Ahold Czech Republic splnil všechna kritéria pro přijetí do platformy, která sdružuje firmy se společenskou zodpovědností. Členské firmy Byznys pro společnost musí být při podnikání ohleduplné ke svému okolí a současně musí podporovat zdravý rozvoj lidí, jejichž životy ovlivňují. Tyto zásady zahrnují etický přístup v řízení firem, respekt k potřebám společnosti, zaměstnanců, zákazníků, partnerů a šetrnost vůči životnímu prostředí. A právě všechna tato kritéria jsou nedílnou součástí podnikatelské strategie společnosti Ahold po celém světě, tedy i v České republice.

„Velmi nás těší, že jsme splnili všechna potřebná kritéria pro vstup do platformy Byznys pro společnost. Již dvakrát jsme se umístili v žebříčku TOP deseti firem v kategorii Nejštědřejší firemní dárce, a to v letech 2011 i 2012. Věříme, že také zde své postavení i nadále obhájíme,“ říká Judita Urbánková, ředitelka komunikace společnosti Ahold Czech Republic a dodává: „Společenská odpovědnost společnosti Ahold vychází z celkové strategie Královského Aholdu, nizozemské mateřské společnosti. V rámci jednotlivých okruhů – zdravý životní styl, udržitelný obchod, ochrana klimatu a zapojení do komunit – si vybíráme a dále rozpracováváme, ve spolupráci s nadačním fondem Albert, konkrétní projekty, které nejlépe odpovídají sociálně-ekonomickým a společenským podmínkám,
v nichž Ahold v České republice působí.“

O společenské zodpovědnosti společnosti Ahold: http://www.albert.cz/o-nas/spolecenska-odpovednost