Hlavní finanční ukazatele jsou následující:

  • Silný nárůst tržeb celé skupiny o 13 % (1,7 % při konstantních devizových sazbách).
  • Tržby bez započítání pohonných hmot vzrostly o 3,3 % při konstantních devizových sazbách.
  • Základní provozní zisk se zvýšil na 319 milionů euro; základní provozní marže na 3,8 %.
  • Silné peněžní toky ve výši 230 milionů euro, což představuje nárůst o 160 milionů.
  • Identické tržby vzrostly v Nizozemsku o 4,0 %, což odráží pozitivní vývoj tržeb v obchodním řetězci Albert Heijn a v online prodejích.
  • Základní trendy ve vývoji tržeb ve Spojených státech se nadále zlepšovaly, identické tržby vykázaly růst 1,8 % mimo prodej pohonných hmot – bylo upraveno podle konkurenčního narušení, k němuž došlo v loňském roce.
  • Na základě dosažené dohody získá Stop & Shop v New Yorku 25 prodejen A&P.

Generální ředitel Dick Boer komentoval výsledky slovy: „Naše společnost dosáhla ve třetím čtvrtletí skvělých výsledků. Těší nás, že můžeme oznámit nárůst tržeb, provozního i čistého zisku, a volných peněžních toků. Učinili jsme další pokrok v oblasti strategických priorit. Díky investicím do vlastních značek došlo k posílení nabídky pro naše zákazníky na všech trzích, na nichž působíme. Rovněž se nám dostalo uznání za dlouhodobě odpovědný přístup v oblasti udržitelného rozvoje v maloobchodu a již po sedmé v řadě jsme byli zařazeni na Dow Jones Sustainability World Index.

Silná značka Albert Heijn v Nizozemsku i nadále podporuje navyšování prodejů. Máme velkou radost z nárůstu identických tržeb. Naše strategie zaměřovat se na kvalitu a zlepšování sortimentu vedla k navýšení transakcí a tržního podílu. Naše přední online značky na nizozemském trhu, tedy Albert Heijn Online a bol.com, posílily tržby o více než 30 %.  Pokrok zaznamenala také společnost Peapod ve Spojených státech, která vykázala dvojciferný růst.  Větší výběr zboží jsme ve Spojených státech během čtvrtletí nabídli i v dalších obchodech a byli svědky lepšího výsledku ve všech čtyřech divizích.

„Při pohledu do budoucna mohu konstatovat, že směřujeme k dosažení celoročních výsledků v souladu s naším očekáváním, a že v polovině roku 2016 budeme schopni realizovat plánovanou fúzi se společností Delhaize. Cílem této transakce je vytvoření silnějšího mezinárodního maloobchodního prodejce potravin, z čehož budou profitovat zákazníci, zaměstnanci i akcionáři.“

Korporátní výsledky:

korporátní výsledky Q3 2015

 

 

 

 

 

 

Hospodaření společnosti Ahold v České republice:

Hospodářské výsledky Q3 2015

 

 

 

 

 

 

Hospodaření společnosti Ahold v České republice ve třetím čtvrtletí roku 2015

Při konstantních devizových kurzech byly čisté tržby bez započítání prodejů pohonných hmot za třetí čtvrtletí o 6,4 % vyšší než loni. Celkové tržby za třetí čtvrtletí ve výši 396 milionů euro byly vyšší o 5,5 % než loni při stejných devizových kurzech. Nárůstu bylo dosaženo zejména zahrnutím 49 prodejen SPAR, jejichž akvizice proběhla k 1. srpnu 2014.

V průběhu čtvrtletí se bývalé prodejny SPAR staly součástí naší identické základny. V meziročním porovnání klesly tržby bez započítání prodeje pohonných hmot o 0,7 %. Aktuálně probíhají testy a zavádění iniciativ ke zlepšení prodejů v obchodech SPAR velkého formátu. Bez započítání akvizice prodejen SPAR by společnost v České republice vykázala pozitivní růst tržeb, a to zejména díky pozitivním výsledkům supermarketů. Během uplynulého čtvrtletí jsme také dokončili opatření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a odprodali jsme pět prodejen v souvislosti s akvizicí sítě SPAR. 

Základní provozní marže ve výši 1,3 % zahrnuje 1 milion euro jednorázových nákladů spojených s integrací prodejen SPAR v tomto čtvrtletí (Od začátku roku do Q3 2015: 7 milionů euro). 

Korporátní centrum

Korporátní centrum vykázalo základní náklady ve výši 27 milionů euro, což představuje nárůst o 17 milionů euro oproti předchozímu roku. Z toho 9 milionů euro se týká pojistných aktivit (zejména nehotovostní položky z nižších diskontních sazeb).