Úspěšné kampaně pro větší spokojenost našich zákazníků

Pro zákazníky v uplynulém roce připravil Albert hned několik akcí, z nichž zdaleka největší úspěch slavily kampaně s výrobky pro děti – Dětská knihovnička, pohádková DVD Disney a U nás na farmě. Posledně jmenovaná kampaň dokonce získala záštitu Ministerstva zemědělství ČR a pro zákazníky byly pořádány dny otevřených dveří na farmách našich regionálních dodavatelů, kterých jsou tisíce po celé České republice. Do sortimentu potravin letos přibyly také speciální řady pro zákazníky s potravinovou intolerancí a speciálními požadavky – Albert Veggie a Albert FreeFrom.

Převzetí prestižních ocenění potvrzuje vysokou úroveň našich služeb

Albert již potřetí získal Národní cenu kvality v kategorii EXCELENCE, která je udělována firmám udržujícím vysokou úroveň kvality podle modelu excelence EFQM. Albert tak opět prokázal neustálé zlepšování svých činností a výsledků, stejně jako kreativitu a inovativnost. Další dvě ocenění byla Albertu udělena v září. Jednalo se prestižní cenu „Comitted to Sustainability“ za udržitelný rozvoj a certifikát ČSN potvrzující dodržování zásad společenské odpovědnosti.

Jiří Mareček, ředitel komunikace společnosti Albert, uvedl: „Jsme rádi, že se nám během roku 2015 podařilo přizpůsobit supermarkety i hypermarkety Albert přáním zákazníků. Nejen akvizice Sparu, ale všechna vylepšení našich obchodů stála zaměstnance ohromné úsilí, za což jim patří velké poděkování,“ říká Jiří Mareček, ředitel komunikace společnosti Ahold Czech Republic. „Všechna ocenění, která jsou korunována ziskem Národní ceny kvality, navíc potvrzují fakt, že akvizice ani přestavby nenarušily nákupní komfort tisíců našich zákazníků, ani kvalitu služeb zaměstnanců a dodavatelů obchodního řetězce Albert,“ dodává.

Ocenění získaly i noviny pro zaměstnance s názvem Albertoviny v prestižní soutěži Zlatý středník, kde se umístily na prvním místě. Na pomyslném bronzovém stupínku této soutěže se umístil také interní časopis Úsměv. „Naše tiskoviny se líbí odborníkům, ale pro nás je ze všeho nejdůležitější, aby byly užitečné a líbily se především těm, pro které je připravujeme, tedy pro všechny naše kolegy,“ dodává Radim Nejman, který má interní tiskoviny na starost. 

Charitativní projekty jsou jedním z pilířů našich aktivit

Několik novinek pro letošní rok představil Nadační fond Albert. Ten v roce 2015 podpořil řadu projektů neziskových organizací a sám také spustil vlastní kampaně a osvětové akce. Projekt Jarmarky s Albertem pomáhal celý rok dětem z 60 dětských domovů s orientací v podnikatelském prostředí pomocí kurzů a reálných zkušenosti a prezentací vlastních výrobků si tak mohly přivlastnit základní znalosti z oblasti obchodu.

Zásadám zdravého stravování učil děti ve škole projekt Zdravá 5, díky němuž si mládež osvojila mnohé kulinářské dovednosti z přípravy nutričně vyvážených pokrmů. Součástí projektu byla i celostátní soutěž Coolinaření s Albertem, letos nově organizovaná nejen pro žáky 2. stupně ZŠ, ale i pro děti z 1. stupně a z MŠ. Díky rozšíření kategorií se tak do akce zapojilo přes 1 500 dětí a mladistvých. Zdravá 5 navíc získala akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a od nového roku bude nově pořádat seminář pro vzdělávání pedagogů.

Během adventu se ve všech obchodech Albert prodávaly Vánoční perníčky. Celý výtěžek z prodeje těchto perníčků se jmény, které pro nás exkluzivně napeklo Merhautovo pekařství, poputoval do Nadačního fondu Albert. O rozdělení těchto peněz nyní rozhodne interaktivní hlasování, v němž sami zákazníci rozhodnou, jaký projekt pomáhající sociálně ohroženým dětem a rodinám podpoří.