Národní cena kvality České republiky je každoročně udělována již od roku 1995. Jejím cílem je veřejně ocenit společnosti, které systematicky zlepšují úroveň svých činností a dosahují tak lepších výsledků. Cena zároveň slouží jako inspirace a povzbuzení dalších firem. Národní cena kvality České republiky je určena organizacím z podnikatelského i veřejného sektoru a je udílena v několika kategoriích.

Program EXCELENCE, ve kterém obchodní řetězec Albert Národní cenu kvality České republiky získal, je určen pro společnosti, které dosahují a trvale udržují vysokou úroveň své výkonnosti. Oceněné společnosti musí trvale splňovat nebo dokonce překračovat očekávání svých obchodních partnerů, ale také všech zainteresovaných stran. Součástí hodnocení je i úroveň praktického naplňování principů společenské zodpovědnosti v podnikání, především pak každodenní úsilí o zkvalitnění nabídky výrobků a služeb pro koncové zákazníky. Tento program vychází z takzvaného Modelu excelence EFQM, který je v současnosti považován za nejpropracovanější nástroj řízení organizací v Evropě.

Proč obchodní řetězec Albert o cenu kvality usiloval již podruhé a co mu přináší? Na to jsme se zeptali Pavla Mikošky, ředitele kvality.

Co pro vás Národní cena kvality znamená? Pavel Mikoška NCK

Toto ocenění jsme získali už v roce 2011. Tenkrát společně s Národní cenou za společenskou zodpovědnost. Je pro nás především obrovským oceněním naší práce. Za tímto významným oceněním stojí tvrdá a dlouhodobá práce našich kolegů, kterých je v tuto chvíli již 17 tisíc, ale také výborná spolupráce se stovkami našich českých dodavatelů. Národní cena kvality, kterou jsme obdrželi, je důkazem, že můžeme být právem hrdi, že patříme mezi špičku českého maloobchodu. Ocenění je pro nás také závazkem se stále zdokonalovat a být lepší každý den! Poděkovat musíme také našim zákazníkům, kteří se do našich prodejen rádi vracejí.

Po třech letech jste se do soutěže přihlásili znovu, co vás k tomu vedlo?

Byli jsme si jisti, že za tu dobu udělal Albert obrovský pokrok a že splňujeme všechny požadavky a trendy moderního maloobchodu. A to jsme chtěli také prokázat před odbornou a nezávislou institucí.

Pomáhá společnosti úsilí o získání ocenění i v samotném procesu zlepšování kvality?

Samozřejmě. Celý proces vedoucí k ocenění začíná sebehodnocením firmy v mnoha kritériích. Je to fáze, která lidi ve společnosti vede k zamyšlení v mnoha ohledech nad¨tím, co vlastně dělají a proč. Jestli to, co dělají, dává smysl, jestli to generuje správné výsledky. Poznatků, které jsme takto získali už při snaze o první ocenění v roce 2011 byla spousta. Zjistili jsme například, že naše dosavadní hodnocení kvality výstupů, nemusí být zcela totožné s vnímáním kvality ze strany zákazníků. To pro nás byl jeden ze zásadních poznatků, na základě kterých jsme se rozhodli systém hodnocení změnit. Začali jsme více pracovat s regionálními specifiky a požadavky jednotlivých prodejen. Do té doby jsme pracovali s průměrnými hodnotami za celou firmu, ale celek je složen z 333 prodejen, umístěných v různých koutech České republiky a každá může mít slabinu jinde. Což však bylo v průměru skryto. Na základě poznatků se nám podařilo také zefektivnit vnitřní procesy firmy a zlepšit její ekonomické výsledky. Díky výraznému ekonomickému ozdravení naší společnosti jsme následně od mateřské firmy dostali zelenou k expanzi.

Odrazily se uvedené poznatky také přímo ve formátech prodejen?

Samozřejmě ano. V daném období jsme zavedli řadu nových konceptů, zejména v oblasti čerstvých potravin – pečiva, ovoce a zeleniny či masa a masných výrobků. Výrazně jsme také posílili spolupráci s regionálními dodavateli. Další záležitost, kterou jsme se začali podrobněji  zabývat,je iniciativa zaměstnanců přímo na prodejně. Dříve o změnách na prodejnách rozhodovali lidé na centrále. V rámci nového projektu jsme se však začali více ptát přímo kolegů z prodejen, co by bylo potřeba zlepšit, aby byli schopni obstát v místní konkurenci.

Pavel Mikoška NCK 2A výsledek?

Přímá zpětná vazba je velmi pozitivní. Zákaznické ohlasy jsou příznivé, oceňují například otevřený přístup a pocit důvěry již jen v tom, že nemusí do prodejny vcházet přes turnikety. Vchází přímo do „otevřeného tržiště“ ovoce a zeleniny s širokou nabídkou čerstvého zboží. Ekonomický přínos je také znatelný.

Jaké máte v oblasti zvyšování kvality plány pro nejbližší období?

Základní cíle máme dlouhodobě stejné. Naším cílem je Chceme pro zákazníky budovat lepší místo k nákupu, pro zaměstnance lepší místo k práci a v místech našich prodejen chceme být lepším sousedem.