace a koordinátorka akce za obchodní řetězec Albert. „Touto cestou bychom však chtěli poděkovat i dobrovolníkům nejen z řad našich zaměstnanců, kteří se na organizaci celé akce podíleli,“ dodává Dagmar Krausová

Do druhého ročníku Národní potravinové sbírky se v sobotu zapojilo celkem 25 hypermarketů Albert, ve kterých lidé mohli darovat trvanlivé potraviny. Vybrané potraviny následně rozdávají potravinové banky ve prospěch potřebných, jako jsou matky s dětmi, mentálně či tělesně postižení nebo lidé bez domova.

Cílem akce je poukázat na skutečnost, že řada obyvatel České republiky je ohrožena chudobou nebo sociálním vyloučením, a snaží se nalézt řešení problematiky nedostatku potravin na jedné straně a plýtvání potravinami na straně druhé. Do projektu jsou zapojeni jak výrobci, tak i prodejci potravin včetně obchodního řetězce Albert. Za organizací Národní potravinové sbírky stojí Byznys pro společnost společně s Českou federací potravinových bank. Více o projektu se můžete dozvědět na www.potravinyomahaji.cz.