• Ve čtvrtém kvartále 2014 bylo dosaženo tržeb ve výši 8,1 miliardy euro, což je nárůst o 7,9 %, způsobený zejména silným devizovým kurzem a lepším trendem v prodeji (nárůst 2,6 % při konstantním měnovém kurzu)
  • Základní provozní marže byla 3,7 %; při odečtení dopadu akvizice prodejen SPAR byla stabilní vzhledem k předchozím dvěma čtvrtletím na úrovni 3,9 %
  • Program Simplicity 2012 - 2014 dosáhl úspor 865 milionů euro; novým cílem pro rok 2015 je úspora 350 milionů euro
  • Dividenda se zvýšila o 2,1 % na 0,48 euro na akcii
  • Pro dalších dvanáct měsíců byl stanoven nový program zpětného odkupu akcií v hodnotě 500 milionů euro

Amsterdam, NizozemíSpolečnost Ahold dnes zveřejnila své finanční výsledky za čtvrté čtvrtletí a celý rok 2014

Generální ředitel společnosti Dick Boer je komentoval slovy: „Ve čtvrtém kvartálu se nám podařilo dosáhnout silného růstu tržeb, což odráží pozitivní dopad silné měny a zlepšení aktuálních trendů prodeje jak ve Spojených státech, tak v Nizozemsku. Naše základní provozní marže byla vzhledem k předchozím dvěma obdobím stabilní - při odečtení dopadu akvizice prodejen SPAR. Generace volných peněžních toků během kvartálu byla silná: 613 milionu euro oproti 485 milionům v loňském roce.

„Kroky, které jsme podnikli ve všech našich divizích ke zlepšení nabídky pro zákazníky a pro nabídnutí lepšího poměru ceny a kvality, se odrazily na stoupajících prodejích v průběhu celého roku. Náš provozní zisk ve výši 1 250 milionů euro byl mírně vyšší než v loňském roce. Základní provozní marže ve výši 3,9 % byla ovlivněna investicemi do naší nabídky ve Spojených státech, silným růstem online divize v Nizozemsku a naší akvizicí prodejen SPAR v České republice. Dokončili jsme program Simplicity 2012 - 2014 a dosáhli úspory 865 milionů euro na nákladech a zlepšení efektivity; překonali jsme tak vytyčený cíl ve výši 600 milionů euro.

„I nadále jsme generovali silné volné finanční toky: 1 055 milionů euro za celý rok. V květnu jsme realizovali kapitálovou splátku a zpětné odštěpení akcií ve výši jedné miliardy euro a v prosinci dokončili program zpětného odkupu akcií ve výši 2 miliardy euro. Dnes oznamujeme nový program zpětného odkupu akcií ve výši 500 milionů euro pro následujících dvanáct měsíců. S ohledem na silné volné peněžní toky navrhlo představenstvo navýšení dividendy o 2,1 % na 0,48 centů za akcii, což odráží výplatu 51 %.”

Korporátní výsledky:

img11

Hospodaření Aholdu v České republice:

img22

Při konstantních devizových kurzech byly tržby za poslední kvartál ve výši 433 milionů euro vyšší o 32,6 % oproti loňskému roku, což bylo dáno začleněním 49 odkoupených prodejen SPAR k 1. srpnu. Po této akvizici provozoval Ahold v České republice celkem 333 prodejen (ke konci roku), což se projevilo na výrazném zvýšení tržního podílu.

Identické tržby bez prodeje PHM poklesly o 0,8 %, zatímco v předchozím kvartále zaznamenaly pokles o 2,0 %. Konkurenční trh se i nadále vyznačoval silným tlakem na cenu a nárůstem objemu akčních nabídek.

Integrace prodejen SPAR probíhá podle plánu: v roce 2014 bylo na značku Albert konvertováno 14 supermarketů SPAR, hypermarkety INTERSPAR budou konvertovány do konce prvního čtvrtletí roku 2015.

Základní provozní marže 1,2 % za celý rok byla poznamenána provozní ztrátou ve výši 12 milionů euro z prodejen SPAR získaných v rámci akvizice.
V souvislosti s touto akvizicí byly v druhé polovině roku 2014 zaúčtovány restrukturalizační poplatky ve výši 6 milionů euro. Po odečtení akvizice prodejen SPAR byla základní provozní marže mírně vyšší než v loňském roce.

Výhled pro rok 2015 

I nadále investujeme do nabídky pro své zákazníky, nabízíme jim lepší poměr ceny a kvality, vyšší kvalitu zboží i služeb. Tyto investice budou financovány hlavně z programu Simplicity, který by v roce 2015 měl přinést úsporu ve výši 350 milionů euro dosaženou snížením nákladů a větší efektivitou. 

Jak bylo zmíněno dříve na konferenci o online strategii, marže v Nizozemsku bude poznamenána vyššími investicemi, zejména v divizi bol.com. Cílem této investice je udržet silný růst online prodeje a dále posílit vedoucí postavení na trhu. Očekáváme, že se to projeví dopadem na segment ve výši 25 bazických bodů. 

V České republice očekáváme, že akvizice prodejen SPAR mírně sníží marži v roce 2015, nicméně od roku 2016 bude tento dopad pozitivní. Jak bylo již oznámeno, očekáváme v souvislosti s touto akvizicí v roce 2015 jednorázový náklad ve výši 40 milionů euro. 

Při aktuálních devizových kurzech očekáváme volné peněžní toky na zhruba stejné úrovni jako v loňském roce. Kapitálové výdaje s výjimkou akvizic by měly být kolem 0,9 miliardy euro a čisté výdaje na úroky mezi 215 a 235 miliony euro s výjimkou úroků penzijních. Daňovou sazbu očekáváme mezi 20 a 30 procenty. 

Korporátní centrum

Ve čtvrtém kvartále vykázalo korporátní centrum náklady ve výši 10 milionů euro včetně restrukturalizačních nákladů ve výši 1 milionu euro a zisku 9 milionů v souvislosti se změnou penzijních plánů. Bez dopadu těchto dvou faktorů a pojištění činily celkové náklady korporátního centra 23 milionů euro, což je o 2 miliony euro více než ve čtvrtém kvartále 2013.